Ανακοίνωση σχετικά με την επιστροφή εισφορών του Ταμείου Νομικών

ΘΕΜΑ : Επιστροφή εισφορών Ταμείου Νομικών
Σας ενημερώνουμε ότι :
Με την διάταξη της παραγραφ. 4 του άρθρου 44 του Ν. 3863/15-7-2010 ρυθμίστηκε η επιστροφή των εισφορών των μετά την 1-1-1993 πρώην Εμμίσθων Ασφαλισμένων του Τ.Α.Ν. .
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εισφορών αυτών, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ανήκουν στη παραπάνω κατηγορία και με αίτησή τους διαγράφηκαν από την ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.( πρώην Ταμείο Νομικών ) , να υποβάλλουν το συντομότερο με αίτηση τους ή να στείλουν ταχυδρομικά :
Προς το Ε.Τ.Α.Α.,ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΑΝ),ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ( Δ/νση : Σωκράτους 53 Τ.Κ.10431 ΑΘΗΝΑ ), τα παρακάτω στοιχεία δικαιολογητικά:
1) Ονοματεπώνυμο
2) Πατρώνυμο
3) Αριθμός Μητρώου στο Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.
4) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας στο οποίο θα αναγράφεται με ευκρίνεια ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού του δικαιούχου
5) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ( πρωτότυπο )
6) Τηλέφωνο επικοινωνίας ( σταθερό και κινητό )

Ανακοίνωση σχετικά με τα αναδρομικά των ετών 2010 και 2011

Αναφορικά με τα αναδρομικά μας(έκτακτη παροχή) των ετών 2010 και 2011, και ύστερα από επαφές που είχαμε με το Υπουργείο Οικονομικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ζητήσαμε να μην υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ αυτών που έχουν ήδη προεξοφλήσει και αυτών που δεν έχουν προεξοφλήσει και το αίτημά μας αυτό έγινε δεκτό.
Κατόπιν αυτού, το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να ρυθμίσει το όλο θέμα ως εξής:
1.Για όσους έχουν ήδη προεξοφλήσει:
Γι΄ αυτούς δεν θα υπάρξει καμιά επιβάρυνση από την καθυστέρηση καταβολής των δόσεων από το Ελληνικό Δημόσιο προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και
2.Για όσους δεν έχουν προεξοφλήσει:
Γι΄ αυτούς θα υπάρξει ανάλογη ρύθμιση.
Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα ομόλογα. Κάθε δικαιούχος θα πάρει ομόλογα ίσης αξίας με τα ποσά που δικαιούται. Στα ομόλογα αυτά θα είναι ενσωματωμένος ο αναλογούν τόκος. Οι κάτοχοι των ομολόγων θα έχουν δύο δυνατότητες, ή α) Θα εξαργυρώσουν τα ομόλογα κατά τη λήξη τους, εισπράττοντας και τον αναλογούντα τόκο, ή β)Θα προεξοφλούν τα ομόλογα σε πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα παρακρατούν τον προεξοφλητικό τόκο που θα συμφωνηθεί.
Θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χαράλαμπος Αθανασίου , Αρεοπαγίτης
Αγγελική Θεοφιλοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ.
Νικόλαος Αγγελάρας , Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ,Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους