Ανακοίνωση για κατάθεση προτάσεων επί του Πολυνομοσχεδίου

 ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)  ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι Δικαστικοί
Λειτουργοί που υπηρετούν στο δικαστήριο σας

 

Προς τους κ.κ. Συναδέλφους
Εφέτες- Πρωτοδίκες- Ειρηνοδίκες
-μέλη της Ένωσής μας
Αθήνα, 13-12-2011 Αριθμ. Πρωτ:139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ενόψει καταθέσεως των προτάσεών μας επί του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων « Για την Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας», αποφασίσαμε να συνδιοργανώσουμε με το Πρωτοδικείο της Αθήνας μια ανοιχτή συζήτηση επί των προτεινομένων ρυθμίσεων του, έτσι ώστε στη συνέχεια το Δ.Σ. της Ένωσής μας να συγκεκριμενοποιήσει τις θέσεις μας.
Προς τούτο παρακαλούμε, όσοι επιθυμείτε, να παρευρεθείτε στη σχετική συζήτηση, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 13.00, στο κτίριο 13 του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Για την καλύτερη επεξεργασία των θέσεων που θα διατυπωθούν θα ήταν χρήσιμο να κατατεθούν, κατά τη συζήτηση , έγγραφες παρατηρήσεις οι οποίες στη συνέχεια θα αποδελτιοποιηθούν . Για την διευκόλυνση σας θα μπορείτε να βρείτε το κείμενο του νόμου στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
         ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ