ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101. 71

e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 30-07-2015

Αρ. Πρωτ.: 61

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιμόρφωσης Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι η Ένωσή μας συμμετέχει σε πρόγραμμα επιμόρφωσης Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (www.eplo.eu), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία, σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού.

Από την Ελλάδα στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν είκοσι (20) Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί.  

Το εν λόγω  πρόγραμμα περιλαμβάνει  τρία στάδια:

Κατά το πρώτο στάδιο, θα διεξαχθεί ένα τετραήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο, είκοσι τεσσάρων (24) συνολικά ωρών, στην Αθήνα, το μήνα Οκτώβριο 2015 (σε ημέρες που θα προσδιορισθούν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου – θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση), που θα ασχοληθεί κατ’ αρχήν με τις εξελίξεις στα γενικά ζητήματα του Δικαίου του Ανταγωνισμού και στη συνέχεια με ζητήματα ανταγωνισμού σε τέσσερις ειδικότερους τομείς: Ενέργεια  – Τηλεπικοινωνίες – Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Τράπεζες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Οι εισηγήσεις και οι εργασίες του σεμιναρίου θα γίνουν στα ελληνικά.

Κατά το δεύτερο στάδιο: Α) θα συνταχθεί από τους  συμμετέχοντες και θα υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια εισήγηση, που θα καταγράφει τις δυσκολίες εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ανταγωνισμού από τη Δικαιοσύνη στη χώρα μας (national report) και Β) από τους είκοσι (20) συμμετέχοντες στο πρώτο στάδιο Δικαστικούς και  Εισαγγελικούς Λειτουργούς, θα κληθούν πέντε (5), με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, να συμμετάσχουν σε μία κοινή συνάντηση εργασίας (workshop) με ισάριθμους συναδέλφους από την Κύπρο και τη Βουλγαρία, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις αρχές του έτους 2016, όπου θα συζητηθούν οι ως άνω εισηγήσεις των τριών συμμετεχουσών χωρών.

Κατά το τρίτο στάδιο, θα διοργανωθεί μία ανοικτή εκδήλωση, στην Αθήνα, από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία, με σκοπό την παρουσίαση των συμπερασμάτων του επιμορφωτικού προγράμματος.

Καλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, ανεξαρτήτως γνώσης αγγλικής γλώσσας, να δηλώσουν συμμετοχή έως την 30-8-2015, στην γραμματεία της Ένωσής  μας, τηλ.: 2108827380,  Fax: 2108841529.

Για την επιλογή των συναδέλφων που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα τηρηθεί αυστηρά η χρονική προτεραιότητα υποβολής της σχετικής δήλωσής τους.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από συναδέλφους, που υπηρετούν και διαμένουν εκτός Αθηνών, σας ενημερώνουμε ότι τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό  παρακολούθησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Γραμματέα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Μαργαρίτα Στενιώτη – Εφέτη, τηλ.  6932100631, e-mail: marg.stenioti@yahoo.gr.

 R4RR34R43R