Πανδικαστική Συγκέντρωση 10-3-2011

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 4-3-2011
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
10 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

Ενόψει της, συνεχώς, επιχειρούμενης υποβάθμισης της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση , η οποία συστηματικά αποπειράται την υπαλληλοποίησή μας και συνειδητά αγνοεί ότι :
1) ο θεσμικός ρόλος των τριών Λειτουργιών του Κράτους πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα και ισόρροπα
2) η συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών πρέπει να εξασφαλίζεται από την Ελληνική Πολιτεία με τις αποφάσεις της σε όλα τα επίπεδα
3) το πλαίσιο λειτουργίας των άμεσων οργάνων του Κράτους δεν μπορεί να είναι αντικείμενο περιστασιακών και εξωθεσμικών διαδικασιών ή διαβουλεύσεων
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
Όλων των κλάδων και βαθμίδων σε διακοπή των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων την Πέμπτη 10 Μαρτίου και από ώρα 12:00 έως 15:00
Με αιτήματα:
α) Την άμεση κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης, με την οποία οι νεοεισερχόμενοι Δικαστικοί Λειτουργοί στον κλάδο, εντάσσονται στο ΙΚΑ.
β) Το σεβασμό της Συνταγματικής Επιταγής για ειδικό μισθολόγιο, για κατοχύρωση των συντάξεων και για ισοτιμία και ισοκυρία των τριών Λειτουργιών του Κράτους και
γ) Την άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων.
Οι συγκεντρώσεις θα λάβουν Χώρα στα κατά τόπους Δικαστήρια, με την Ενημέρωση και φροντίδα των Εφετειακών Επιτροπών και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών.
Ειδικά , στην Αθήνα η διακοπή των συνεδριάσεων των δικαστηρίων θα λάβει Χώρα στις 11:00 και η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί ώρα 12:00 στα Προπύλαια του Αρείου Πάγου ( Λεωφ. Αλεξάνδρας ) .

ΤΑ Δ.Σ.
ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εγγραφο προς Υπουργό Οικονομικών για Μισθολόγιο Δικαστών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 4-3-2011
Αριθμ. Πρωτ.:24
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Κύριε Υπουργέ
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, κατά τη χθεσινή (3-3-2011) συνεδρίαση του, ομόφωνα, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια των Δικαστικών Λειτουργών της Χώρας, διότι αρνείσθε επίμονα, εδώ και δύο (2) περίπου μήνες να δεχθείτε αντιπροσωπεία των Δικαστικών Ενώσεων, για να συζητήσουμε τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τη Δικαιοσύνη και τους Λειτουργούς της, παρά τη ρητή δέσμευσή σας, κατά τη συνάντησή μας την 1-11-2010, α) ότι μέχρι τέλους του έτους θα επανεξετάζατε την αντισυνταγματική ρύθμιση στην οποία έχετε προβεί για την ένταξη των νεοεισερχομένων δικαστικών λειτουργών στο ΙΚΑ και β) ότι μέχρι τέλους του 2011 δεν θα υπάρξει καμιά περικοπή των αποδοχών μας και ότι πριν από οποιαδήποτε απόφασή σας για το (ειδικό) μισθολόγιό μας θα καλούμεθα να συμμετάσχουμε στην προς τούτο συσταθησομένη Επιτροπή.
Αντί να υλοποιήσετε τη δέσμευσή σας αυτή, αναθέσατε με την υπ. Αριθμόν Δ5/1015067/ΕΞ2011/27-1-2011 Απόφασή σας σε ιδιωτικές (λογιστικές) εταιρείες να εκπονήσουν την «Μελέτη του νέου μισθολογίου και της δυναμικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα που προβλέπεται από το πρόγραμμα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας (Μνημόνιο)» χαρακτηρίζοντας τους δικαστικούς λειτουργούς ως υπαλλήλους, όπερ και έγινε, εξαιρώντας μάλιστα τους φορείς των άλλων δύο λειτουργιών του Κράτους (Νομοθετικής και Εκτελεστικής), παραβιάζοντας έτσι το Σύνταγμα που επιτάσσει το ισότιμο και ισόκυρο των τριών Λειτουργιών του Κράτους και τις με αυτό (Σύνταγμα) κατοχυρωμένες αποδοχές μας και παραγνωρίζοντας ότι οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις σας είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών μας υπέρμετρα και δυσανάλογα σε σχέση με όλους τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ τέτοια δυσμενή αντιμετώπιση δεν είχαν οι λειτουργοί των άλλων δύο Λειτουργιών (Εκτελεστικής και Νομοθετικής).
Αφού σας υπενθυμίσουμε ότι:
1) ο θεσμικός ρόλος των τριών Λειτουργιών του Κράτους πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα και ισόρροπα
2) η συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών πρέπει να εξασφαλίζεται από την Ελληνική Πολιτεία με τις αποφάσεις της σε όλα τα επίπεδα
3) το πλαίσιο λειτουργίας των άμεσων οργάνων του Κράτους δεν μπορεί να είναι αντικείμενο περιστασιακών και εξωθεσμικών διαδικασιών ή διαβουλεύσεων
Σας γνωρίζουμε ότι:
Δεν προτιθέμεθα να απεμπολήσουμε τη Συνταγματική μας θέση και την κοινωνική μας αποστολή, και θα αντισταθούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα οδηγεί σε υπαλληλοποίησή μας.
Προς τούτο:
Ως πρώτη αντίδρασή μας στην επιχειρούμενη υποβάθμιση της Δικαιοσύνης, οργανώνουμε στις 10 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 Πανελλήνια Πανδικαστική Διαμαρτυρία και ενημέρωση της Κοινής Γνώμης σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας (Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στα Προπύλαια του Αρείου Πάγου) με αιτήματα:
Α) Την άμεση κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης, με την οποία οι νεοεισερχόμενοι Δικαστικοί Λειτουργοί στον κλάδο, εντάσσονται στο ΙΚΑ.
Β) Το σεβασμό της Συνταγματικής Επιταγής για 1) ειδικό μισθολόγιο 2) κατοχύρωση των συντάξεων 3) ισοτιμία και ισοκυρία των τριών Λειτουργών του Κράτους και
Γ) Την άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων, με τη επισήμανση ότι δεν είναι δυνατόν να ισχύσει η αναλογία αποχωρήσεων / προσλήψεων 5:1 στους Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ανακοίνωση για μείωση αποδοχών στο Δημόσιο

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529

Αθήνα 28-2-2011
Αριθμ. Πρωτ.: 21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Kυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ,
Με αφορμή τις τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την μείωση αποδοχών στον δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων των δικαστικών λειτουργών) σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Στην τελευταία συνάντησή μας για το συγκεκριμένο θέμα με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου , υπήρξε εκ μέρους του η διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις αποδοχών μας κατά το έτος 2011 και δεν υφίσταται θέμα ένταξής μας στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων . Επισήμως, δεν μας έχει γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε μεταβολή στη θέση αυτή.
Επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι :
• ο θεσμικός ρόλος των τριών Λειτουργιών του Κράτους πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα και ισόρροπα
• η συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών πρέπει να εξασφαλίζεται από την Ελληνική Πολιτεία με τις αποφάσεις της σε όλα τα επίπεδα
• το πλαίσιο λειτουργίας των άμεσων οργάνων του Κράτους δεν μπορεί να είναι αντικείμενο περιστασιακών και εξωθεσμικών διαδικασιών ή διαβουλεύσεων.
Επιθυμούμε επίσης να πληροφορήσουμε τους Δικαστικούς Λειτουργούς ότι στην Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας την 11η Δεκεμβρίου 2010 , ελήφθη μεταξύ άλλων και η απόφαση να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να …αναλάβει πρωτοβουλίες και να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις για την υποστήριξη και υλοποίηση όλων τα παραπάνω αιτημάτων μας, καθώς και τον καθορισμό του είδους , του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών (ενδεικτικώς : ωράριο εργασίας μέχρι 15:00 , όχι εργασία κατ΄ οίκον, διάθεση από την Πολιτεία γραφείων με οργανωμένες βιβλιοθήκες στα δικαστικά καταστήματα, καθημερινές τρίωρες στάσεις εργασίας).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη 3 Μαρτίου προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση. Για τις περαιτέρω ενέργειές μας θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

      Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας
Χαράλαμπος Αθανασίου       Γεώργιος Μανωλίδης

Αίτημα προς κ. Υπουργό Δικαιοσύνης για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 21-2-2011
Αρ. Πρωτ. 16
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Χάρη Καστανίδη

Κύριε Υπουργέ,
Στα πλαίσια της ταχείας και ως εκ τούτου, αποτελεσματικής απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, παρακαλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στην Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη.
Προς τούτο, όλες οι Δικαστικές Ενώσεις εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στο αίτημα αυτό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο , να μην καταδικάζεται η χώρα μας, από το Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, για βραδεία απονομή της Δικαιοσύνης.

ΜΕ ΤΙΜΗ
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣΤΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Συνάντηση με κ. Υπουργό Οικονομικών για το ΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 21-2-2011
Αρ. Πρωτ. 15
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Κύριε Υπουργέ,
Συνέχεια του με αριθ. Πρωτ. 2/12-1-2011 εγγράφου μας, το οποίο και σας επισυνάπτουμε, ζητήσαμε να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας για το θέμα της ένταξης των νεοεισερχομένων συναδέλφων στο ΙΚΑ, θέμα για το οποίο είχατε δεσμευτεί κατά τη συνάντησή μας της 1-11-2010 να επανεξετάσετε μέχρι τέλος του 2010.
Ενόψει του ότι θεωρούμε ότι η ως άνω ένταξη είναι αντισυνταγματική και επίκεινται: α) προσφυγές των συναδέλφων στη Δικαιοσύνη με αίτημα την ακύρωση των σχετικών πράξεων και β)πανελλήνιες διαμαρτυρίες για την ως άνω δυσμενή μεταχείρισή μας,
Παρακαλούμε να έχουμε, το συντομότερο δυνατό, μία συνάντηση μαζί σας.

ΜΕ ΤΙΜΗ
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣΤΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Ανακοίνωση για την εφαρμογή του ν. 3904/2010

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529

Αθήνα 8 /2/2011
Αριθμ. πρωτ: 13
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Συναδέλφους –
Μέλη της Ένωσής μας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σχετικά με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στους ΠΚ, ΚΠΔ και Οργανισμό Δικαστηρίων με το Ν. 3904/2010 « Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», το Δ.Σ. της Ένωσής μας, αποφάσισε να αποστείλει σε όλα τα μέλη του τις πιο κάτω παρατηρήσεις – επισημάνσεις:
Α. Με το άρθρο 20 του ανωτέρω νόμου, αντικαταστάθηκε το άρθρο 349 ΚΠΔ και τέθηκαν νέοι όροι αναβολής της ποινικής δίκης.
Ορίζεται , πλέον , ότι η αναβολή χορηγείται μόνο μια φορά, α) για λόγους «ανώτερης βίας» ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως και β) για λόγους ανώτερης βίας ή για σοβαρούς λόγους υγείας, ύστερα από αίτημα κάποιου από τους διαδίκους .
Δεύτερη αναβολή μπορεί να δοθεί για τους ίδιους ως άνω λόγους και σύμφωνα με τους άνω όρους .
Αν και πιστεύουμε ότι οι « σοβαροί λόγοι υγείας» εντάσσονται στους λόγους «ανώτερης βίας» και η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να επιφέρει σύγχυση , ανακύπτει το ερώτημα :
Αν κάποιος σοβαρός και, αποδεδειγμένα, βάσιμος λόγος υγείας ή άλλος λόγος ανώτερης βίας εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την δεύτερη αναβολή και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με τη διακοπή της δίκης , δεν θα χορηγείται τρίτη ή άλλη περαιτέρω αναβολή;
Έχουμε την άποψη ότι στην κυριαρχική εξουσία του Δικαστηρίου ανήκει το δικαίωμα να κρίνει αν πρέπει να χορηγείται και τρίτη ή άλλη περαιτέρω αναβολή, αν εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη δεύτερη αναβολή οι «σοβαροί λόγοι υγείας» ή άλλος λόγος «ανώτερης βίας», που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διακοπή της δίκης, τηρουμένων, βέβαια, των περί παραγραφής διατάξεων.
Με το ίδιο άρθρο (20 ) τροποποιείται το άρθρο 375 ΚΠΔ και ορίζεται ότι «στα τριμελή εφετεία κακουργημάτων ορίζονται ιδιαίτερες κατά μήνα δικάσιμοι , στις οποίες προσδιορίζονται αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις με κατηγορούμενο ή κατηγορούμενους προσωρινά κρατούμενους , καθώς και υποθέσεις φορολογικών κακουργημάτων του ν. 2523/1997 . Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης οι ιδιαίτερες αυτές δικάσιμοι δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τρείς κάθε μήνα μόνο για τις υποθέσεις με προσωρινά κρατούμενους και οπωσδήποτε μια για τις υποθέσεις φορολογικών κακουργημάτων . Για την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων τα εφετεία συνεδριάζουν και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών , εκτός από το μήνα Αύγουστο».
Θεωρούμε ότι την αρμοδιότητα ορισμού ιδιαίτερων (και πόσων) δικασίμων για τις ανωτέρω υποθέσεις, έχουν οι Ολομέλειες των Δικαστηρίων (αρθρ. 17 παρ. 1,2,4 και 5 του Οργανισμού Δικαστηρίων), οι οποίες καθορίζουν τα τμήματα και τον αριθμό των ποινικών και πολιτικών δικασίμων, καθώς και τον αριθμό των υποθέσεων που εγγράφονται στα πινάκια, ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων δικαστών. Συνεπώς, οι Ολομέλειες θα καθορίσουν τις δικασίμους για τις ανωτέρω υποθέσεις.
Γ. Με το άρθρο 32 των ως άνω νόμου, προστέθηκε στην παράγραφο 7 του άρθρου 84 του Οργανισμού Δικαστηρίων, εδάφιο που έχει ως εξής: «Οι επιθεωρητές, αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου ελέγχουν υποχρεωτικά τις αποφάσεις περί αναβολών , που χορήγησαν τα δικαστήρια στα οποία μετείχαν οι επιθεωρούμενοι δικαστικοί λειτουργοί και κρίνουν περαιτέρω αν συντρέχει εξ αυτού του λόγου περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου τους».
Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή δεν είναι συμβατή με την ανεξαρτησία του δικαστή και πιστεύουμε ότι θα περιέλθει σε αχρησία, παρεκτός του ότι είναι και περιττή, ενόψει της διάταξης του άρθρου 91 του Οργανισμού Δικαστηρίων.
Θέλουμε , επίσης, να σας πληροφορήσουμε ότι με το υπ αρ. 11/28-1-2011 έγγραφο μας ζητήσαμε από τον κ.Πρόεδρο του Αρείου Πάγου , εφόσον και εκείνος το θεωρεί αναγκαίο για την ενότητα της νομολογίας και για το κύρος των δικαστικών λειτουργών να συγκαλέσειτην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων που αναφύονται.

Αίτημα προς κ. Υπουργό Δικαιοσύνης για ασφάλεια Δικαστικών Κτιρίων

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 18-01-2011
Αριθμ. Πρωτ. 7
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
κ. Χάρη Καστανίδη

Kύριε Υπουργέ,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε όσα, ομόφωνα, αποφασίσθηκαν κατά το τελευταίο (15-1-2011)Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα τρομοκρατικής δράσης(εκρήξεις στα δικαστικά μέγαρα της Θεσσαλονίκης και των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, προκηρύξεις οργανώσεων), εξαιτίας των οποίων κατέστη δραματικά επίκαιρο το ζήτημα της ασφάλειας στα Δικαστήρια.
Με σχετικά έγγραφά σας που απευθύνατε προς τους προϊσταμένους των Δικαστηρίων της Χώρας (και τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο) θέσατε το ζήτημα ότι : «Το φρόνημα , εντούτοις , των δικαστών δεν επιτρέπεται να καμφθεί από τέτοιου είδους επιθέσεις και με κάθε τρόπο πρέπει να διασφαλισθεί η απόλυτη ελευθερία τους να κρίνουν και να αποφασίζουν κατά συνείδηση , σεβόμενοι μόνο το Σύνταγμα και τους νόμους» και καταλήγατε ότι «για το λόγο αυτό θα πρέπει» να λάβουν οι ανωτέρω αποδέκτες του εγγράφου συγκεκριμένα μέτρα.
Επ’ αυτών σας εκθέτουμε από τώρα τις απόψεις μας , δεδομένου ότι θεωρούμε ότι προφανώς θα τις αναζητήσετε στο μέλλον ,αφού το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και καλό είναι να συνεισφέρουν όλοι και ουσιαστικά, στην διευθέτηση του.
Ειδικότερα :
Πρώτον, είναι βέβαιο ότι το φρόνημα των Δικαστικών Λειτουργών δεν επηρεάζεται από τέτοιες δράσεις. Για το λόγο αυτό άλλωστε μέχρι σήμερα η Δικαιοσύνη στην Χώρα μας λειτουργεί, ανεξαρτήτως των θυμάτων που κατά καιρούς έχουν καταγραφεί εκ των στελεχών της ,της παντελούς απουσίας αποτελεσματικών μέσων προστασίας εκ μέρους της Πολιτείας και της διαρκούς στοχοποίησης του Δικαστικού Σώματος σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο από διάφορους παράγοντες της πολιτικής , κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Δεύτερον, είναι απαραίτητο να εξοπλίσουμε τον χώρο απονομής της Δικαιοσύνης με ένα εξασφαλιστικό πλαίσιο λειτουργίας το οποίο να έχει σαν πρώτο αποδέκτη τον Πολίτη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο αφ΄ενός μεν να υπάρχει η ελεύθερη πρόσβαση (φυσική και διαδικαστική) του Πολίτη στη δικαιοσύνη για να μην φαλκιδεύονται τα δικαιώματά του , αφ΄ ετέρου να γνωρίζει ο τελευταίος ότι όταν βρίσκεται στους χώρους απονομής της είναι ασφαλής ο ίδιος αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες (Δικαστικοί Λειτουργοί , Γραμματείς , Δικηγόροι) και ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο.
Τρίτον , θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να τεθεί σε κεντρικό – διυπουργικό επίπεδο ο σχεδιασμός των μέτρων ασφάλειας των δικαστικών υπηρεσιών. Αυτό απαιτείται για τους εξής λόγους : α) δεν είναι δυνατόν οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς προϊστάμενοι των Δικαστηρίων της Χώρας να διαμορφώσουν «εντός μηνός σχέδια αυξημένης προστασίας των μεγάρων σε συνεργασία με τον Διοικητή της αρμόδιας αστυνομικής δύναμης της πόλης που βρίσκεται το δικαστικό μέγαρο» (όπως ζητάτε στο έγγραφό σας) όταν οι ίδιοι δεν έχουν τις γνώσεις να συνδράμουν σε κάτι τέτοιο. Η συνεισφορά μας στην διαδικασία μπορεί και πρέπει να είναι στο επίπεδο της πληροφόρησης και επισήμανσης των ιδιαιτεροτήτων του κάθε δικαστηρίου (χώροι, υποδομές κλπ) και στον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών που έχουν προβλεφθεί από τους αρμόδιους. Στο σημείο αυτό πρέπει να σας θέσουμε τον προβληματισμό ότι η εφαρμογή των σχεδίων αυξημένης προστασίας των δικαστικών μεγάρων, τα οποία θα εκπονηθούν και θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα από τους προϊστάμενους των Δικαστηρίων, με βεβαιότητα θα ματαιωθεί, είτε γιατί, όπως προφανώς γνωρίζετε, οι δικαστικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν λειτουργικά μέσα αυτοπροστασίας, είτε γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές και τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, αλλά και το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, για την υλοποίησή τους, είτε τέλος γιατί η εφαρμογή τους συναρτάται με την επάρκεια διάθεσης μέσων και προσωπικού από άλλα υπουργεία (Πχ. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) . Επιπλέον , θεωρούμε ότι η αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας που θα καθιερώσουν τα σχέδια που θα εκπονηθούν, πρέπει επίσης να είναι αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης , διότι έτσι επιτυγχάνεται ο καλύτερος συντονισμός των υπαρχόντων υποδομών και η γεωγραφική τους κατανομή.
Τέταρτον , πρέπει να σχεδιασθούν μέτρα ασφαλείας, τα οποία δεν θα είναι μονοδιάστατα, επικεντρωμένα στην αντιμετώπιση μόνον του κινδύνου από τρομοκρατική ενέργεια. Οι κίνδυνοι που εμφιλοχωρούν στα Δικαστήρια της Χώρας είναι μεγάλοι και καθημερινοί και δημιουργούνται από την ένταση που οι εκδικαζόμενες διαφορές προκαλούν στους διαδίκους. Η Ελληνική Αστυνομία αδυνατεί να διαθέσει επαρκές προσωπικό για τον έλεγχο των εισερχομένων και την ουσιαστική φύλαξη των εγκαταστάσεων με συνέπεια σε όλα τα Δικαστήρια της Επικράτειας να καταγράφονται επεισόδια φραστικής ή σωματικής βίας, που αν και τα περισσότερα δεν φτάνουν στα φώτα της δημοσιότητας εν τούτοις συμβαίνουν και προσβάλλουν με τις συνέπειες τους το νομικό μας πολιτισμό. Καθίσταται συνεπώς αναγκαίο , με αφορμή την επικαιρότητα της τρομοκρατίας να τεθεί και να επιλυθεί και το ουσιώδες και διαρκές πρόβλημα της καθημερινής ασφάλειας μέσα στα Δικαστήρια.
Πέμπτον, θα πρέπει να καταγραφεί και πάλι με την αφορμή της τρέχουσας επικαιρότητας, η έλλειψη των απαιτούμενων όρων ασφάλειας σε ορισμένα εκ των δικαστικών μεγάρων ανά την επικράτεια. Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό για μια ευνομούμενη Πολιτεία να μην εφαρμόζει βασικούς κανόνες ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της (πχ έξοδοι κινδύνου, συστήματα πυρανίχνευσης, εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση κρίσεων) τη ίδια ώρα που απαιτεί (και ορθά) το ίδιο από τους Πολίτες.
Τέλος, εκτιμούμε ότι , ως αρμόδιος Υπουργός , πρέπει να προχωρήσετε σε ενέργειες, που εσείς κρίνετε πρόσφορες, για την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης των απαραίτητων μέσων θωράκισης της ασφάλειας των προσώπων και των εγκαταστάσεων σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας. Επίσης θα πρέπει να συνδράμετε στον αγώνα που δίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε καθημερινή βάση για την αποδοκιμασία εμπρηστικών δηλώσεων από διάφορους σχολιαστές των πράξεων των δικαστικών οργάνων , που στοχεύουν στην κάμψη της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης για την επίτευξη των ευτελών συμφερόντων τους. Έτσι, ίσως λιγοστέψουν και τα όπλα που στοχεύουν τις δικαστικές αίθουσες.

Ανακοίνωση για “άνοιγμα” κλειστών επαγγελμάτων

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 15-01-2011
Αριθμ. Πρωτ.: 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ζήτημα του «ανοίγματος» των κλειστών επαγγελμάτων .
Εκτιμούμε ότι μια τέτοια κίνηση, που αναθεωρεί το πλαίσιο λειτουργίας θεσμικών φορέων, που ισχύουν επί δεκαετίες στην ελληνική έννομη τάξη πρέπει να γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο. Απαιτείται ουσιαστικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς ,Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους, προκειμένου να μην δημιουργείται η εντύπωση, ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις κινούνται στην κατεύθυνση της προσχώρησης σε συμφωνία με όρους που έχουν προκαθορισθεί , αλλά και ταυτόχρονα να αποφευχθεί ο κίνδυνος να προκύψει ένα αποτέλεσμα ξένο σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες, συγκεκριμένες ή ευρύτερες, που προκαλεί η άμεση επιδίωξή του προκαθορισμένου στόχου ,χωρίς την προηγούμενη σταδιακή απορρόφησή τους από την κοινωνία και την οικονομία. Η λογική της άμεσης μεταρρύθμισης με εσπευσμένες διαδικασίες μπορεί να κλονίσει το αποτέλεσμα, να βλάψει σοβαρά το κύρος των συνλειτουργών μας και συνακόλουθα την ίδια την απονομή της Δικαιοσύνης, αλλά και τους πολίτες στην υποστήριξη της άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Αίτημα προς κ. Υπουργό Οικονομικών για πρόσληψη υπολοίπου επιτυχόντων της ΕΣΔΙΚ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 12-1-2011
Αρ. Πρωτ. 3
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Κοινοποίηση:Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
κ. Χάρη Καστανίδη

Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε η απονομή της Δικαιοσύνης στη χώρα μας καθυστερεί σε μεγάλο βαθμό, με συνέπεια το μεν να καταδικάζεται η χώρα μας από το Δικαστήριο του Στρασβούργου, το δε να διαμαρτύρονται οι πολίτες.
Κατά τον τελευταίο διαγωνισμό της Σχολής Δικαστών, εισήχθησαν πενήντα πέντε(55) σπουδαστές, της κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ενώ τα κενά είναι υπερδιπλάσια.
Όπως σας έχει ζητήσει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Καστανίδης, είναι ανάγκη να καλυφθούν τα κενά δια της προσλήψεως και των υπολοίπων επιτυχόντων (περίπου 50)ενόψει του ότι η λειτουργία της Σχολής θα αρχίσει την 1-2-2011.
Προς τούτο, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη και να εισαχθούν στη Σχολή και οι ανωτέρω επιτυχόντες.

Με τιμή

Συνάντηση με κ. Υπουργό Οικονομικών για το ΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 12-1-2011
Αρ. Πρωτ. 2
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Κύριε Υπουργέ,
Κατά την τελευταία συνάντησή μας την 1-11-2010, υποσχεθήκατε ότι μέχρι το τέλος του 2010 θα επανεξετάζατε το θέμα του ασφαλιστικού φορέα των νεοεισερχομένων στο δικαστικό σώμα, Δικαστικών Λειτουργών.
Ενόψει του ότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία πληροφόρηση εκ μέρους σας, παρακαλούμε να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας για το θέμα αυτό.

Με τιμή
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χαράλαμπος Αθανασίου , Αρεοπαγίτης
Αγγελική Θεοφιλοπούλου, Σύμβουλος του ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ
Νικόλαος Αγγελάρας , Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ,Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Σύμβουλος Ν.Σ.Κ