Ανακοίνωση περί δήλωσης συνηγόρου υπεράσπισης σε βάρος Εισαγγελικής Λειτουργού

ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101. 71

e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 23-07-2015

Αρ. Πρωτ.: 59

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με την από 22-7-2015 δημόσια δήλωση δικηγόρου – συνηγόρου υπεράσπισης επιχειρηματία, στον οποίο, με βάση εισαγγελικό πόρισμα, αποδίδεται η τέλεση αξιόποινων πράξεων η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επισημαίνει τα ακόλουθα :

  1. Πράγματι, βιώνουμε μια περίοδο, που οι θεσμοί δοκιμάζονται λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, όμως, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητεί ότι οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σέβονται και εφαρμόζουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή του Κράτους Δικαίου, αρχή που εγγυάται την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος και που αποτρέπει κάθε ενδεχόμενο αυθαίρετης άσκησης εξουσίας.

  2. Οι αποδιδόμενες κατηγορίες για τους χειρισμούς της επιληφθείσας της εν λόγω υποθέσεως Εισαγγελικής Λειτουργού και δη περί αυθαίρετων ενεργειών της θεωρούμε ότι τείνουν στην «στοχοποίηση» αυτής, η οποία πάντοτε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, ασκεί τα καθήκοντά της με την επιβαλλόμενη υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ευσυνειδησία, χαρακτηριζόμενη από ήθος και νομική επάρκεια.

  3. Η απρόσκοπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης επιβάλλει την αποφυγή δηλώσεων που προσβάλλουν και απαξιώνουν τους θεσμούς και τα όργανα αυτής. Άλλωστε οποιοσδήποτε πολίτης θεωρεί ότι «αδικείται» δύναται να προστατευθεί και να αμυνθεί μέσω των προβλεπόμενων νομίμων διαδικασιών και όχι με την δημοσιοποίηση και ανακοίνωση των παραπόνων του μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

R4RR34R43R