Επείγουσα διορθωτική ανακοίνωση για συζήτηση Πολυνομοσχεδίου

 ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) 
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι Δικαστικοί
Λειτουργοί που υπηρετούν στο δικαστήριο σας 

 

Προς τους κ.κ. Συναδέλφους
Εφέτες- Πρωτοδίκες- Ειρηνοδίκες
-μέλη της Ένωσής μας

Αθήνα, 14-12-2011
Αριθμ. Πρωτ:141

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε, ότι η ανοιχτή συζήτηση που συνδιοργανώνουμε με το Πρωτοδικείο Αθηνών επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων «Για την Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»,θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 13:00 στον ίδιο τόπο ( κτίριο 13 Πρωτοδικείου Αθηνών ) αντί τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011, που είχε αρχικά προγραμματιστεί .
Παρακαλούμε να παρευρεθείτε .