ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Αθήνα 17-05-2017

Κατά την χθεσινή κλήση των φορέων στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκπροσωπούμενη από τον Γ.Γ. κ. Νικόλαο Σαλάτα και τον Εκπρόσωπο Τύπου κ. Χαράλαμπο Σεβαστίδη ανέπτυξε όλα τα παρακάτω θέματα, που αφορούν τόσο τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους όσο και ειδικότερα το Δικαστικό Σώμα.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016, ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2018-2021 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Άρθρο 1

Με το άρθρο 1 του Νομοσχεδίου επέρχεται για το μετά την 1.1.2019 χρονικό διάστημα περικοπή σε ποσοστό που φτάνει και το 18% των καταβαλλόμενων συντάξεων, κατά το ποσό που υπερβαίνουν εκείνο που προκύπτει βάσει του θεσπιζόμενου στο Ν. 4387/2016 τρόπου αναπροσαρμογής και διατηρείται η προσωπική διαφορά μόνο σε περίπτωση που το εναπομένον μετά την εφαρμογή της νέας περικοπής ποσό εξακολουθεί να υπερβαίνει το προκύπτον βάσει του ως άνω τρόπου αναπροσαρμογής. Πρόκειται για διάταξη που ήδη κρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στη σχετική Γνωμοδότησή του ως αντίθετη στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας των πολιτών στα δημόσια βάρη, αλλά παράλληλα προσβάλλει και την προστατευόμενη από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ περιουσία στο μέτρο που θίγονται θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Εκείνο που αξίζει μόνο να τονιστεί είναι ότι κατά την Αιτιολογική Έκθεση η κατά ποσοστό 18% μείωση των συντάξεων σέβεται την αρχή της αναλογικότητας, διότι δεν διαταράσσει σημαντικά το επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων. Θεωρείται, δηλαδή, κατά τους συντάκτες του νομοσχεδίου ανεκτή η βίαιη περικοπή του ενός πέμπτου των αποδοχών της πιο ευάλωτης κοινωνικής ομάδας.

Άρθρο 17

Καταργείται η εγκριτική Υπουργική Απόφαση και αντικαθίσταται από έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, το οποίο απλά ελέγχει την τήρηση από την πλευρά της επιχείρησης της ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους. Η διάταξη αυτή είναι προβληματική, διότι με τον τρόπο αυτό οι ομαδικές απολύσεις είναι πλέον ελεύθερες, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης του Υπουργού Εργασίας.

Το ΔΕΕ δεν δέχθηκε αντίθεση προς την Κοινοτική Οδηγία της νομοθετικής πρόβλεψης για έγκριση των ομαδικών απολύσεων με υπουργική απόφαση, αλλά απαίτησε το αιτιολογημένο της υπουργικής απόφασης. Η προτεινόμενη ρύθμιση εναρμονίζεται με τη σχετική Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα και όχι με την απόφαση του ΔΕΕ.

Χρέος της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας είναι η συγκράτηση των ομαδικών απολύσεων και όχι η διευκόλυνσή τους.

Άρθρο 20

Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται η άμεση εκδίκαση (με τη διαδικασία του άρθρου 22 παρ. 4 Ν. 1264/1982) των διαφορών που απορρέουν από το άρθρο 656 ΑΚ σε περίπτωση κήρυξης απεργίας σε επιχείρηση. Η ένταξη στη σύντομη αυτή διαδικασία των διαφορών που αφορούν στην άρνηση του εργοδότη να καταβάλει μισθούς σε εργαζόμενους που δεν απεργούν γίνεται με προφανή σκοπό να νομιμοποιήσει την έμμεση καθιέρωση του δικαιώματος του εργοδότη για ανταπεργία (lock out). Η έμμεση αυτή καθιέρωση της ανταπεργίας (lock out) είναι αντίθετη με τη ρητή απαγόρευσή της στο Ν. 1264/1982. Καταρχήν τι εξυπηρετεί αυτή η διάταξη αφού οι περιπτώσεις της ανταπεργίας δικάζονται ήδη με την διαδικασία του άρθρου 22 παρ. 4; Αν πράγματι σκοπός του νομοθέτη είναι η προστασία των εργαζομένων από την καθυστέρηση καταβολής του μισθού τους, όπως λέει η Αιτιολογική Έκθεση και επειδή γνωρίζετε ότι η κρατούσα άποψη στη νομολογία απαλλάσσει τον εργοδότη από τον κίνδυνο μισθού σε περίπτωση απεργίας, να εισάγετε και μια διάταξη ουσιαστικού δικαίου που να ορίζει ότι «σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας απασχόλησης των μη απεργών μισθωτών λόγω απεργίας τον κίνδυνου μισθού φέρει ο εργοδότης». Διαφορετικά η διάταξη λειτουργεί σε βάρος των εργαζομένων.

Άρθρο 56 παρ. 9

Η διάταξη αυτή προβλέπει συμμετοχή 3 δικαστών σε Επιτροπή που κρίνει τη νομιμότητα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού και ιδιωτικού σχολείου. Διαφωνούμε με την διάταξη. Μετατρέπει την Επιτροπή σε Δικαστήριο, αφού το νομότυπο της καταγγελίας και η καταχρηστικότητα αυτής είναι αντικείμενο της δικαστικής κρίσης και πρέπει να λύνεται από τα Δικαστήρια. Απαρτίζεται από Δικαστές που συμμετέχουν στο ίδιο τμήμα (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) που εκδίδει τις δικαστικές αποφάσεις. Η κρίση της Επιτροπής στην οποία συμμετέχουν 3 δικαστές του Εργατικού Τμήματος μπορεί να επηρεάζει την κρίση του Δικαστηρίου, το οποίο είναι μονομελές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν από μερικούς μήνες είχε αφαιρέσει από τους Δικαστές αρμοδιότητες πέραν των αμιγώς δικαστικών τους καθηκόντων (αρχαιρεσίες σε συνδικαλιστικά όργανα) με την αιτιολογία ότι πρέπει να μείνουν απερίσπαστοι στα καθήκοντά τους. Τώρα εισάγεται διάταξη με την οποία αυξάνονται τα μη δικαστικά καθήκοντα τη στιγμή που οι υποθέσεις στα Δικαστήρια έχουν αυξηθεί υπέρμετρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για εισαγωγή της διάταξης. Οι υποθέσεις αυτές προσδιορίζονται ταχύτατα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στα Δικαστήρια.

Άρθρο 65

Η νομοθετική ασυλία προσώπων είναι ζήτημα που έχει απασχολήσει έντονα τον νομικό κόσμο τα τελευταία έτη. Κατά το μέρος που οι εκπρόσωποι του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων δρουν σύννομα, η έλλειψη οποιασδήποτε ευθύνης τους είναι αυτονόητη και δεν χρειάζεται να επιβεβαιώνεται νομοθετικά. Μόνη, όμως, η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών δεν αποκλείει τη διάπραξη εγκλημάτων από τα πρόσωπα αυτά, ιδίως σε εξειδικευμένα ζητήματα για τα οποία ο νόμος δεν έχει σαφή διατύπωση των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται. Η νομιμοφάνεια στη δράση των πιο πάνω οργάνων δεν μπορεί να αποκλείσει τη διάπραξη αστικών ή ποινικών αδικημάτων. Τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εκ των προτέρων από το νομοθέτη, αλλά θα πρέπει σε κάθε ειδικότερη περίπτωση να κρίνεται από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές η ευθύνη των προσώπων αυτών. Η διάταξη του άρθρου 65 δείχνει δυσπιστία της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας προς τη δικαστική εξουσία. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από την Αιτιολογική Έκθεση που δέχεται ότι σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποφυγή του κινδύνου αυθαίρετων διώξεων των προσώπων αυτών. Παράλληλα, κατά το μέρος που εξαιρεί χωρίς λόγο ορισμένη κατηγορία πολιτών από την εφαρμογή των νόμων του Κράτους, η διάταξη αυτή είναι άκρως προβληματική και εγείρονται εύλογα ζητήματα συνταγματικότητάς της.

43r34r

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ -13 ΜΑΪΟΥ 2017-

 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

-13 ΜΑΪΟΥ 2017-

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι δικηγόροι, αγαπητοί προσκεκλημένοι μας, Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και βρίσκεστε σήμερα εδώ. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που η μεγαλύτερη δικαστική ένωση μαζί με τον μεγαλύτερο δικηγορικό σύλλογο της Χώρας αποφάσισαν να συνδιοργανώσουν επιστημονική ημερίδα πάνω σε ένα θέμα που αποτελεί διαχρονικά πεδίο αντιπαράθεσης των κοινωνικών αντιπάλων και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μοχλό άσκησης πίεσης διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ) προς τη χώρα μας.  

Ας δούμε κατ’ αρχήν σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα εργασιακά δικαιώματα σήμερα. Κι’ ακόμα περισσότερο ας προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε με την διερευνητική ματιά του επιστήμονα νομικού τους λόγους και τις αιτίες της οπισθοχώρησης από νομικές κατακτήσεις και κοινωνικά δικαιώματα δεκαετιών. Είναι γεγονός πασίδηλο ότι πολλές λέξεις σήμερα έχασαν το πραγματικό νόημά τους και χρησιμοποιούνται  για να δηλώσουν κάτι εντελώς διαφορετικό σε σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο. Πρόκειται για μια προσπάθεια συσκότισης της πραγματικότητας, της ανάστροφης πορείας στην οποία βαδίζει ο κόσμος της εργασίας. Οι λέξεις «ανάπτυξη», «μεταρρύθμιση», «βέλτιστες πρακτικές» στον εργασιακό στίβο δεν σημαίνουν παρά ανεργία, υποαπασχόληση, φτώχεια, κατάργηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αύξηση της εκμετάλλευσης, του εργάσιμου βίου και του ημερήσιου χρόνου απασχόλησης, χωρίς κανένα συλλογικό εργατικό δικαίωμα όπως αυτό της απεργίας ή των σ.σ.ε.     

Η φωτογραφία που βλέπεται στο σημερινό πρόγραμμα της Ημερίδας δεν είναι προϊόν μοντάζ. Απεικονίζει εργάτες- Ιρλανδούς μετανάστες που κάνουν διάλειμμα σε ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης, ιδιοκτησίας Ροκφέλερ, σε ύψος 256 μέτρων πάνω από το έδαφος χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας. Ήταν το 1932 λίγο μετά το οικονομικό κραχ του 1929. Και τότε ο στόχος ήταν η ανάπτυξη των επιχειρήσεων με όσο το δυνατό λιγότερα εργασιακά δικαιώματα. Βλέπετε οι φάσεις της ιστορίας επαναλαμβάνονται κάθε τόσο και έχουν πολλά κοινά σημεία.

Πως επιδιώκεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο η επιχειρηματική ανάπτυξη; Με μείωση των φορολογικών συντελεστών στα κέρδη των επιχειρήσεων την στιγμή που αυξάνεται η φορολόγηση της μισθωτής εργασίας. Με μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών όταν καταρρέει το ασφαλιστικό σύστημα, μειώνονται οι συντάξεις και αυξάνεται ο εργάσιμος βίος. Στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται λόγος «για την αρχή της παράτασης του επαγγελματικού βίου» και αναγνωρίζεται η ανάγκη προσαρμογής του εργασιακού περιβάλλοντος ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν βιώσιμη και μακρότερη επαγγελματική σταδιοδρομία. Εκεί αποσκοπεί και η λεγόμενη «ενεργός γήρανση». Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται ότι η σύνταξη αποτελεί πλέον ατομική υπόθεση και ευθύνη του κάθε εργαζόμενου. Η ανάπτυξη φαίνεται επίσης ότι πατάει σε μισθούς που σύμφωνα με τον Ε.Π.Κ.Δ. πρέπει να διαμορφώνονται τόσο από τις ανάγκες των εργαζομένων, όσο και από τους κοινωνικούς παράγοντες, όπως το επίπεδο παραγωγικότητας. Θα πρέπει με άλλα λόγια να συνυπολογίζεται το μισθολογικό κόστος των άλλων ανταγωνιστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών όπως η Κίνα και η Ινδία.   Γι’ αυτό το λόγο επινοήθηκε και ο λεγόμενος υπο-κατώτατος μισθός, που ισχύει ήδη με την ΠΥΣ 6/2012 για τους νέους κάτω των 25 ετών, ο οποίος προτείνεται να διατηρηθεί και από την Επιτροπή Σοφών για τα Εργασιακά, έχοντας δήθεν ως σκοπό να διευκολύνει τους νέους στην πρώτη είσοδό τους στην αγορά εργασίας, αλλά στην πραγματικότητα για να συμπιεστεί ακόμα περισσότερο το μισθολογικό κόστος στο 90% του κατώτερου μισθού, δηλαδή σε κάτι λιγότερο από 500 ευρώ μηνιαία.  Η ευελιξία στην αγορά εργασίας γενικεύεται σε όλη την Ευρώπη και παίρνει συνεχώς νέες μορφές. Η πλήρης απασχόληση γίνεται πια η εξαίρεση και οι άνεργοι μοιράζονται δύο θέσεις εργασίας λαμβάνοντας αντίστοιχο τμήμα του μισθού. Στην έκθεσή του πριν δύο χρόνια (2015) το Eurofound που ασχολείται με μελέτες των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας έκανε την διαπίστωση ότι «η μεγαλύτερη δυναμική των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μπορεί να εξηγηθεί από την ευελιξία που παρέχουν στους εργοδότες. Οι προσωρινές συμβάσεις επιτρέπουν στους εργοδότες να επεκτείνουν το εργατικό δυναμικό τους πιο γρήγορα… και από την άλλη μπορούν να αρχίσουν τη μείωση του εργατικού δυναμικού με τη μη ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, όταν υπάρχει αβεβαιότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον». Την περασμένη δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό των συμβάσεων μερικής απασχόλησης έφτασε το 50% των συνολικών προσλήψεων. Το σύστημα «Εργάνη» δείχνει για την Ελλάδα ότι μέσα σε μία τριετία (2013-2016) οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα έχουν υπερδιπλασιαστεί (από 47.442 έφτασαν τις 97.952). Δίπλα στην μερική απασχόληση προστέθηκαν οι συμβάσεις μηδενικών ωρών (zero hour contract) στις οποίες δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ωράριο εργασίας αλλά αυτό καθορίζεται μονομερώς από τις ανάγκες του εργοδότη, τα λεγόμενα «mini jobs», η «εργασία μετά από κλήση», η ενοικιαζόμενη εργασία, η εργασία με το μπλοκάκι.  Ο εργαζόμενος αντικαταστάθηκε με τον απασχολήσιμο, που είναι πολύ φτηνός, απολύεται πολύ εύκολα, δεν συνδικαλίζεται και δεν διεκδικεί δικαιώματα. Είναι επίσης πολύ χρήσιμος για τον εργοδότη γιατί χρησιμοποιείται μόνο τις ώρες και τις ημέρες που η επιχείρηση τον χρειάζεται, δεν έχει ασφαλιστικά βάρη και είναι ιδιαίτερα παραγωγικός αποφεύγοντας λάθη και αβλεψίες αφού η απασχόλησή του περιορίζεται χρονικά σε μικρό τμήμα της ημέρας στο οποίο εργάζεται με μεγαλύτερη εντατικότητα. Η εντατικοποίηση της εργασίας επιχειρείται με πολλές μορφές και μία από αυτές είναι και η πρόσφατη απαίτηση σταδιακής κατάργησης της κυριακάτικης αργίας στον ιδιωτικό τομέα.

Οι «βέλτιστες πρακτικές» που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα εργασιακά δεν μπορούν να θεωρηθούν δυσμενές προνόμιο μόνο της Ελλάδας ή των άλλων οικονομικά καθυστερημένων κρατών μελών. Αντίθετα είναι διακηρυγμένος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα κράτη. Στη Γαλλία αναθεωρήθηκε πέρσι ο «Κώδικας Εργασίας» με τον γνωστό νόμο «Ελ Κομρί» που προκάλεσε γενικευμένες αντιδράσεις. Μειώθηκε η προσαύξηση του μισθού για τις υπερωρίες, υποχωρούν οι κλαδικές συμβάσεις έναντι των επιχειρησιακών, εισάγονται ελαστικότεροι όροι για τις απολύσεις, μειώνονται οι αποζημιώσεις απόλυσης. Οι συμβάσεις μαθητείας επιτρέπουν στους εργοδότες να απασχολούν νέους έως 25 ετών που αμείβονται με μισθό ίσο με το 25% έως και το 78% του κατώτατου. Στην ατμομηχανή της Ευρώπης, στη Γερμανία, ισχύει πλέον το κατώτατο ωρομίσθιο των 8,5 ευρώ από το οποίο εξαιρούνται οι νέοι, οι εκπαιδευόμενοι και οι μακροχρόνια άνεργοι και για τους οποίους δεν ισχύει ούτε αυτό. Οι νέες ελαστικές μορφές απασχόλησης αυξήθηκαν στο 43% από 17% που ήταν το 1997. Στη Μ. Βρετανία 8 εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύουν με ελαστικές μορφές απασχόλησης, ενώ οι συμβάσεις μηδενικών ωρών τριπλασιάστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια.

Στο πεδίο του συλλογικού εργατικού δικαίου στο στόχαστρο μπήκε εδώ και μερικά χρόνια ο συνδικαλιστικός νόμος και ιδίως το δικαίωμα στην απεργία καθώς και η νομιμοποίηση της ανταπεργίας (lock out). Ζητήματα που τυπικά έκλεισαν πριν από 35 χρόνια, δίνεται η ευκαιρία να τεθούν και πάλι με διαφορετικούς συσχετισμούς στο πεδίο της κοινωνικής αντιπαράθεσης αυτή τη φορά. Ο λόγος που δεν προχωρήσαμε σε σχετικές νομοθετικές αλλαγές στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις έχω την εδραιωμένη πεποίθηση ότι είναι η σχετική επάρκεια του οπλοστασίου για τις επιχειρήσεις. Με δεδομένο ότι οι υφιστάμενοι νομοθετικοί περιορισμοί στο κατά τα άλλα συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας οδηγούν στην δικαστική κήρυξη του παράνομου χαρακτήρα αυτής σε ποσοστό 90% , αλλά και με την επίκληση του άρθρου 656 ΑΚ που αποδίδει ισοδύναμα αποτελέσματα με αυτά της ανταπεργίας, το ζήτημα επί του παρόντος φαίνεται να μην έχει προέχουσα σημασία. Σύντομα ωστόσο θα τεθεί και πάλι στο τραπέζι. Ο εργαζόμενος δεν φτάνει να απογυμνωθεί από τα εργασιακά του δικαιώματα, θα πρέπει να μην έχει και τα όπλα να διεκδικεί καλύτερους όρους. Η πρόταση που ακούστηκε από πολλές πλευρές για κήρυξη απεργίας μόνο με ποσοστό άνω του 50% των εργαζομένων θα βάλει την οριστική ταφόπλακα στο δικαίωμα της απεργίας. Άμεσες ωστόσο φαίνεται να είναι οι αλλαγές στο νόμο για τις ομαδικές απολύσεις με την κατάργηση της εγκριτικής υπουργικής απόφασης και επομένως με την διευκόλυνση των απολύσεων. Το ΔΕΕ είχε ανοίξει το δρόμο κρίνοντας εκτός ευρωπαϊκού κεκτημένου την διοικητική προέγκριση των ομαδικών απολύσεων, ενώ και η εισαγγελική πρόταση πολύ καθαρά επεσήμαινε ότι «είναι εξίσου σημαντικό να μειωθεί το σύνολο των παραγόντων που αποθαρρύνουν τις νέες επιχειρήσεις από το να πραγματοποιούν επενδύσεις».

Οι εξαιρετικοί εισηγητές της σημερινής ημερίδας είμαι βέβαιος ότι θα φωτίσουν ολόπλευρα τις πτυχές των εξελίξεων στα εργασιακά. Ο διάλογος και η συζήτηση που θα ακολουθήσουν θα αναδείξουν τους κοινούς προβληματισμούς των νομικών της πράξης και της θεωρίας. Κλείνω με την παρατήρηση ότι ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης η ανάπτυξη και η κερδοφορία των επιχειρήσεων δεν μπορούν να επιτευχθούν αλλιώς παρά μόνο μέσα από την κατεδάφιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Τα ατομικά και συλλογικά εργατικά δικαιώματα –ακόμα και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα- παραμερίζονται για χάρη αυτής της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της προοπτικής επενδύσεων με όρους ανταγωνιστικούς με αυτούς που ισχύουν σε χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.  Είναι ουτοπικό και ανεδαφικό να περιμένει κανείς την επιχειρηματική ανάπτυξη ως αναγκαίο προστάδιο και προϋπόθεση της επαναφοράς των εργασιακών δικαιωμάτων. Οι άθλιες συνθήκες εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους σε χώρες ανταγωνιστικές της ΕΕ που έχουν ωστόσο πολύ υψηλό δείκτη ανάπτυξης και παραγωγής είναι μία προβολή της εικόνας της Ευρώπης στο μέλλον. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την σημερινή σας παρουσία και εύχομαι καλή επιτυχία στην σημερινή μας Ημερίδα.

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης

Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 38 ΝΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 38 ΝΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Με απόφαση του Α.Δ.Σ. της 2ας Μαΐου 2017 τοποθετήθηκαν 38 νέοι δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’ Τάξης. Στους νέους συναδέλφους, των οποίων τα προσόντα και οι ικανότητες δοκιμάστηκαν μέσα από διαδικασίες δύσκολων εξετάσεων, ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, ακλόνητη δύναμη και υγεία. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα είναι κοντά σας αρωγός και θα στηρίζει το δύσκολο έργο σας.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2017

43r34r

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της 26ης Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  της 26ης Απριλίου 2017

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίσθηκαν τα εξής :

  1. Εγκρίθηκε η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της Ημερίδας του Εργατικού Δικαίου για το Σάββατο 13 Μαϊου 2017. Αποφασίσθηκε η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των συναδέλφων που θα συμμετέχουν στην Ημερίδα και οι οποίοι διαμένουν εκτός Αθηνών – Πειραιά μέχρι του ποσού των 120 ευρώ, με την προσκόμιση του αντίστοιχου παραστατικού.

  2. Εγκρίθηκαν οι προτάσεις του Προεδρείου για τις αλλαγές στον ΚΟΔΚΔΛ.

  3. Αποφασίσθηκε να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε κατασκήνωση ή camp επιθυμούν 120 τέκνα συναδέλφων, ηλικίας έως 15 ετών, με κάλυψη της δαπάνης μέχρι του ποσού των 300 ευρώ ανά ανήλικο από την ΕΔΕ. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα κατατίθενται στα γραφεία της ΕΔΕ μέχρι την 31η Μαϊου 2017 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον για περισσότερα από 120 παιδιά, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και η ΕΔΕ θα καλύψει τα έξοδα ενός ανηλίκου ανά οικογένεια. Αιτήματα που τυχόν δεν ικανοποιηθούν φέτος, θα εισαχθούν κατά προτεραιότητα για την επόμενη χρονιά. Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Ένωσης.

  4. Εγκρίθηκαν οι δαπάνες για τον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων στην αγωγή που κατέθεσε εναντίον της ΕΔΕ το πρώην μέλος του Δ.Σ. Ευάγγελος Κασαλιάς.

  5. Εξουσιοδοτήθηκε το Προεδρείο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πρόσληψη γραμματέα που θα αντικαταστήσει την δικαστική υπάλληλο, της οποίας η απόσπαση στην ΕΔΕ ανακλήθηκε από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  6. Ανατέθηκε σε λογιστικό γραφείο η πλήρης τήρηση διπλογραφικών βιβλίων από το έτος 2014 και μετέπειτα.

  7. Αποφασίσθηκε η δωρεά ποσού 1.000 ευρώ σε ευαγές ίδρυμα, στη μνήμη των συναδέλφων Αργυρώς Βογιατζάκη, Χρήστου Χατζηγεωργίου και Μάρθας Μικροπούλου.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ

Ι. Με εντολή του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Αθηνών ανακλήθηκε από χθες (25 Απριλίου 2017) η απόσπαση μίας γραμματέως στην Ε.Δ.Ε. Ήδη από το 2004 η Ένωση κάλυπτε τις ανάγκες της σε επίπεδο γραμματειακής υποστήριξης με δύο γραμματείς αποσπασμένες από το Πρωτοδικείο Αθηνών και μία γραμματέα από το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Παρά τις διαχρονικές ελλείψεις δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών ποτέ μέχρι σήμερα δεν τέθηκε ζήτημα ανάκλησης απόσπασης γιατί ήταν δεδομένες οι δυσλειτουργίες που θα προκαλούνταν στην Ένωση από τη μείωση του προσωπικού. Το κενό που θα δημιουργηθεί θα είναι δυσαναπλήρωτο σε μία περίοδο που οι δραστηριότητες της Ένωσης έχουν πολλαπλασιασθεί σε σύγκριση με το παρελθόν σε όλα τα επίπεδα. Η Ε.Δ.Ε. έχει ως όπλο της την βούληση του Σώματος να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στο δρόμο που χάραξε εδώ και ένα χρόνο, ξεπερνώντας με κάθε τρόπο όλα τα εμπόδια που προβάλλουν συχνά μπροστά μας.

ΙΙ. Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις (Ε1) υπολογίστηκε αυτόματα από το Υπουργείο Οικονομικών ο φόρος εισοδήματος μετά από αφαίρεση ποσοστού 25% από τις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές του έτους 2016, βάσει των ΠΟΛ 1147/2016 και 1161/2016. Συνεπώς, οι συνάδελφοι δεν απαιτείται να προβούν σε κάποιον ειδικό υπολογισμό ή σε άλλη ενέργεια για την υποβολή της δήλωσης.

ΙΙΙ. Υπενθυμίζουμε ότι στις 13-1-2017 εκδώσαμε ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία παραιτήσεων από αγωγές που κατατέθηκαν στο Μισθοδικείο πριν το 2008 (βλ. αναλυτικά στην ηλεκτρονική σελίδα www.ende.gr). Επειδή υπάρχει άμεσος κίνδυνος συζήτησης εκκρεμών υποθέσεων και επιδίκασης σε βάρος μας δικαστικών εξόδων καλούμε τους Διευθύνοντες τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της Χώρας να επισπεύσουν τις σχετικές διαδικασίες αποστολής καταστάσεων των υπηρετούντων Δικαστικών Λειτουργών στη Γραμματεία του Μισθοδικείου. Σε όσα Δικαστήρια ή Εισαγγελίες δεν έχει προχωρήσει η σχετική διαδικασία εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων ώστε να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με τη Γραμματεία του Μισθοδικείου και να υποβάλλουν τις παραιτήσεις από τα δικόγραφα.

43r34r

Συνάντηση της ΕΔΕ με αντιπροσωπεία της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της Ένωσής μας, συνάντηση του Προεδρείου της Ε.Δ.Ε. με αντιπροσωπεία του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον αρμόδιο Τομεάρχη Δικαιοσύνης, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο. Η συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και ήταν εποικοδομητική. Είχαμε την ευκαιρία να διατυπώσουμε τις θέσεις μας για όλα τα ανοιχτά θέματα της Δικαιοσύνης. Όμοιες συναντήσεις θα ακολουθήσουν με όλα τα πολιτικά κόμματα της Χώρας και όλους τους πολιτειακούς παράγοντες που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2017.

43r34r

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

-για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες-

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι με βάση την υπ’ αριθμό 373/2016 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ έχει ανασταλεί η υποχρέωση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών σε υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης. Η Ε.Δ.Ε. θα ενημερώσει άμεσα και υπεύθυνα τα μέλη της για κάθε εξέλιξη. Η δημιουργία πανικού και οι φήμες για υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων μέχρι τις 13 Απριλίου μαρτυρούν την ανευθυνότητα όσων μελών του ΔΣ τις διασπείρουν.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017

43r34r

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ

Αθήνα, 24/3/2017
Αριθμός Πρωτ. :128

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ

      Το Προεδρείο της Ένωσης το τελευταίο διάστημα επιδίδεται σε έναν αγώνα ακύρωσης της διάταξης του ν. 4456/2017 που μετατρέπει τους Ειρηνοδίκες σε προϊσταμένους των νέων εμμίσθων υποθηκοφυλακείων της Χώρας. Με κατάθεση υπομνημάτων και παράσταση στις Ολομέλειες των Πρωτοδικείων της Χώρας υπεραμύνθηκε της άποψης περί αντισυνταγματικότητας του άρθρου 32 του παραπάνω νόμου.

     Για πρώτη φορά η Ένωση υπερασπίζεται έμπρακτα τους συναδέλφους που βάλλονται από αστήρικτα και συκοφαντικά δημοσιεύματα. Μέσα στον τελευταίο μήνα εκδόθηκαν 4 Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου στήριξης συναδέλφων (13 Μαρτίου για την υπόθεση των S/M, 8 Μαρτίου για την υπόθεση της απόρριψης σύστασης Σωματείου, 1 Μαρτίου για την υπόθεση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, 13 Φεβρουαρίου για την προσωρινή διαταγή στην υπόθεση του Δ.Ο.Λ.). Η μειοψηφία του ΔΣ εντελώς υποκριτικά ζητάει τη σύγκληση του ΔΣ για να «αντιμετωπίσουμε την διόγκωση του φαινομένου των αναφορών και μηνύσεων σε βάρος δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών» τη στιγμή που όταν ήταν Προεδρείο σε ολόκληρη την θητεία τους εξέδωσαν μία ανακοίνωση στήριξης συναδέλφου, στις 26 Φεβρουαρίου 2016, που εντελώς συμπτωματικά ήταν η στήριξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου στην αντιδικία της με τον κ. Τσακυράκη !  

     Με πρόταση του Προεδρείου και ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. της 10ης Δεκεμβρίου 2016 αποφασίστηκε η κατάργηση της έντυπης κυκλοφορίας των Δικαστικών Νέων για τους λόγους που ειδικότερα έχουμε εξηγήσει σε παλαιότερη ανάρτηση. Εξοικονομήθηκε ετήσια δαπάνη 20.000 ευρώ, ποσό που αξιοποιήθηκε σε άλλες δραστηριότητες. Αναμορφώθηκε πλήρως η ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης και δημιουργήθηκε νέα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (ΗΛΙΑΙΑ) στην οποία ήδη συμμετέχουν 200 συνάδελφοι. Σήμερα η μειοψηφία του ΔΣ ζητάει την επανακυκλοφορία των Δικαστικών Νέων στην έντυπη μορφή τους, αγνοώντας την ομόφωνη απόφαση της ΓΣ και νοσταλγώντας προφανώς τις ημέρες που οι φωτογραφίες του τότε Προεδρείου καταλάμβαναν την μισή ύλη της εφημερίδας.

     Στο θέμα των «κόκκινων επιχειρηματικών δανείων» εξηγήσαμε με πειστικότητα τις θέσεις μας στις Ολομέλειες των μεγαλύτερων Ειρηνοδικείων της Χώρας. Η πρότασή μας να υπαχθούν στα Ειρηνοδικεία συνδέεται με αίτημα αύξησης των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών και διασφάλιση της υφιστάμενης υλικής αρμοδιότητας. Οι προτάσεις της μειοψηφίας δεν μπορεί παρά να απορριφθούν ως απαράδεκτες και προσβλητικές για το Δικαστικό Σώμα, τη στιγμή που γίνεται προσπάθεια τον τελευταίο χρόνο από το Προεδρείο αναβάθμισης του κύρους του θεσμού. Τι λέει η ομάδα Τζανερρίκου, Μαυρίδη, Παπαδήμα και Γκαρά; «Να διερευνήσουμε το θέμα κάλυψης των θέσεων Υποθηκοφυλάκων στα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας από τον πίνακα των επιτυχόντων Ειρηνοδικών του τελευταίου διαγωνισμού»!!! Δηλαδή να ζητήσουμε από την Πολιτεία να προσλάβει τους επιτυχόντες Ειρηνοδίκες ως Υποθηκοφύλακες. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Ειρηνοδικών προφανώς δεν είχαν κατά νου την λογική των «4» να βολευτούν δηλαδή σε κάποια θέση στο Δημόσιο. Το πόσο αποδυναμώνει τα επιχειρήματά μας και υποβαθμίζει τους Ειρηνοδίκες μια τέτοια θέση που τους θεωρεί υπαλλήλους αντίστοιχους με τους Υποθηκοφύλακες είναι φανερό. Η θέση της ομάδας Στενιώτη- Βουλγαρίδη είναι ακόμα πιο προκλητική. Τις συγκεκριμένες υποθέσεις να μην τις αναλάβουν ούτε τα Ειρηνοδικεία, ούτε τα Πρωτοδικεία, αλλά να τις στείλουμε στους ιδιώτες!!! Εξαιρετική ιδέα να αρχίσουμε να ζητάμε εκχώρηση μιας κορυφαίας κρατικής λειτουργίας (Δικαιοσύνης) στους ιδιώτες γιατί εμείς είμαστε «υπερφορτωμένοι». Επικίνδυνη και επιπόλαιη θέση που γίνεται απλά για «συνδικαλιστικά οφέλη» ώστε να μην δυσαρεστήσουμε κανέναν συνάδελφο. Δεν μελέτησαν βεβαίως το νόμο, ούτε τη συζήτηση που προηγήθηκε αυτού, για να διαπιστώσουν τα προβλήματα συνταγματικότητας που θα είχε μια τέτοιου είδους εκχώρηση εξουσίας, όταν μάλιστα στον συμβιβασμό Δημοσίου και επιχείρησης μπορεί να γίνει «κούρεμα» οφειλών προς το Δημόσιο.

     Η μειοψηφία του ΔΣ ζητάει επιτακτικά σύγκληση ΔΣ! Τι ειρωνεία αλήθεια! Οι ίδιοι άνθρωποι που αρνούνταν σκόπιμα να προσέλθουν στα ΔΣ με σκοπό να εμποδίσουν τη λήψη αποφάσεων, τώρα να επιθυμούν διακαώς την σύγκληση του οργάνου. Μέσα στα χονδροειδή ψέματά τους λένε μεταξύ άλλων ότι η τελευταία συνεδρίαση διεξήχθη «σχεδόν προ τριμήνου». Η τελευταία συνεδρίαση έγινε στην πραγματικότητα στις 30-1-2017, δηλαδή δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα ούτε δίμηνο. Θυμίζουμε στους συναδέλφους ότι από τις 10-6-2016 (οπότε έγινε η συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα) μέχρι και σήμερα έχουν συγκληθεί 10 Διοικητικά Συμβούλια! Μάλιστα με την παρουσία και των Εφετειακών Επιτροπών της Χώρας, πρωτοβουλία που ανήκει στο σημερινό Προεδρείο. Το απύθμενο θράσος τους συνεχίζεται. Ισχυρίζονται ότι στο τελευταίο ΔΣ «το ενδιαφέρον μονοπώλησε η διοργάνωση εκδρομής», ενώ σε άλλη ανακοίνωση αναφερόμενοι στην εκδρομή μιλούν απαξιωτικά κάνοντας λόγο για «φλέγον ζήτημα των προσκυνηματικού χαρακτήρα εκδρομών στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης». Κατά πρώτον τα θέματα του ΔΣ της 30ης Ιανουαρίου ήταν 11! Τα πιο πολλά θέματα που τέθηκαν ποτέ σε ΔΣ. Μπορεί ο κάθε συνάδελφος επισκεπτόμενος την ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης να δει το εύρος των ζητημάτων που μας απασχόλησαν. Κατά δεύτερον αποτελεί επικίνδυνη ιδεολογική προσέγγιση, ανθρώπων που δεν έχουν συνείδηση των όσων λένε, να λοιδορείται μία επίσκεψη στο Άουσβιτς – τόπο μαρτυρίου χιλιάδων θυμάτων του Ναζισμού. Σημειωτέον ότι για την παραπάνω εκδρομή ψήφισαν και οι ίδιοι, ενώ θα συμμετέχουν κάποιοι από αυτούς!

     Σκοπός και πρόθεσή τους δεν είναι ασφαλώς να καταθέσουν προτάσεις, ούτε και ενδιαφέρονται για το συμφέρον του Δικαστικού Σώματος. Το ενδιαφέρον τους για τα κοινά έληξε βασικά μετά την τελευταία απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Μοναδικό τους μέλημα τώρα είναι να δημιουργούν εντάσεις και διαιρέσεις μεταξύ των συναδέλφων. Ό,τι δεν κατάφεραν με την δημιουργία της Αντι-Ένωσης επιχειρούν να το πραγματοποιήσουν τώρα. Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν τα αληθινά τους κίνητρα, να τους απομονώσουν και να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στους χειρισμούς και στην αποτελεσματικότητα του Προεδρείου.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Σαλάτας, Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Βεργώνης, Β’ Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Φούκας, Αναπλ. Γενικός Γραμματέας

Αγγελική Δεμέστιχα, Υπεύθυνη Διαχείρισης

Ακριβή Ερμίδου, Αναπλ. Υπεύθυνη Διαχείρισης

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εκπρόσωπος Τύπου

Βαρβάρα Πάπαρη, Μέλος

Δράσεις της Ε.Δ.Ε. για το ζήτημα της μετατροπής των άμισθων Υποθηκοφυλακείων σε έμμισθα

Αθήνα, 17-03-2017
Αριθμ. Πρωτ. 119

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δράσεις της Ε.Δ.Ε. για το ζήτημα

της μετατροπής των άμισθων Υποθηκοφυλακείων σε έμμισθα

Την εβδομάδα που διανύσαμε το Προεδρείο της Ένωσης έκανε παράσταση ενώπιον των Ολομελειών των Πρωτοδικείων Σύρου, Πύργου και Αμαλιάδας και κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα διατυπώνοντας την άποψη περί αντισυνταγματικότητας του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 που αναθέτει καθήκοντα Υποθηκοφύλακα σε Δικαστικούς Λειτουργούς (Ειρηνοδίκες). Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει παράσταση και στις Ολομέλειες άλλων Πρωτοδικείων όπου έχει υποβληθεί όμοιο ερώτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί μετατροπής των ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων σε έμμισθα. Η Ένωση θα δώσει τον αγώνα της με όλα τα μέσα για την αποτροπή του κινδύνου ανάθεσης μη δικαστικών καθηκόντων σε Δικαστικούς Λειτουργούς κατά παράβαση του άρθρου 89 του Συντάγματος.

43r34r

Με αστήρικτες καταγγελίες σε βάρος δικαστικών λειτουργών επιχειρείται ανεπίτρεπτη πίεση στη Δικαιοσύνη

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017

     Αριθμ. Πρωτ. : 116

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Το τελευταίο διάστημα οι φραστικές επιθέσεις και οι αστήρικτες καταγγελίες με απειλές μηνύσεων και πειθαρχικών αναφορών σε βάρος δικαστικών λειτουργών έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Παρατηρείται μάλιστα μια τάση ονομαστικής στοχοποίησης δικαστών, όπως συνέβη πριν λίγες ημέρες σε αντιδικία επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα στον αγώνα επικράτησης που δίνουν μέσα σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό ασκούν πιέσεις σε δικαστές και εισαγγελείς ώστε να κρίνουν ευνοϊκά γι’ αυτά. Και όσο οι δικαστικοί λειτουργοί συνεχίζουν να εκτελούν ανεπηρέαστοι το συνταγματικό τους καθήκον τόσο οι επιθέσεις σε βάρος τους εντείνονται. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό στην κοινωνία ότι η συνειδητή και σκόπιμη διαπόμπευση προσώπων και η βιομηχανία εγκλήσεων σε βάρος των δικαστικών λειτουργών αποβαίνει σε βάρος της ουσιαστικής απονομής του δικαίου και άρα του ίδιου του κοινωνικού συμφέροντος. Είναι η στιγμή για το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της Δικαιοσύνης ως βασικού πυλώνα της Δημοκρατίας από καταγγελίες που τελικά θα αποδειχθούν αβάσιμες και μεθοδευμένες.        

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ