Κλήση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 26-10-2012
Αριθμ. Πρωτ.: 169

Προς τους κ.κ. Συμβούλους
ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Παρακαλείσθε να παραστείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης, που θα γίνει στις 1-11-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στα γραφεία της Ένωσης με τα πιο κάτω θέματα:
1. Συμπλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Νικ. Σαλάτα και εκλογή νέου Αντιπροέδρου.
2. Έγκριση του περιεχομένου για την κατάθεση των αγωγών και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, αμέσως μετά την ψήφιση των μέτρων για τις νέες μειώσεις των αποδοχών μας.
3. Ορισμός των λεπτομερειών και της ημερομηνίας του Συνεδρίου, το οποίο αποφασίσθηκε στην έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 20ης Οκτωβρίου 2012.
4. Λοιπά θέματα που θα θέσουν οι κ. κ. σύμβουλοι

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου            Γεώργιος Μανωλίδης
            Αρεοπαγίτης                          Πρόεδρος Εφετών