Ψήφισμα Πανδικαστικής Συγκέντρωσης 6ης Φεβρουαρίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, στην ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕNΤΡΩΣΗ, που πραγματοποιήθηκε στις 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 αποφασίσαμε ομόφωνα τ’ ακόλουθα:
Καλούμε την Πολιτεία να κατοχυρώσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών ,όπως αυτή μέχρι σήμερα περιγράφεται από το Σύνταγμα και τον Οργανισμό Δικαστηρίων.
Ζητούμε από την Πολιτεία να αποσύρει τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου με τις οποίες :
α) καταργείται ο ρόλος των Ολομελειών των οικείων Δικαστηρίων ως προς την ψήφιση των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας αυτών.
β) παραβλέποντας τις αρχές του πειθαρχικού δικαίου, επιτρέπουν την περικοπή μισθού, την αυτεπάγγελτη μετάθεση δικαστικών λειτουργών και την στέρηση χρήσης των δικαστικών διακοπών σε περίπτωση «αδικαιολόγητης» καθυστέρησης.
γ) απαγορεύεται η μετάθεση δικαστικού λειτουργού πριν από την συμπλήρωση δύο (2) δικαστικών ετών στον τόπο όπου τοποθετήθηκε.

Ζητούμε από την Πολιτεία να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που οι Δικαστικές Ενώσεις έχουν υποβάλλει στα επί μέρους ζητήματα προκειμένου να επιτευχθούν ρεαλιστικές λύσεις για την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης.

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ