Ανακοίνωση για εφαρμογή απόφασης έκτακτης γενικής συνέλευσης

ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr 

Αθήνα 15-10-2011
Αρ. Πρωτ. 106

Προς τους κ. κ. Συναδέλφους

Σας κοινοποιούμε το από 15 Οκτωβρίου 2011 Ψήφισμα –Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης μας και διευκρινίζουμε τα εξής :
Α) όσον αφορά τις καθημερινές διακοπές των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων, αυτές θα διαρκούν από ώρα 12.00 έως ώρα 15.00. Αν ο Γραμματέας της έδρας δηλώσει στις 12.00 ότι δεν θα επανέλθει στην συνεδρίαση λόγω τηρήσεως εκ μέρους του του ωραρίου λειτουργίας του Δικαστηρίου, τότε οι υποθέσεις θα αναβάλλονται για άλλη δικάσιμο , ή θα διακόπτεται η συνεδρίαση του Δικαστηρίου για άλλη ημέρα , ανάλογα με τις επικρατούσες για κάθε Δικαστήριο συνθήκες. Αντίθετα, αν ο Γραμματέας της έδρας δηλώσει ότι θα επανέλθει στις 15.00, οι πιο πάνω αναβολές ή διακοπές των συνεδριάσεων θα γίνονται τότε. Ο Προεδρεύων της συνεδρίασης θα σημειώνει επί του πινακίου , ή της δικογραφίας , ως λόγο διακοπής της συνεδρίασης την σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ενώσεως μας. Οι Ειρηνοδίκες δεν θα εκτελούν, κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, τις υπηρεσίες ενόρκων βεβαιώσεων , διαταγών πληρωμής , σφραγίσεων, προανάκριση κλπ
Β) οι επείγουσες πολιτικές υποθέσεις (προσωρινές διαταγές, επείγοντα ασφαλιστικά μέτρα, παραγραφόμενες), όπως και οι επείγουσες ποινικές υποθέσεις (συμπλήρωση παραγραφής ,ή ορίου προσωρινής κράτησης , αυτόφωρα) θα εκδικάζονται κανονικά. Το αυτό ισχύει και για την λειτουργία των Δικαστικών Συμβουλίων (παραγραφές , προσωρινά κρατούμενοι κ.α.) . Οι Ανακριτές και Εισαγγελείς υπηρεσίας θα ασκούν τα καθήκοντά τους κανονικά, όπως και οι Ειρηνοδίκες και Πταισματοδίκες τις έρευνες.
Γ) όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων μας αποκλειστικά στα δικαστικά καταστήματα, μετά την 7η Νοεμβρίου 2011 : δεν θα γίνεται επεξεργασία των υποθέσεων κατ’ οίκον και συνεπώς δεν θα δημοσιεύονται οι σχετικές αποφάσεις ,εκτός των επειγουσών εκ των ήδη εκδικασθέντων και εξ’ αυτών που θα εκδικασθούν.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ανακοίνωση για Ανακριτή Κασίμη

ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 13-10-2011
Αρ. πρωτ :103

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή όσα, τελευταία ,έχουν ειπωθεί, ακόμα και από θεσμικούς παράγοντες, σχετικά με τη διαφωνία Ανακριτή στην πρόταση Εισαγγελέα, για το αν θα πρέπει να επιβληθούν προσωρινή κράτηση ή περιοριστικοί όροι σε κατηγορούμενο υπόθεσης ευρύτερου ενδιαφέροντος ,το Δ.Σ. , κατά τη συνεδρίασή του της 11-10-2011, αποφασίζει ομόφωνα , ως ακολούθως:
Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε σε εκείνους που γνωρίζουν και λησμονούν και να πληροφορήσουμε τους υπόλοιπους, που δεν γνωρίζουν αλλά εκφέρουν άποψη σαν να γνωρίζουν, τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1, 2 του Συντάγματοςτου1975,ηΔικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές που απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και υπόκεινται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, μόνο στο Σύνταγμα και τους νόμους. Διατύπωση συνεπειών της συνταγματικής αρχής της δικαστικής ανεξαρτησίας (αρχής συναγομένης υπό την ισχύ του Συντάγματος του 1952 από τα άρθρα 87, 88 παρ. 1, 90 αυτού, συνδυαζόμενα) περιέχουν και τα άρθρα 177 του ΚΠοινΔ και 340 εδ. α του ΚΠολΔ. Κατά το πρώτο οι δικαστές δεν υποχρεούνται να ακολουθούν νομικούς κανόνες αποδείξεων, αλλά πρέπει να αποφασίζουν κατά την δική τους πεποίθηση, ακούοντας, για τον σκοπό αυτόν, την φωνή της συνειδήσεώς τους και οδηγούμενοι από την απροσωπόληπτη κρίση, που προκύπτει από τις συζητήσεις, για την αλήθεια των πραγματικών
γεγονότων, για το αξιόπιστο των μαρτύρων και για την αξία των λοιπών
αποδείξεων. Κατά το δεύτερο, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά
ο νόμος, το δικαστήριο κρίνει ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα και
αποφασίζει κατά συνείδηση αν οι ισχυρισμοί είναι αληθινοί(Διοικητική Ολομέλεια Αρείου Πάγου 18/1993).
Όσοι, συνεπώς, επιμένουν να φιλολογούν γύρω από το θέμα αυτό ,θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι πρώτον δεν έχουν γνώση του φακέλλου της υπόθεσης που σχολιάζουν και δεύτερον δεν έχουν τη δυνατότητα και την ευχέρεια να αξιολογήσουν τις απόψεις των Δικαστικών Λειτουργών, που εκφράστηκαν, διότι αυτός ο θεσμικός ρόλος ανήκει σε άλλους αρμοδιότερους .
Όσον αφορά στο αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του καθενός να εκφράζει άποψη επί παντός επιστητού ,θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει ως αυτονόητη προϋπόθεση το δικαίωμα του Δικαστικού Λειτουργού να έχει την ΔΙΚΗ ΤΟΥ αυθεντική άποψη επί της υποθέσεως, κρίνοντας μόνο με γνώμονα τη συνείδησή του και το Νόμο . Στοιχείο απαραίτητο ,που αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα της Δικαστικής Λειτουργίας για κάθε έλληνα πολίτη (έστω και αν αυτός είναι ο πλέον σεσημασμένος κακοποιός), όταν βρίσκεται ενώπιον των Δικαστηρίων.
Στις δύσκολές εποχές που ζούμε ,η τήρηση των παραπάνω κανόνων αποτελεί μονόδρομο για εμάς και ίσως , τη μοναδική ουσιαστική ασφάλεια που απολαμβάνουν σήμερα οι πολίτες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ανακοίνωση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και Δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας προς άρση ενδεχόμενων παρεξηγήσεων επιθυμεί να δηλώσει κατηγορηματικά το σεβασμό με τον οποίο το δικηγορικό σώμα περιβάλλει ανέκαθεν τη δικαστική κοινότητα και τους εκπροσώπους αυτής, σεβόμενο το σημαντικό και διακριτό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Δικαστές στα πλαίσια μιας ευνομούμενης πολιτείας.

Η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των Δικαστικών Ενώσεων και των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων είναι διαχρονική, αγαστή και έχει ως πρώτιστο μέλημα την ομαλή πορεία και λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Η προσφορά των Δικαστικών Ενώσεων και του Προεδρείου τους αναφορικά με τη διαφύλαξη και υπεράσπιση των θεσμών και της ανεξαρτησίας αυτών είναι αναμφισβήτητη και αντάξια του ρόλου τους ως θεματοφυλάκων των τελευταίων.

Η αναγκαιότητα της ειδικής και προσεκτικής μισθολογικής μεταχείρισης – για προφανείς λόγους και με τρόπο αντάξιο του λειτουργήματος που επιτελούν – ουδόλως τίθεται υπό αμφισβήτηση, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή κατά την οποία αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται ρητά διά του άρθρου 88 του Συντάγματος. Κατά συνέπεια, ουδέποτε αποτέλεσε και ούτε φυσικά μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης με τον οποιονδήποτε, θεσμικό ή εξωθεσμικό παράγοντα.

Αυτό που παγίως επιζητά και επιδιώκει η Δικηγορική κοινότητα είναι η συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης, Δικηγόρων � Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων, με στόχο την αντιμετώπιση των χρόνιων δυσλειτουργιών της Ελληνικής Δικαιοσύνης που συνιστούν και τους λόγους που η απονομή της Δικαιοσύνης καθυστερεί υπερβολικά, αγγίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τα όρια της αρνησιδικίας.

Οι ευθύνες της Πολιτείας αναφορικά με την αντιμετώπιση των πάγιων, διαχρονικών και πραγματικών προβλημάτων της Δικαιοσύνης, ήτοι των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, είναι δεδομένες και καθιστούν επιτακτική την ανάληψη στοχευμένων δράσεων, κατόπιν ουσιαστικού διαλόγου με τους συλλειτουργούς του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ουσιαστική αναμόρφωση του θεσμού.

ΔΗΛΩΣΗ
Του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, Αρεοπαγίτη
(Με αφορμή τη στοχοποίηση της Δικαιοσύνης
σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο)

Στη Χώρα μας μετά την κατάρρευση της νοηματοδότησης του πολιτικού βίου και την αποδόμηση της κοινωνίας που επήλθε με την λήψη των οικονομικών μέτρων, επιχειρείται και η υποβάθμιση της Δικαιοσύνης τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
Το φρόνημα των Δικαστών δεν κάμπτεται από επιθέσεις προετοιμασίας για οικονομικές περικοπές.
Οι Δικαστές συμπαρίστανται στον μαστιζόμενο από την οικονομική ανέχεια λαό και έχουν επιδείξει τις ευαισθησίες εκείνες( βλ. απόφαση για συμβασιούχους) που τους καταξιώνουν στη συνείδηση του.
Όμως πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις των αποδοχών τους (40% περίπου), αν και έχουν μισθολόγιο προβλεπόμενο από το Σύνταγμα , το οποίο είναι ειδικό , το μεν λόγω της φύσεως του λειτουργήματος τους, το δε διότι εργάζονται πέραν του συνήθους ωραρίου, καθώς και γιορτές και αργίες .

Κοινή Ανακοίνωση Δικαστικών Ενώσεων για την Τρόϊκα

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 6-10-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αναφορικά με την πρόσφατη επίσκεψη της Τρόϊκας στα Δικαστήρια, δηλώνουμε τα ακόλουθα:
Η θέση, που εξέφρασε η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ως προς την στάση των εκπροσώπων των Δικαστικών Ενώσεων, κατά την επίσκεψη της Τρόϊκας στο Πρωτοδικείο Αθήνας, υπήρξε, κατ’ επιεική χαρακτηρισμό, ατυχής και απαξιωτική κατά περιεχόμενο και ελλιπής ως προς την πληροφόρηση.
Οι Έλληνες Δικαστικοί Λειτουργοί είτε δια των εκπροσώπων τους είτε οι ίδιοι, ουδέποτε και σε ουδένα εκχώρησαν τα δικαιοδοτικά τους δικαιώματα και την κατοχυρωμένη συνταγματικά λειτουργική τους ανεξαρτησία. Συνεπώς, ανακοινώσεις τέτοιου ύφους και περιεχομένου, τις επιστρέφουν σε αυτούς, που με τόση ελευθεριότητα και έλλειψη μέτρου διατύπωσαν.
Η συνάντηση της Τρόϊκας, με εκπροσώπους Δικαστικής Ένωσης και του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου, αφορούσε θέματα ενημέρωσης αναφορικά με τη μηχανοργάνωση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επιτάχυνση των δικών και δεν ήταν δυνατό ούτε επιτρεπτό να υπεισέλθουν σε ζητήματα που άπτονται της δικαιοδοτικής κρίσης των δικαστικών λειτουργών και του τρόπου με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους.
Ο διάλογος, η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων, είναι πάγια τακτική των Δικαστικών Ενώσεων, οι οποίες δεν διακατέχονται από ξενοφοβία και δεν κυριαρχούνται από ιδεοληψίες παλαιάς κοπής.
Η αποστροφή δε της ανακοίνωσης ότι οι εκπρόσωποι των Δικαστικών Ενώσεων «επέδειξαν τον Ξένιο Δία στους επισκέπτες επιβραβευόμενοι από αυτούς με την προφανή εξαίρεσή τους από το ενιαίο μισθολόγιο», είναι, τουλάχιστον, προσβλητική και ζητούμε την ανάκλησή της. Άλλωστε, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η αποστροφή αυτή αποτελεί εκφραστική εκτροπή του συντάκτη αυτής, η οποία δεν βρίσκει σύμφωνα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και, βέβαια, του Δικηγορικού κόσμου, ο οποίος δεν επιθυμεί την απομόνωση του μεγαλύτερου και ιστορικότερου επιστημονικού Συλλόγου της Χώρας.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη ήταν, είναι και θα είναι εγγυήτρια των ατομικών δικαιωμάτων και δεν χρειάζεται υποδείξεις και μάλιστα τέτοιου ύφους από οιονδήποτε.
Αν κάποιοι φοβούνται τον διάλογο και την επικοινωνία, είναι ζήτημα που τους αφορά και πρέπει αυτούς να προβληματίζει και σε κάθε περίπτωση δεν είναι επιτρεπτό να μετασχηματίζουν τις φοβίες αυτές σε επίδειξη πνεύματος ανεξαρτησίας.
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου , Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ,Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.
Νικόλαος Αγγελάρας , Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Ανακοίνωση για ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 4-10-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας , κατά τη σημερινή ( 4 Οκτωβρίου ) έκτακτη συνεδρίασή του , αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέματα :
– Επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης .
§ Συνθήκες απονομής της.
§ Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων και αύξηση τους στο αναγκαίο μέτρο.
§ Εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
§ Δικαστικές διακοπές.
– Σεβασμός της Συνταγματικής μας θέσης .
§ Συνεχής υποβάθμισή μας.
§ Ένταξη μας στο ΙΚΑ.
§ Οικονομική μεταχείρησή μας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 09:30 στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών .
Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη .

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
          ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

Επείγουσα ανακοίνωση για την Απογραφή

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 16-9-2011
Αρ. Πρωτ.: 89

Προς τους κ.κ. Συναδέλφους,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ αρ. 84/8-9-2011 ανακοίνωσης μας σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα το οποίο είχε προκύψει κατά την δεύτερη φάση της απογραφής διευθετήθηκε σήμερα. Ειδικότερα κατόπιν συνεννοήσεων με το αρμόδιο Υπουργείο Α) υπήρξε δέσμευση για συμπλήρωση του σχετικού πεδίου με την προσθήκη της λέξης «Λειτουργός», Β) διευκρινίσθηκε ότι η λεκτική αναφορά «Υπάλληλος» στο σχετικό πεδίο έχει τεχνικό χαρακτήρα , δεν αποτελεί νομικό χαρακτηρισμό και δεν μεταβάλει στο σύστημα τα δεδομένα της απογραφής μας με την ιδιότητα μας ,των Δικαστικών Λειτουργών, γεγονός το οποίο μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τον έλεγχο που μπορούμε να κάνουμε ατομικά στην σχετική ιστοσελίδα (https://apografi.gov.gr ) .

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Νικόλαος Αγγελάρας Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου , Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Ανακοίνωση για την απογραφή

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 8-9-2011
Αρ. Πρωτ.: 84

Προς τους κ.κ. Συναδέλφους,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Ενόψει της πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : Στην αρχική φάση της απογραφής είχε εντοπιστεί, ότι κατά την συμπλήρωση από τους Δικαστικούς Λειτουργούς των πεδίων στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης απογραφής και στην διαδικασία επιλογής «της εργασιακής σχέσης» ,στην ομάδα εργασιακών σχέσεων από την οποία υποχρεωτικά έπρεπε να επιλέξουμε, δεν αναφερόταν η ιδιότητα του Δικαστικού Λειτουργού, η δε, επιλογή «ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» , είχαμε και έχουμε την άποψη ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί με την ιδιότητά μας ως Δικαστικών Λειτουργών , ως φορέων της Tρίτης Aνεξάρτητης Λειτουργίας του Κράτους ( αρθρ. 87 επ. του Συντάγματος). Η Διοίκηση αναγνωρίζοντας το βάσιμο της θέσεώς μας όπως της κοινοποιήθηκε με το αριθ. πρωτ: 68/6-7-2010 έγγραφό μας συμπεριέλαβε στις παραμέτρους της ηλεκτρονικής απογραφής την επιλογή της ιδιότητας του Δικαστικού Λειτουργού με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Ακολούθως και με την υπ αριθμ πρωτ :ΔΙΔΑΔ/Φ.18.24/1911/οικ. 15602/5-8-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που απεστάλη και στις Δικαστικές Υπηρεσίες περιγράφεται η διαδικασία υπαγωγής υπαλλήλων στην Υπηρεσία Φορέα . Ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία οι πιστοποιημένοι Διευθυντές Διοικητικού εισερχόμενοι στο σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/hr μπορούν να επιλέξουν ,προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία που τους αφορά, μόνο μια επιλογή που φέρει αρχικώς τίτλο « Προσθήκη Υπαλλήλου Διεύθυνσης Προσωπικού» και μετά «Υπαγωγή Υπαλλήλου στην Υπηρεσία / Φορέα».Με αυτό τον τρόπο όμως ζητείται από το σύστημα να υπαχθούν εκ νέου στην απογραφή οι Δικαστικοί Λειτουργοί ως υπάλληλοι, ενέργεια η οποία είναι αντίθετη με τις ανωτέρω μνημονευόμενες Συνταγματικές Διατάξεις. Επιπλέον ενυπάρχει ο κίνδυνος με τον συλλήβδην χαρακτηρισμό όλων των απογραφομένων ως υπαλλήλων να δημιουργηθεί πλασματική εικόνα του πραγματικού αριθμού υπηρετούντων υπαλλήλων ή Δικαστικών Λειτουργών σε κάθε Υπηρεσία . Ως εκ τούτου έχουμε την άποψη ότι οι Δικαστικές Υπηρεσίες δεν πρέπει να προχωρήσουν στην αιτούμενη από την εγκύκλιο ενέργεια ,όσον αφορά στους υπηρετούντες σε αυτές Δικαστικούς Λειτουργούς μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος και την εισαγωγή στην παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος και κατά την παρούσα φάση της απογραφής, της ένδειξης «Δικαστικός Λειτουργός» .

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Νικόλαος Αγγελάρας Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου , Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Αποτέλεσμα συνάντησης με τον κ.Υπουργό Οικονομικών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα , 7-9- 2011
Αρ. πρωτ.: 82

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των Προέδρων των Δικαστικών Ενώσεων με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς( Ειδικό Μισθολόγιο, ασφάλιση νέων συναδέλφων στο ΙΚΑ , ομόλογα, κ.λ.π.). Ο κ. Υπουργός εξέφρασε το σεβασμό και τη εκτίμησή του στους Έλληνες Δικαστικούς Λειτουργούς, αναγνωρίζοντας τις αντίξοες και ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες κάτω από τις οποίες δικαιοδοτούν. Από την συνάντηση προέκυψε η ειλικρινής βούληση των πλευρών να συνεχιστεί η καλή συνεργασία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς, πάντα εντός του υφιστάμενου συνταγματικού και νομοθετικού πλαισίου.
Εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον κ. Υπουργό, μετά την οποία θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Νικόλαος Αγγελάρας Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου , Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Ψήφισμα για την απώλεια του Γ.Α. Μαγκάκη

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 7/9/2011

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα Δ.Σ. των Δικαστικών Ενώσεων και των μελών του ΝΣΚ, σε έκτακτη συνεδρίασή τους, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του

ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗ

εκφράζουν τη βαθιά οδύνη του συνόλου των Δικαστικών Λειτουργών και των μελών του ΝΣΚ της χώρας, για την απώλεια του διακεκριμένου Πανεπιστημιακού δασκάλου και Υπουργού Δικαιοσύνης, του οποίου η Πανεπιστημιακή διδασκαλία, το πέρασμά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το επιστημονικό έργο, η στάση ζωής και το υποδειγματικό ήθος του, ενέπνευσαν ολόκληρο το νομικό κόσμο.
Ως ελάχιστο δείγμα τιμής για την προσφορά του αυτή, τα διοικητικά συμβούλια των Ενώσεών μας αποφασίζουν τα’ ακόλουθα :

1. Να αποστείλουν συλλυπητήριο τηλεγράφημα στην οικογένεια του εκλιπόντα.
2. Να καταθέσουν αντί στεφάνου, χρηματικό ποσό υπέρ του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο.

ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

                 ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ                                   ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Ανακοίνωση για Προαγωγές και Μεταθέσεις

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 1-9-2011
Αρ. Πρωτ. 79

Σας πληροφορούμε ότι κατά τις συνεδριάσεις στις 29 και 30 Αυγούστου 2011 έγιναν οι κατωτέρω προαγωγές και τοποθετήσεις:
Α) Προάγονται στο βαθμό του προέδρου εφετών οι Εφέτες:
1)Αθηνών, Ισιδώρα Πόγκα του Παναγιώτη,
2)Αθηνών, Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου του Δημητρίου.
Β) Προάγονται στο βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών οι Αντεισαγγελείς Εφετών:
1)Αθηνών, Μιχαήλ Δεληγιάννης του Χαραλάμπους,
2)Πειραιά, Ευγενία Παπαγεωργίου του Δημητρίου,
3)Πατρών, Αριστέα Θεοδόση του Ιωάννη,
4)Αθηνών, Παντελής Στραγάλης του Κωνσταντίνου.

Α) Προάγονται στο βαθμό του εφέτη οι Πρόεδροι Πρωτοδικών:
1)Χανίων, Μαρία Βαρεδάκη του Ανδρέα,
2)Λάρισας, Ειρήνη Γκορτσίλα του Νικολάου,
3)Ροδόπης, Γιαννούλα Αλεβιζάκη του Γεωργίου,
4)Αθηνών, Μαρία Κουτέρη του Κωνσταντίνου,
5)Αθηνών, Αικατερίνη Δρίλλια του Σπυρίδωνος,
6)Αθηνών, Μαρία Αρχοντάκη του Ανδρέου,
7)Θεσσαλονίκης, Ωραία Σταυρίδου του Αργυρίου,
8)Κορίνθου, Ζωή Καραχάλιου του Ευαγγέλου,
9)Αθηνών, Μαίρη Γκουρογιάννη του Δημοσθένη,
10)Θεσσαλονίκης, Αρχοντούλα Σταυρίδου του Αζαρία,
11)Λάρισας, Γεράσιμος Ανδρεόλας του Σπυρογιάννη,
12)Λάρισας, Πολυξένη Κυπαρίσση του Χρήστου,
13)Βόλου, Αναστασία Κουτσογιαννούλη του Εμμανουήλ,
14)Πειραιά, Ιωάννα Πέττα-Χριστοπούλου του Χρήστου,
15)Αθηνών, Ειρήνη Αναστασίου ή Αναστασιάδου του Αναστασίου
16)Αθηνών, Βαΐα Ζαρχανή του Σωτηρίου,
17)Πειραιά, Σπυριδούλα Λιάτη του Χρήστου,
18)Αθηνών, Αλεξάνδρα Βασιλακάκου του Μιχαήλ,
19)Θεσσαλονίκης, Αναστασία Ζαμπούρη-Τσιουμάκα του Αντωνίου,
20)Αθηνών, Ευαγγελία Στεργίου του Δημητρίου,
21)Αθηνών, Μαρία Ανδρεοπούλου του Βασιλείου,
22)Αθηνών, Στυλιανή Μπλέτα του Παναγιώτη,
23)Κυπαρισσίας, Σοφία Λιγνού του Γεωργίου.
Β)Προάγονται στο βαθμό του αντεισαγγελέα εφετών οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών:
1)Αθηνών, Αικατερίνη Ψύρη του Γεωργίου,
2)Αθηνών, Ουρανία Σταθέα του Γεωργίου,
3)Αθηνών, Ελένη Ράϊκου του Γεωργίου,
4)Θηβών, Μαρία Τρουπή του Θεοδώρου,
5)Ξάνθης, Γεώργιος Καντζίδης του Θεοδώρου,
6)Άμφισσας, Βασιλική Βλάχου του Ιωάννη,
7)Αθηνών, Ελισάβετ Κάραλη του Γεωργίου,
8)Ηρακλείου, Νικόλαος Μαρκάκης του Μιχαήλ,
9)Θεσσαλονίκης, Μαρία Τιντικάκη του Νικολάου,
10)Πατρών, Νικόλαος Νικολάου του Ανδρέα,
11)Καλαβρύτων, Γεώργιος Τσιρώνης του Ανδρέα.
Γ)Προάγονται στο βαθμό του προέδρου πρωτοδικών οι Πρωτοδίκες:
1)Αθηνών, Γεώργιος Ανδρεάδης του Βασιλείου,
2)Θεσσαλονίκης, Χρήστος Ματσκίδης του Δήμου,
3)Αθηνών, Χαρίκλεια Τσαγγαρού του Βασιλείου,
4)Θεσσαλονίκης, Αρίστη-Ελένη Χαμπεροπούλου του Κωνσταντίνου,
5)Αθηνών, Εύα Πετρίδου του Αθανασίου,
6)Κατερίνης, Σουλτάνα Κρυστάλλη του Σταύρου,
7)Αθηνών, Ευθυμία Νικολάου του Γεωργίου,
8)Αθηνών, Βασίλειος Πορτοκάλλης του Στυλιανού,
9)Αθηνών, Αγγελική Μακρυγεώργου του Κωνσταντίνου,
10)Αθηνών, Σωκράτης Γαβαλάς του Ματθαίου,
11)Θεσσαλονίκης, Δέσποινα Σχοινοποιού του Γρηγορίου,
12)Αθηνών, Καλλιόπη Ζήκου του Γεωργίου,
13)Πειραιά, Ελένη Πρέντζα του Λάμπρου,
14)Πειραιά, Μαρία-Λουΐζα Τσουμέτη του Κωνσταντίνου,
15)Ευρυτανίας, Βασιλική Καρβέλα του Γεωργίου,
16)Αθηνών, Μαρία Κατέχη του Χρήστου-Σταύρου,
17)Θεσσαλονίκης, Ουρανία Ευαγγελίου του Χρήστου,
18)Λιβαδειάς, Μαρία-Φανή Παλαμίδη του Γεωργίου,
19)Αθηνών, Βασιλική Τσατά του Γεωργίου,
20)Αθηνών, Ιωάννα Κουκουράκη του Στυλιανού,
21)Γυθείου, Παναγιώτα Μιχαήλ του Ιωάννη,
22)Κιλκίς, Δέσποινα Βεζυρίδου του Χαραλάμπους,
23)Θεσσαλονίκης, Χριστίνα Ζαπάρτα του Αστερίου,
24)Αθηνών, Αλεξία-Ελένη Ντόρλη του Κωνσταντίνου.
Δ)Προάγονται στο βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών:
1)Πειραιά, Βικτωρία Μαρσιώνη του Εμμανουήλ,
2)Πειραιά, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου του Κωνσταντίνου,
3)Αθηνών, Σπύρος Παππάς του Αθανασίου,
4)Αθηνών, Ιωάννης Νικολιάς του Ελευθερίου,
5)Θεσσαλονίκης, Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου του Παρασκευά,
6)Πειραιά, Χρυσούλα Αρβανίτη του Ζαχαρία,
7)Θεσσαλονίκης, Μαρία Μπερέτη του Κωνσταντίνου,
8)Αθηνών, Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου του Ιωάννη,
9)Αθηνών, Αλεξάνδρα Κοσμά του Ανδρέα,
10)Θεσσαλονίκης, Αικατερίνη Καραγιαννακίδου του Γεωργίου,
11)Αλεξανδρούπολης, Μηνάς Στρουμπής του Ευαγγέλου.
Α) Μετατίθενται οι παρακάτω Πρόεδροι Εφετών ως εξής:
Στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου
Αιγαίου, Ιωάννης Μπαλιτσάρης του Τζαννέτου.
Στο Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
Πατρών, Γεράσιμος Τσούνης του Νεοκλή.
Στο Εφετείο Ευβοίας
Θεσσαλονίκης, Αρτεμισία Παναγιώτου του Σπυρίδωνος.
Β) Τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Πρόεδροι Εφετών ως εξής:
1)Ισιδώρα Πόγκα του Παναγιώτη στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
2)Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου του Δημητρίου στο Εφετείο
Ανατολικής Κρήτης.
Γ) Μετατίθενται οι παρακάτω Εφέτες ως εξής:
Στο Εφετείο Αθηνών
1)Δωδεκανήσου, Φωτεινή Αθανασίου του Χαραλάμπους,
2)Κρήτης, Ιωάννης Μαρούδης του Κωνσταντίνου,
3)Κρήτης, Βασιλική Μίχου του Χρήστου,
4)Ναυπλίου, Αγγελική Καμπανάρη του Παναγιώτη,
5)Κρήτης, Μαρία Πετσάλη του Σταύρου,
6)Πατρών, Ευάγγελος Σούφλας του Ηλία,
7)Κρήτης, Σπυρίδων Μελάς του Χριστογιάννη,
8)Πατρών, Ελπινίκη Θεοφίλη του Πάνου,
9)Κρήτης, Ερασμία Λιούλη του Αλεξάνδρου.
Στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης
1)Πειραιώς, Χαρίδημος Πρατικάκης του Κωνσταντίνου,
2)Καλαμάτας, Ξανθίππη Στρατιδάκη του Εμμανουήλ,
3)Πειραιώς, Μερόπη Τζουγκαράκη του Κωνσταντίνου.
Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
1)Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματία Μίχου του Βασιλείου,
2)Λάρισας, Μαρία Πούλιου του Δημητρίου.
Στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου
1)Αιγαίου, Αικατερίνη Παπαβασιλείου του Χρήστου,
2)Αθηνών, Αθανασία Σιάπκα του Λεωνίδα,
3)Κρήτης, Ερατώ Κολέση του Κωνσταντίνου,
4)Κρήτης, Χριστόδουλος Κυρτσίδης του Θεοχάρη.
Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας
Θράκης, Αθανασία Μπαχάρη του Στυλιανού.
Στο Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
1)Αθηνών, Καλλιόπη Πανά του Αριστείδη,
2)Πατρών, Γεώργιος Αλεξόπουλος του Επαμεινώνδα,
3)Πατρών, Βασίλειος Πέττας του Δημητρίου,
4)Πατρών, Ιφιγένεια Ματσούκα-Κριδερά του Κωνσταντίνου.
Στο Εφετείο Δωδεκανήσου
Αιγαίου, Βασίλειος Παπανικόλας του Ιωάννη.
Στο Εφετείο Ευβοίας
1)Αθηνών, Αμαλία Μήλιου-Ζυγούνα του Βασιλείου,
2)Αθηνών, Ιωάννα Βρεττού του Παναγιώτη,
3)Αθηνών, Μαρία Μέξα – Ευδαίμονος του Ελευθερίου,
4)Πειραιώς, Αθανάσιος Τσουλός του Νικολάου.
Στο Εφετείο Θράκης
1)Αιγαίου, Ευφροσύνη Φουκαράκη του Γεωργίου,
2)Κρήτης, Απόστολος Φωτόπουλος του Αλεξάνδρου,
3)Κρήτης, Αικατερίνη Πατσιαρά του Γεωργίου.
Στο Εφετείο Καλαμάτας
Κρήτης, Παναγιώτης Χουζούρης του Ηλία.
Στο Εφετείο Λαμίας
Πατρών, Αλέξανδρος Παλούκης του Γεωργίου.
Στο Εφετείο Λάρισας
1)Θράκης, Μαρία-Μάριον Δερεχάνη του Βασιλείου,
2)Αθηνών, Λεωνίδας Χατζησταύρου του Απόστολου.
Στο Εφετείο Ναυπλίου
Κρήτης, Γεράσιμος Διονυσάτος του Δημητρίου.
Στο Εφετείο Πατρών
Κρήτης, Πολυξένη Μάρκου του Κωνσταντίνου.
Στο Εφετείο Πειραιώς
1)Αθηνών, Γεώργιος Δημάκης του Σωτηρίου,
2)Αθηνών, Αργυρώ Αρναούτη-Μπλέτσα του Ιωάννη,
3)Καλαμάτας, Βηρσαβεέ Μανιάτη του Σωτηρίου.
Δ)Τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Εφέτες ως εξής:
1)Μαρία Βαρεδάκη του Ανδρέα στο Εφετείο Κρήτης,
2)Ειρήνη Γκορτσίλα του Νικολάου στο Εφετείο Αθηνών,
3)Γιαννούλα Αλεβιζάκη του Γεωργίου στο Εφετείο Αιγαίου,
4)Μαρία Κουτέρη του Κωνσταντίνου στο Εφετείο Καλαμάτας,
5)Αικατερίνη Δρίλλια του Σπυρίδωνα στο Εφετείο Καλαμάτας,
6)Μαρία Αρχοντάκη του Ανδρέου στο Εφετείο Αιγαίου,
7)Ωραία Σταυρίδου του Αργυρίου στο Εφετείο Αθηνών,
8)Ζωή Καραχάλιου του Ευαγγέλου στο Εφετείο Πατρών,
9)Μαίρη Γκουρογιάννη του Δημοσθένη στο Εφετείο Πατρών,
10)Αρχοντούλα Σταυρίδου του Αζαρία στο Εφετείο Κρήτης,
11)Γεράσιμος Ανδρεόλας του Σπυρογιάννη στο Εφετείο Αιγαίου,
12)Πολυξένη Κυπαρίσση του Χρήστου στο Εφετείο Κρήτης,
13)Αναστασία Κουτσογιαννούλη του Εμμανουήλ στο Εφετείο Κρήτης,
14)Ιωάννα Πέττα-Χριστοπούλου του Χρήστου στο Εφετείο Ανατολικής
Κρήτης,
15)Ειρήνη Αναστασίου ή Αναστασιάδου του Αναστασίου στο Εφετείο
Κρήτης,
16)Βαΐα Ζαρχανή του Σωτηρίου στο Εφετείο Πατρών,
17)Σπυριδούλα Λιάτη του Χρήστου στο Εφετείο Πατρών,
18)Αλεξάνδρα Βασιλακάκου του Μιχαήλ στο Εφετείο Κρήτης,
19)Αναστασία Ζαμπούρη-Τσιουμάκα του Αντωνίου στο Εφετείο
Αιγαίου,
20)Ευαγγελία Στεργίου του Δημητρίου στο Εφετείο Αθηνών,
21)Μαρία Ανδρεοπούλου του Βασιλείου στο Εφετείο Κρήτης,
22)Στυλιανή Μπλέτα του Παναγιώτη στο Εφετείο Κρήτης,
23)Σοφία Λιγνού του Γεωργίου στο Εφετείο Κρήτης.
Ε)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Εφετών ως εξής:
Στην Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης
Κρήτης, Ζαχαρίας Κοκκινάκης του Εμμανουήλ.
Στην Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας
Αθηνών, Έλλη Τουμπάνου του Ιωάννη.
ΣΤ)Τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Εισαγγελείς Εφετών ως
εξής:
1)Μιχαήλ Δεληγιάννης του Χαραλάμπους στην Εισαγγελία Εφετών
Κρήτης,
2)Ευγενία Παπαγεωργίου του Δημητρίου στην Εισαγγελία Εφετών
Αθηνών,
3)Αριστέα Θεοδόση του Ιωάννη στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας,
4)Παντελής Στραγάλης του Κωνσταντίνου στην Εισαγγελία Εφετών
Βορείου Αιγαίου.
Ζ)Μετατίθενται οι παρακάτω Αντεισαγγελείς Εφετών ως εξής:
Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών
1)Πατρών, Στυλιανός Κωσταρέλλος του Κωνσταντίνου,
2)Ναυπλίου, Κυριακή Στεφανάτου του Νικολάου.
Στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά
Κρήτης, Δημήτριος Μητρουλιάς του Γεωργίου.
Η)Τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Αντεισαγγελείς Εφετών ως
εξής:
1)Αικατερίνη Ψύρη του Γεωργίου στην Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας,
2)Ουρανία Σταθέα του Γεωργίου στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών,
3)Ελένη Ράϊκου του Γεωργίου στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών,
4)Μαρία Τρουπή του Θεοδώρου στην Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου,
5)Γεώργιος Καντζίδης του Θεοδώρου στην Εισαγγελία Εφετών
Δωδεκανήσου,
6)Βασιλική Βλάχου του Ιωάννη στην Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής
Κρήτης,
7)Ελισάβετ Κάραλη του Γεωργίου στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών,
8)Νικόλαος Μαρκάκης του Μιχαήλ στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης,
9)Μαρία Τιντικάκη του Νικολάου στην Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής
Κρήτης,
10)Νικόλαος Νικολάου του Ανδρέα στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας,
11)Γεώργιος Τσιρώνης του Ανδρέα στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου
Αιγαίου.
Θ)Μετατίθενται οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών ως εξής:
Στο Πρωτοδικείο Αθηνών
1)Χαλκίδας, Ευτέρπη Κοτσίφη του Νικολάου,
2)Σύρου, Ελευθέριος Γεωργίλης του Νικολάου,
3)Ζακύνθου, Αγγελική Τσώλα του Ευαγγέλου.
Στο Πρωτοδικείο Βόλου
Πατρών, Ελένη Μούρτζη του Κωνσταντίνου.
Στο Πρωτοδικείο Ηλείας
Κορίνθου, Κωνσταντίνα Νασιάκου του Γεωργίου.
Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
1)Κοζάνης Παναγιώτης Μπολτέτσος του Κωνσταντίνου,
2)Αθηνών, Ειρήνη Παλιούρα του Γεωργίου.
Στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας
Αθηνών, Βασιλική Γιαννάκου του Γρηγορίου.
Στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας
Αθηνών, Ευμορφίλη Παπαδοπούλου του Ηλία.
Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης
Κέρκυρας, Παναγιώτης Μολυβδάς του Αποστόλου.
Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου
1)Αθηνών, Αικατερίνη Μπετσικώκου του Γεωργίου,
2)Αθηνών, Αικατερίνη Παπαδημητροπούλου του Ανδρέα,
3)Αθηνών, Δημήτριος Κουλαξίζης του Κωνσταντίνου.
Στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας
Ηλείας, Γιαννούλα Γεωργούλια του Αναστασίου.
Στο Πρωτοδικείο Λαμίας
Αθηνών, Αλεξάνδρα Λιόλιου του Ελευθερίου.
Στο Πρωτοδικείο Λάρισας
1)Καρδίτσας, Μαρία Ηλία-Πρωϊμάκη του Αλεξάνδρου,
2)Αθηνών, Παύλος Μαυρομάτης του Κωνσταντίνου.
Στο Πρωτοδικείο Πειραιώς
1)Χίου, Παρασκευή Μπερσή του Νικολάου,
2)Κορίνθου, Νικόλαος Κουτρούμπας του Γεωργίου.
Στο Πρωτοδικείο Σύρου
Νάξου, Σοφία Φραγκάκη του Μιχαήλ.
Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας
Αθηνών, Χριστίνα Λίμουρα του Κωνσταντίνου.
Στο Πρωτοδικείο Χανίων
Αθηνών, Μαρία Παπαδοπούλου του Αντωνίου.
Στο Πρωτοδικείο Χίου
Αθηνών, Μαρία Λύγκα του Γεωργίου.
Ι)Τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Πρόεδροι Πρωτοδικών ως
εξής:
1)Γεώργιος Ανδρεάδης του Βασιλείου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
2)Χρήστος Ματσκίδης του Δήμου στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου,
3)Χαρίκλεια Τσαγγαρού του Βασιλείου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
4)Αρίστη-Ελένη Χαμπεροπούλου του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης,
5)Εύα Πετρίδου του Αθανασίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
6)Σουλτάνα Κρυστάλλη του Σταύρου στο Πρωτοδικείο Νάξου,
7)Ευθυμία Νικολάου του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
8)Βασίλειος Πορτοκάλλης του Στυλιανού στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
9)Αγγελική Μακρυγεώργου του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο
Αθηνών,
10)Σωκράτης Γαβαλάς του Ματθαίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
11)Δέσποινα Σχοινοποιού του Γρηγορίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
12)Καλλιόπη Ζήκου του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
13)Ελένη Πρέντζα του Λάμπρου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
14)Μαρία-Λουΐζα Τσουμέτη του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο
Αθηνών,
15)Βασιλική Καρβέλα του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Πατρών,
16)Μαρία Κατέχη του Χρήστου-Σταύρου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
17)Ουρανία Ευαγγελίου του Χρήστου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
18)Μαρία-Φανή Παλαμίδη του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
19)Βασιλική Τσατά του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
20)Ιωάννα Κουκουράκη του Στυλιανού στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
21)Παναγιώτα Μιχαήλ του Ιωάννη στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
22)Δέσποινα Βεζυρίδου του Χαραλάμπους στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
23)Χριστίνα Ζαπάρτα του Αστερίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
24)Αλεξία-Ελένη Ντόρλη του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείου
Αθηνών.
ΙΑ)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής:
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
1)Πειραιά, Αρετή Σκαφίδα του Αναστασίου,
2)Χανίων, Αλεξάνδρα Πίσχοινα του Γεωργίου,
3)Ευρυτανίας, Χαράλαμπος Λακαφώσης του Κωνσταντίνου,
4)Κεφαλληνίας, Γεώργιος Μιχηλιδάκης του Ιωάννη.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Σερρών, Ιωάννα Κατσή του Ευαγγέλου.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας
Πατρών, Νικόλαος Καραμολέγκος του Σπυρίδωνος.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών
Χαλκίδας, Γεώργιος Δούβας του Μιχαήλ.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης
Θεσπρωτίας, Αικατερίνη Μάτση του Χριστοφόρου.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
Ηρακλείου, Στέφανος Ζαρκαντζιάς του Γεωργίου.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών
Μυτιλήνης, Φίλιππος Παπαδόπουλος του Εμμανουήλ.
ΙΒ)Τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως
εξής:
1)Βικτωρία Μαρσιώνη του Εμμανουήλ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Κεφαλληνίας,
2)Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου του Κωνσταντίνου στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Χαλκίδας,
3)Σπύρος Παππάς του Αθανασίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Άμφισσας,
4)Ιωάννης Νικολιάς του Ελευθερίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Πατρών,
5)Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου του Παρασκευά στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Ηρακλείου,
6)Χρυσούλα Αρβανίτη του Ζαχαρία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ευρυτανίας,
7)Μαρία Μπερέτη του Κωνσταντίνου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Χανίων,
8)Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου του Ιωάννη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Καλαβρύτων,
9)Αλεξάνδρα Κοσμά του Ανδρέα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Πατρών,
10)Αικατερίνη Καραγιαννακίδου του Γεωργίου στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Μυτιλήνης,
11)Μηνάς Στρουμπής του Ευαγγέλου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ηρακλείου.

              Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
       Χαράλαμπος Αθανασίου                    Γεώργιος Μανωλίδης
             Αρεοπαγίτης                              Πρόεδρος Εφετών