ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Αθήνα, 5-5-2020
Αρ. Πρωτ. 205

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

    Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την τήρηση μέτρων προστασίας από την μετάδοση του κορωνοϊού (COVID-19) και οι προτάσεις της ΕΔΕ, που περιέχονται στα δύο επισυναπτόμενα έγγραφα (αριθ. πρωτοκόλλου 196/27.4.2020 και 204/4.5.2020).

    Αρχικά ικανοποιήθηκε το αίτημα της ΕΔΕ σχετικά με την τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών (plexiglass) σε γραφεία και ακροατήρια. Ειδικά σε σχέση με τα ακροατήρια προκρίθηκε από την Ομάδα ως λύση η διαμόρφωσή τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ των διαδίκων, των συνηγόρων και των μελών του Δικαστηρίου, ενώ σε όσες περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να ζητηθεί η τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών. Για τις εργασίες που θα απαιτηθούν για τον σκοπό αυτό καλείται η Διοίκηση κάθε Δικαστηρίου και Εισαγγελίας να αποστείλει άμεσα σχετικό αίτημα μέσω του Εφετείου, στο οποίο υπάγεται. Οι τεχνικές προδιαγραφές των σχετικών κατασκευών και το κόστος τους (100 ευρώ ανά τ.μ., συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) καθορίζεται στην Εγκύκλιο 18.040/4.5.2020 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που επισυνάπτεται.

    Σε σχέση με τη φύλαξη όλων των δικαστικών κτιρίων συζητήθηκε η σχετική πρόταση της ΕΔΕ και αποφασίστηκε να ζητηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. και τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας η συνδρομή για τη διάθεση προσωπικού που θα ελέγχει την πιστή τήρηση των μέτρων ασφαλείας που θα αποφασίζονται από τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών.

    Τέλος, ενημερωθήκαμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρόκειται να παραλάβει μεγάλη ποσότητα απολυμαντικών υγρών, τα οποία θα διαθέσει σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ποσότητα σε όλους τους χώρους που θα είναι προσιτοί στο κοινό.

Αθήνα, 5.5.2020

1η πρόταση ΕΔΕ αρ.πρ.196/27-4-2020
2η πρόταση ΕΔΕ αρ.πρ. 204/4-5-2020
Εγκύκλιος Υπ. Δικ/νης για plexiglas

Χαράλαμπος Σεβαστίδης
Πρόεδρος Πρωτοδικών
Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου ΕΔΕ,
Μέλος Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης

Ακριβή Ερμίδου
Ειρηνοδίκης
Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών ΕΔΕ
Αναπληρωματικό Μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης

Τήρηση των αναγκαίων μέτρων προστασίας στην ανακριτική διαδικασία και στη διαδικασία των ενόρκων βεβαιώσεων

Αθήνα, 30-04-2020
Αρ. Πρωτ.:200

ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,
Κοινοποίηση: κ. Υφυπουργό Δικαιοσύνης,
κ. Δημήτριο Κράνη,
κ. Γενικό Γραμματέα,
κ. Πάνο Αλεξανδρή

ΘΕΜΑ: Τήρηση των αναγκαίων μέτρων προστασίας στην ανακριτική διαδικασία  και στη  διαδικασία των ενόρκων βεβαιώσεων                                                                                                                 

    Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

     Με το άρθρο έβδομο  της Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 ΚΥΑ «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020» (ΦΕΚ 1588 Β΄/25.4.2020) , ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ιδίως τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες,  μεταξύ των οποίων    περιλαμβάνονται    1..2..   3)Τήρηση απόστασης  μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου . 4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ., ενώ αναμένεται   να συνεχίσει η  σταδιακή  επανεκκίνηση  της λειτουργίας των δικαστηρίων   με απώτερο σκοπό την πλήρη λειτουργία τους από 1.6.2020.

     Η τήρηση των μέτρων αυτών εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματική σε δύο διαδικασίες, στις οποίες παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση προσώπων. Πρόκειται ειδικότερα για την ανακριτική διαδικασία και την διαδικασία λήψης ενόρκων βεβαιώσεων.

     Α. Ανακριτική διαδικασία.

     Η σταδιακή επαναλειτουργία των Δικαστηρίων θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ανακριτική διαδικασία. Διευκρινίζεται εδώ ότι για τη λειτουργία του ανακριτικού γραφείου απαιτείται κατ’ ελάχιστο η ταυτόχρονη παρουσία στον ίδιο χώρο τουλάχιστον τριών προσώπων, όταν εξετάζεται μάρτυρας και 4-5 προσώπων όταν απολογείται κατηγορούμενος με παρουσία συνηγόρου και διερμηνέα, ενώ ο αριθμός των προσώπων μπορεί να είναι μεγαλύτερος όταν υπάρχει εκπροσώπηση από περισσότερους συνηγόρους και παρουσία αστυνομικών οργάνων για τη φύλαξη επικίνδυνων κατηγορουμένων. Τα γραφεία, στα οποία διενεργείται η ανάκριση στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν ξεπερνούν τα 15-20 τ.μ. με αποτέλεσμα να μην μπορούν υπό τις παρούσες συνθήκες να λειτουργήσουν με την τήρηση των μέτρων που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες. Οι επισημάνσεις αυτές αφορούν τόσο τα ανακριτικά γραφεία των Πρωτοδικείων όσο και τα προανακριτικά γραφεία Πταισματοδικείων-Ειρηνοδικείων.

     Από την έναρξη των έκτακτων μέτρων αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων μέχρι σήμερα τα ανακριτικά γραφεία λειτουργούν μόνο για τις επείγουσες υποθέσεις (συλλήψεις σε εκτέλεση εντάλματος ή στα πλαίσια αυτοφώρου) και η ανακριτική διαδικασία γίνεται σε αίθουσες ακροατηρίων, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Η πρακτική αυτή, όμως, είναι αδύνατο να συνεχιστεί μετά την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων αφενός λόγω της ταυτόχρονης λειτουργίας όλων των ανακριτικών γραφείων και έλλειψης αντίστοιχων ακροατηρίων αφετέρου λόγω της επαναλειτουργίας και άλλων διαδικασιών στα ακροατήρια κάθε Δικαστηρίου.

     Β. Διαδικασία ένορκων βεβαιώσεων στα Ειρηνοδικεία.

     Από την ενημέρωση που είχαμε από τους προϊσταμένους Διοίκησης των Ειρηνοδικείων της χώρας ανακύπτει ζήτημα αναφορικά με την διαδικασία λήψης ενόρκων βεβαιώσεων βάσει του άρθρου 421 ΚΠολΔ, δηλαδή ενόρκων βεβαιώσεων που θα χρησιμοποιηθούν  ως αποδεικτικά μέσα σε  εκκρεμείς δίκες ενώπιον όλων των δικαστηρίων. Τούτο διότι αναμένεται η προσέλευση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού   δικηγόρων και διαδίκων με σκοπό να προβούν σε λήψη ενόρκων βεβαιώσεων είτε για τις υποθέσεις που έχουν ήδη ματαιωθεί  στο χρονικό διάστημα της αναστολής είτε για εκείνες για τις οποίες έχει ήδη ασκηθεί αγωγή της νέας τακτικής διαδικασίας και εκκρεμεί το κλείσιμο των φακέλων ή πρόκειται να  ασκηθεί νέα  αγωγή, πέραν των λοιπών ενόρκων βεβαιώσεων  που λαμβάνονται για  χρήση στις διάφορες διοικητικές αρχές. Το γεγονός αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για την λήψη μιας τέτοιας ένορκης βεβαίωσης απαιτείται η σύμπραξη ενός δικαστή, ενός γραμματέα, δυο δικηγόρων (ή αντίστοιχα διαδίκων)  και ενός  τουλάχιστον μάρτυρα, δηλαδή πέντε τουλάχιστον παραγόντων της δίκης.

      Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και συγκεκριμένα  στο μοναδικό (λόγω έλλειψης χώρων) γραφείο λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων    υπηρετούν καθημερινά  και  υπό κανονικές συνθήκες τρεις Ειρηνοδίκες. Συνεπώς σε ένα γραφείο περίπου 25 τ.μ. δεν μπορεί υπό τις παρούσες συνθήκες να πραγματοποιηθεί καμία ένορκη βεβαίωση. Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τον εκτιμώμενο μεγάλο συνωστισμό δικηγόρων και πολιτών έξω από το γραφείο των ενόρκων βεβαιώσεων. Η παραπάνω αναφορά στο Ειρηνοδικείο Αθηνών είναι σαφές ότι γίνεται ενδεικτικά. [σημειώνεται  ότι το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 6.3.2020 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών ελήφθησαν 2.500  ένορκες βεβαιώσεις]. Το ίδιο πρόβλημα αναμένεται να  δημιουργηθεί στα περισσότερα Ειρηνοδικεία αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι στα περισσότερα δικαστικά κτίρια οι υποδομές είναι ανεπαρκείς.

      Εν όψει της νέας κατάστασης, που έχει δημιουργηθεί  λόγω της πανδημίας, παρακαλούμε να εξεταστούν τα ζητήματα αυτά με ιδιαίτερη προσοχή και να ληφθεί έγκαιρα κάθε αναγκαίο μέτρο.

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης, Πρόεδρος ΕΔΕ

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αντιπρόεδρος ΕΔΕ, 

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης, Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ, 

Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Υπεύθυνη Διαχείρισης ΕΔΕ,

Επιστολή της ΕΔΕ προς τον κ.Τσιόδρα, Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορωνοϊό

Αποθήκευση αρχείου (DOC, Unknown)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 28-4-2020
Αρ. Πρωτ.198

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Ο Πρόεδρος της Ένωσης επισκέφθηκε σήμερα το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Αθηνών και είχε επαφές με τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων, ενόψει της μερικής επαναλειτουργίας της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων. Διαπίστωση αποτελεί η έλλειψη του αναγκαίου υγειονομικού υλικού στα επαρχιακά και περιφερειακά Δικαστήρια, το οποίο θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση και όρος για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων. Επισημαίνουμε επίσης την έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης στα περισσότερα Δικαστήρια, ώστε καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η τήρηση των μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού όπως ζητήθηκε από τον Ε.Ο.Δ.Υ. Η Ένωση απέστειλε από χθες αίτημα προς την Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για προμήθεια των Δικαστηρίων όλης της Χώρας με το αναγκαίο υλικό. Υποβάλαμε επίσης σήμερα υπόμνημα στον Ε.Ο.Δ.Υ. περιγράφοντας αναλυτικά τα προβλήματα που ανακύπτουν από την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων, θέσαμε υπόψη των ειδικών επιστημόνων τις συνθήκες που επικρατούν κατά την διαδικασία στο ακροατήριο και επισημάναμε τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι παράγοντες της δίκης, οι διάδικοι και οι μάρτυρες. Η επιδίωξη ένταξης σε συνθήκες ομαλότητας θα πρέπει να συμβαδίζει με την παράλληλη διασφάλιση της υγείας των πολιτών.  Η Ένωση ενεργεί προς κάθε κατεύθυνση, είναι σε συνεννόηση με τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων και θα ενημερώνει τους συναδέλφους για κάθε εξέλιξη.

234234234

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Αποθήκευση αρχείου (DOC, Unknown)

Επικοινωνία του Προέδρου της Ένωσης με την πολιτική ηγεσία για το θέμα της διεύρυνσης του δικαστικού έτους και της ανακατανομής θέσεων στις Εισαγγελίες Εφετών

Αθήνα,24-4-2020  

                                                                                             Αρ. Πρωτ.182 

 

Επικοινωνία του Προέδρου της Ένωσης με την πολιτική ηγεσία για το θέμα της διεύρυνσης του δικαστικού έτους και της ανακατανομής θέσεων στις Εισαγγελίες Εφετών

 

     Ο Πρόεδρος της Ένωσης επικοινώνησε χθες τηλεφωνικά με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Κράνη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Αλεξανδρή και εξέφρασε την διαφωνία του αφενός στην εξαγγελθείσα παράταση του δικαστικού έτους και μάλιστα χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τις Δικαστικές Ενώσεις, αφετέρου στον σχεδιασμό για την ανακατανομή 22 θέσεων στις Εισαγγελίες Εφετών που αποτελεί επανάληψη της αστοχίας του περασμένου Νοεμβρίου με την αντίστοιχη ανακατανομή 86 θέσεων στα Εφετεία της Χώρας. 

   Ειδικότερα επαναλάβαμε με παράθεση αριθμητικών δεδομένων ότι η περίοδος των κατ’ ευφημισμόν «δικαστικών διακοπών» είναι η πιο παραγωγική περίοδος για έναν Δικαστή και έναν Εισαγγελέα καθώς ο ρυθμός έκδοσης δικαστικών αποφάσεων είναι τουλάχιστον ίδιος με αυτόν του υπόλοιπου έτους. Τονίσαμε ότι και κατά την διάρκεια των «δικαστικών διακοπών» τα Δικαστήρια και οι Εισαγγελίες είναι ανοιχτές και οι δικαστικοί λειτουργοί εργάζονται στα τμήματα διακοπών. Η μείωση των «δικαστικών διακοπών» έστω και για 15 ημέρες, θα επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα καθώς θα έχει ως αναπόδραστη συνέπεια την αύξηση της δικαστικής ύλης και την επιβράδυνση στην έκδοση των αποφάσεων. Η αγωνία των δικαστικών λειτουργών δεν είναι οι «διακοπές» τους αλλά ο τεράστιος όγκος εργασίας που καλούνται να περαιώσουν μέσα στο καλοκαίρι. Ως προς τον σχεδιασμό για ανακατανομή των 22 θέσεων στις Εισαγγελίες Εφετών, επισημάναμε ότι αυτή θα αποτελέσει την θρυαλλίδα πολύ αρνητικών εξελίξεων με την αποδυνάμωση ενός βαθμού που σηκώνει το κύριο βάρος στην επεξεργασία και εκδίκαση των δικογραφιών και την ενίσχυση ενός βαθμού που έχει εκτός από τα δικαστικά, ιδίως διοικητικά καθήκοντα. Με την υιοθέτηση και ψήφιση τέτοιας διάταξης θεωρείται δεδομένη η ακόμα μεγαλύτερη επιβράδυνση στην απονομή της ποινικής Δικαιοσύνης και η μέχρις εξαντλήσεως υπηρεσιακή απασχόληση των Αντεισαγγελέων Εφετών. 

    Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για την ανάδειξη των δύο αυτών ζητημάτων, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την λειτουργία της Δικαιοσύνης, πραγματοποιήθηκε χθες τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Ένωσης με τον Πρόεδρο του ΜΕΡΑ 25, κ. Βαρουφάκη και κατόπιν ενημέρωση μέσω Skype της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ, κ. Γεννηματά. Σήμερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Κουτσούμπα, ενώ θα ακολουθήσει εντός της ημέρας αντίστοιχη ενημέρωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλου.  

    Σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν ήδη αποσταλεί αναλυτικά υπομνήματα που εξειδικεύουν τα ζητήματα.

234234234

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

9ac03d64-3893-492e-a5d5-0bcb153b83f9

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

σας εύχονται Καλό Πάσχα και Καλή Ανάστασηe688ed6d-5fbb-44aa-bf3e-ce240c45ab95

ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟ ΣΧ.Ν. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΕΙΣ/ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Αποθήκευση αρχείου (DOC, Unknown)