3000 Μέλη

Περισσότερα από

63 Έτη

λειτουργίας

277 Δικαστήρια

Πολιτικά και Ποινικά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τριμηνιαία έκδοση της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων Ελλάδας.

Ξεφυλλίστε τα ψηφιοποιημένα τεύχη των Δικαστικών Νέων από το 1996

Στην Υπηρεσία των Πολιτών και της Δικαιοσύνης από το 1958

Η ίδρυση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, υπό τη σημερινή της μορφή, πραγματοποιείται το έτος 1958, όταν με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναγνωρίζεται ως Σωματείο δια της εγκρίσεως του καταστατικού, το οποίο υπέγραψαν 48 Δικαστές και Εισαγγελείς, που υπηρετούσαν στο Εφετείο και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.