Ανακοίνωση απάντηση στις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 22-2-2012
Αρ. Πρωτ.: 32

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , αναφορικά με τους ρυθμούς εργασίας των Δικαστικών Λειτουργών και την περικοπή των αποδοχών τους, παρατηρούμε τα εξής , προς σωστή και μόνο ενημέρωση της κοινής γνώμης :
α) Ως προς την εργασία : Οι Δικαστικοί Λειτουργοί , αν και με ανεπαρκείς υποδομές σε προσωπικό και μέσα , εργάζονται περισσότερο από όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς της Ευρωζώνης , διεκπεραιώνοντας κατ΄ έτος , κατά μέσο όρο , πολύ περισσότερες υποθέσεις, προσφέροντας στους πολίτες και στην επιστήμη πλήρη αιτιολογία των αποφάσεών τους.
Και β) Ως προς την περικοπή των αποδοχών : Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, αν και εργάζονται πέραν από το δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο αλλά και τις εορτές και τις αργίες , έχουν υποστεί, εδώ και δύο έτη, τις μεγαλύτερες περικοπές των αποδοχών τους , από οποιουσδήποτε άλλους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ,ανερχόμενες ( οι περικοπές ) σε ποσοστό άνω του 40%.
Επειδή είναι πασίδηλο ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί εδώ και δεκαετίες εργάζονται καθημερινά σκληρά και δεν διαχειρίστηκαν τις τύχες της Χώρας, ώστε να την οδηγήσουν σε κάποιο «τούνελ», θα αναμέναμε καλύτερη ερμηνεία των θέσεών μας.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ