ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 2017-2018 – ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αποθήκευση αρχείου (DOC, 342KB)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Αθήνα, 07/02/2020

Αρ. Πρωτ. 94

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 6ης Φεβρουαρίου παραστάθηκαν 13 μέλη (απουσίαζαν η κ. Β. Πάπαρη και ο κ. Χ. Μαυρίδης) και αποφασίσθηκαν τα εξής:

 1. Πλήρωση των θέσεων Α΄ Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων μετά την παραίτηση των κκ. Λυμπερόπουλου και Σαλάτα. Νέος Α΄ Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Χαράλαμπος Σεβαστίδης και νέος Γενικός Γραμματέας ο Παντελής Μποροδήμος.
 2. Στο ζήτημα του καθορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων τέσσερα (4) μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και η Ταμίας υποστήριξαν ότι θα πρέπει να διεξαχθούν στις 10 και 17 Μαΐου 2020. Αντίθετα εννέα (9) μέλη και συγκεκριμένα οι κκ. Σαλάτας, Λυμπερόπουλος, Στενιώτη, Βεργώνης, Βουλγαρίδης, Φούκας, Κομπολίτης, Νάστας, Γκαρά ψήφισαν ότι είναι πρόωρο να ληφθεί απόφαση για την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
 3. Στο ζήτημα της επιδίωξης συναντήσεων του προεδρείου της Ένωσης με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Γ.Σ. της Ένωσης για κατάργηση της διάταξης περί ανακατανομής των θέσεων Πρόεδρων Εφετών και Εφετών, τέσσερα (4) μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο κ. Βουλγαρίδης υποστήριξαν ότι θα πρέπει να επιδιωχθούν οι συναντήσεις αυτές προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση της απόφασης.  Αντίθετα (8) οκτώ μέλη και συγκεκριμένα οι κ. Σαλάτας, Λυμπερόπουλος, Στενιώτη, Βεργώνης, Φούκας, Κομπολίτης, Νάστας και Ερμίδου υποστήριξαν ότι δεν θα πρέπει να γίνουν τέτοιες ενέργειες και θα πρέπει να αναμείνει η Ένωση την απάντηση του Προέδρου του ΑΠ στο αίτημα για σύγκληση της Διοικητικής Ολομέλειας του ΑΠ. Η κ. Γκαρά δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.
 4. Στο θέμα για το αν συνιστά πολιτική παρέμβαση στο έργο των εισαγγελικών λειτουργών η διατύπωση άποψης Υπουργών της Κυβέρνησης για τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων που έγιναν στο Κουκάκι, έξι (6) μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κομπολίτης (με την υπόμνηση ότι έχει ξανατεθεί το θέμα και κακώς επανυποβάλεται), ο κ. Βουλγαρίδης και η κ. Ερμίδου ψήφισαν ότι συνιστά πολιτική παρέμβαση, ενώ οι κκ. Λυμπερόπουλος, Σαλάτας και Φούκας υποστήριξαν ότι κακώς τόσο διαδικαστικά όσο και επί της ουσίας ο Πρόεδρος εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό και ακολούθως η στάση της Ένωσης δεν μπορεί να κριθεί πια ετεροχρονισμένα λόγω καταστατικής εκτροπής, η κ. Στενιώτη ότι δεν συγκλήθηκε το Δ.Σ. όταν θα έπρεπε για να τοποθετηθεί για θέμα αυτό, ο κ. Βεργώνης ότι δεν υποχρεούνται τα μέλη να λάβουν θέση επί του θέματος, αλλά επί της ουσίας τον εκφράζει η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ο κ. Νάστας ότι το θέμα είναι ετεροχρονισμένο. Η κ. Γκαρά δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.
 5. Ως προς τα θέματα που έθεσαν 9 μέλη του ΔΣ και συγκεκριμένα οι κκ Λυμπερόπουλος, Σαλάτας, Νάστας, Στενιώτη, Βεργώνης, Βουλγαρίδης, Φούκας, Κομπολίτης, Πάπαρη, που έχουν ως εξής: «1. Ανάληψη πρωτοβουλίας για την επίλυση του θέματος που έχει ανακύψει μεταξύ των ΕΔΕ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, 2. Επίσκεψη στον Υπουργό Δικαιοσύνης με αντικείμενο συζήτησης: νέες οργανικές θέσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών, υποβολή αιτήματος για κάλυψη των αναγκών από τον πίνακα επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού για την ΕΣΔΙ και την λήψη μέτρων για την έγκαιρη εκκαθάριση των νομοθετικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων σχετικά με τις μισθολογικές ωριμάνσεις, 3. Συνεννόηση με τις άλλες δικαστικές ενώσεις για επίσκεψη στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών με αντικείμενο την νομοθετική ρύθμιση για τις μισθολογικές ωριμάνσεις, 4. Συντονισμός με τις άλλες δικαστικές ενώσεις για το θέμα του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου».

Οκτώ (8) μέλη και συγκεκριμένα οι κ.κ. Σαλάτας, Λυμπερόπουλος, Στενιώτη, Βεργώνης, Βουλγαρίδης, Φούκας, Κομπολίτης, Νάστας ψήφισαν ότι θα πρέπει επιδιωχθούν οι παραπάνω συναντήσεις με το συντονιστικό της Ολομέλειας των Δικηγορικών συλλόγων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και με τις άλλες δικαστικές Ενώσεις. 

Τέσσερα (4) μέλη και συγκριμένα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και η Ταμίας, υποστήριξαν ότι οι ως άνω ενέργειες είναι ήδη υλοποιημένες, καθώς ήδη έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση με τους δικηγορικούς συλλόγους και δεν υφίσταται ζήτημα προς «επίλυση», το ζήτημα των 65 νέων οργανικών θέσεων έχει δρομολογηθεί με ενέργειες του Προέδρου της Ένωσης και βρίσκεται ήδη ενώπιον του ΑΠ για συγκεκριμενοποίηση των θέσεων ανά βαθμό και κλάδο, για τις μισθολογικές ωριμάνσεις έχουν γίνει οι επαφές των Δικαστικών Ενώσεων με τα αρμόδια Υπουργεία ήδη από το Νοέμβριο του 2019 με θετική απόφαση και αναμένουμε την υλοποίηση, ενώ για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο χθες πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Προέδρων των Ενώσεων και εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση, η δε πρόταση που τίθεται σε ψηφοφορία έχει εντελώς προσχηματικό χαρακτήρα. Η κ. Γκαρά δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε αίτημα από τους κκ. Σαλάτα, Λυμπερόπουλο και Στενιώτη να ληφθεί απόφαση για τον τρόπο υλοποίησης της ως άνω απόφασης των οκτώ (8) μελών. Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι σύμφωνα με το καταστατικό θα συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητές του. Ειδικότερα το Καταστατικό μας στο άρθρο 16 παρ. 1 και 2 ορίζει τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ως εκπροσώπους «της Ένωσης» και όχι του ΔΣ της Ένωσης. Συνεπώς ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας οφείλουν να ενεργούν ως εκπρόσωποι των 3.000 μελών που τους ανέδειξαν στις θέσεις που κατέχουν και όχι να είναι εντολοδόχοι  μελών του ΔΣ των οποίων μοναδικός σκοπός είναι να απεργάζονται τρόπους «έκθεσης» του Προέδρου της Ένωσης. Για τους λόγους αυτούς εξήγησε ότι δεν θα συμμετέχει με κανέναν τρόπο στις επιδιώξεις τους, που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των συναδέλφων μας. Στο σημείο αυτό ο κ. Σαλάτας δήλωσε τα εξής: «Διαπίστωσα ότι ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας δεν αποδέχονται την αρχή της πλειοψηφίας και ως εκ τούτου αποχωρώ από το συμβούλιο». Στη συνέχεια αποχώρησαν και τα λοιπά μέλη και ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση.

234234234

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 06/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο που αναφέρουν ότι οι δικαστικοί λειτουργοί διεκδικούν φοροαπαλλαγή 25% των εισοδημάτων τους, διευκρινίζουμε ότι δεν έχει ληφθεί καμία τέτοια απόφαση από τις Δικαστικές Ενώσεις. 

 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης
Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας
Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ασημίνα Σαντοριναίου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Εμμανουέλα Πανοπούλου, Πάρεδρος ΝΣΚ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 06/02/2020

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 

Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση των Προέδρων των Δικαστικών Ενώσεων με την παρουσία του δικηγόρου κ Δημήτριου Μπούρλου, με αφορμή το νέο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο. Θα υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση των συναδέλφων μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης
Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας
Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ασημίνα Σαντοριναίου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Εμμανουέλα Πανοπούλου, Πάρεδρος ΝΣΚ

 

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αποθήκευση αρχείου (DOC, 67KB)

Για την εκδρομή στη Β. Ισπανία (Χώρα Βάσκων)

Αθήνα, 21/01/2020
Αριθμ. Πρωτ.:53

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι η προθεσμία για την δήλωση συμμετοχής στην εκδρομή, που θα πραγματοποιήσει η Ένωσή μας στην Β. Ισπανία (Χώρα Βάσκων) λήγει την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου. Επειδή υπάρχουν ορισμένες ακόμα αδιάθετες θέσεις, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και από συναδέλφους άλλων Δικαστικών Ενώσεων μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις θα είναι περισσότερες από τις αδιάθετες θέσεις, θα τηρηθεί αυστηρά η προτεραιότητα του χρόνου υποβολής της αίτησης. Πληροφορίες για την εκδρομή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από την Γραμματεία της Ένωσης (τηλ 2108827380).

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αθήνα, 17-01-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 46

    Προς τους κ.κ. Συμβούλους

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

     Παρακαλείσθε να παραστείτε στηv έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού, που θα γίνει την  Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020   και ώρα 16:00, στα γραφεία της Ένωσης με θέματα:

 1.  Να αιτιολογηθεί η στάση του Α΄ Αντιπροέδρου κ. Λυμπερόπουλου, του Β΄ Αντιπροέδρου κ. Βεργώνη και του ΓΓ κ. Σαλάτα, να αρνηθούν να συναινέσουν στην έκδοση ανακοίνωσης υποστήριξης των συναδέλφων Εισαγγελέων από τις έμμεσες πιέσεις που τους ασκήθηκαν για τις ποινικές διώξεις που άσκησαν στα επεισόδια στο Κουκάκι.
 2. Να εξηγήσει στο ΔΣ ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Λυμπερόπουλος την πρακτική του να εκπροσωπεί την Ένωση σε τηλεοπτικές εκπομπές εκφράζοντας προσωπικές του απόψεις, κατά παράβαση του άρθρου 16 παρ. 2 του Καταστατικού, που αναθέτει αποκλειστικά την εκπροσώπηση της Ένωσης στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα,
 3. Το από 17-1-2020 αίτημα των κκ. Λυμπερόπουλου, Σαλάτα, Βεργώνη, Φούκα και Νάστα.

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. καλούνται να παραστούν οι Πρόεδροι ή οι αναπληρωτές τους όλων των Εφετειακών Επιτροπών της Χώρας για να διατυπώσουν τις θέσεις τους.

unnamed

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

 Αθήνα, 14-1-2020

Αρ. Πρωτ. 28

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00 πμ σκακιστική εκδήλωση στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Electra Palace Athens (Ν. Νικοδήμου 18-20, Πλάκα), στο πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθεί: 1) αγώνας επίδειξης (σιμουλτανέ) από τον επί πολλά έτη πρωταθλητή Ελλάδος, GrandMaster, Γιάννη Παπαϊωάννου, Α΄ σκακιέρα της Εθνικής Ελλάδος και 2) τουρνουά rapid για τα μέλη όλων των Δικαστικών Ενώσεων και του Ν.Σ.Κ. καθώς και για τα παιδιά τους. Ο ανώτατος αριθμός των συμμετεχόντων στον αγώνα επίδειξης ορίζεται σε 25. Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην Γραμματεία της Ένωσης (τηλ. 2108827380) μέχρι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020. Πληροφορίες στην Γραμματεία της Ένωσης και στον συνάδελφο Ανδρέα Μπότσαρη- Πρωτοδίκη.

34534534

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

Αθήνα, 13/01/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 24

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.

ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ – Εφέτη,

 Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Με τη συμμετοχή 25.000 πολιτών καθώς και δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων από 22 κράτη, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιανουαρίου μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας στην Βαρσοβία. Η πορεία ξεκίνησε από το Πολωνικό Ανώτατο Δικαστήριο και κατέληξε 5 ώρες αργότερα στο Κοινοβούλιο.

Αφορμή για την πορεία αποτέλεσαν οι νομοθετικές εξελίξεις στη χώρα που επιτρέπουν να υποβάλλονται οι τακτικοί Δικαστές σε πειθαρχικές έρευνες, διαδικασίες και κυρώσεις λόγω του περιεχομένου των δικαστικών τους αποφάσεων. Επιπλέον το νέο πειθαρχικό καθεστώς δεν εγγυάται την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του Πειθαρχικού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από Δικαστές που επιλέγονται από το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο και διορίζεται με πολιτικά κριτήρια από το πολωνικό Κοινοβούλιο (Sejm). Οι νέες ρυθμίσεις δεν διασφαλίζουν ότι για τις πειθαρχικές διαδικασίες κατά τακτικών Δικαστών θα αποφασίζει σε πρώτο βαθμό νόμιμα συγκροτημένο δικαστήριο. Αντ’ αυτού εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Τμήματος να καθορίζει σε ad hoc βάση και με σχεδόν απόλυτη διακριτική ευχέρεια το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό δικαστήριο, που θα εκδικάζει συγκεκριμένη υπόθεση κατά τακτικού Δικαστή. Το νέο καθεστώς δεν εγγυάται πλέον ότι οι υποθέσεις εκδικάζονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς παρέχει το δικαίωμα στον Υπουργό Δικαιοσύνης να διατηρεί σε εκκρεμότητα κατηγορίες σε βάρος τακτικών Δικαστών μέσω του διορισμού αξιωματούχων από τον ίδιο τον Υπουργό. Θίγεται επίσης το δικαίωμα υπεράσπισης των τακτικών Δικαστών. Εν ολίγοις οι Δικαστές δεν είναι προφυλαγμένοι από τον πολιτικό έλεγχο και ως εκ τούτου παραβιάζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Οι περισσότερες χώρες, ακόμα και αυτές που δεν συμμετείχαν, απέστειλαν επιστολές στήριξης στην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας και στον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών IUSTITIA. Η Ένωσή μας εκπροσωπήθηκε στην πορεία με τον συνάδελφο, Γεώργιο Κασίμη- Πρόεδρο Πρωτοδικών ο οποίος και επέδωσε επιστολή. Η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ευχαρίστησε δημόσια και έκανε ιδιαίτερη μνεία στην Ένωσή μας για την στήριξη και για τη συμμετοχή καθώς και την δημοσιοποίηση του θέματος στην Ελλάδα μέσα από την παρουσία και τοποθέτηση του συναδέλφου Bogdan Jedrys στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου. Παρακάτω επισυνάπτεται το κείμενο της επιστολής στήριξης που απέστειλε η Ένωσή μας στους Πολωνούς συναδέλφους.

unnamed

Φωτογραφία από Alex Anthis

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ (ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ)

Αθήνα, 10-1-2020
Αριθμός Πρωτ.: 22

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ)

Η ΕΝΩΣΗ μας διοργανώνει για τα μέλη της 5ήμερη αεροπορική εκδρομή στην Βόρεια Ισπανία (Χώρα των Βάσκων) από 21 Απριλίου ημέρα Τρίτη έως και 25 Απριλίου ημέρα Σάββατο.

Η τιμή κατ’ άτομο για δίκλινο /τρίκλινο δωμάτιο είναι 1.250 ευρώ.

Για μονόκλινο δωμάτιο η επιβάρυνση θα είναι 245 ευρώ.

Το κόστος συμμετοχής για παιδί έως 12 ετών σε δωμάτιο με δύο ενήλικες είναι 975 ευρώ.  

Θα πραγματοποιηθούν αεροπορικές πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη με στάση και επιβίβαση στην Αθήνα και στη συνέχεια απευθείας για Μπιλμπάο.

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται:

 • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της ELLINAIR αποκλειστικά για τα μέλη της Ένωσής μας: 21/04 Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Μπιλμπάο    25/04 Μπιλμπάο – Αθήνα – Θεσσαλονίκη  
 • Τέσσερις (04) διανυκτερεύσεις στο Μπιλμπάο στο ξενοδοχείο  BARCELO BILBAO NERVION – 4*
 • Πρωινό γεύμα καθημερινά
 • Ένα δείπνο σε πολυτελές εστιατόριο του Μπιλμπάο, το τελευταίο βράδυ της εκδρομής
 • Μία παραδοτέα αποσκευή μέγιστου βάρους 20 κιλών και μία χειραποσκευή μέγιστου βάρους 8 κιλών, ανά επιβάτη
 • Μεταφορές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το πρόγραμμα 
 • Ελληνόφωνος Συνοδός
 • Ελληνόφωνος ξεναγός όπου απαιτείται 
 • Είσοδοι σε μουσεία όπου απαιτείται
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 • Φόροι αεροδρομίων
 • Δημοτικοί φόροι

Δεν περιλαμβάνονται:

Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό.

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 

ΠΑΙΔΙΑ που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2020 από ώρα 8.00 π.μ.ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής θα γίνεται:

 

 • είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email της Ένωσης : endikeis@otenet.gr
 • είτε με αποστολή στο φαξ της Ένωσης 210 8841529

Δηλώσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν νωρίτερα της ορισθείσας ημερομηνίας και ώρας δε λαμβάνονται υπόψη.

Επισημαίνουμε ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, γι’ αυτό ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ EMAIL ΚΑΙ ΦΑΞ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Η καταβολή – εξόφληση θα γίνεται: 

Σε λογαριασμό του ταξιδιωτικού γραφείου με άμεση αποστολή της απόδειξης κατάθεσης στο φαξ 2108841529. Στην απόδειξη θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος και ως αιτιολογία «εκδρομή ΕΔΕ».

Εν όψει του ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση ματαίωσης της συμμετοχής, τα χρήματα δεν επιστρέφονται. Μπορεί όμως ο δηλώσας να αντικατασταθεί από άλλον ενδιαφερόμενο με δική του πρωτοβουλία.

Επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής

Αίτηση συμμετοχής – Εκδρομή Μονόκλινο – Δίκλινο

Αίτηση συμμετοχής – Εκδρομή Τρίκλινο