Ημερήσια Διάταξη 5-4-2013

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 3-4-2013
Αριθμ. Πρωτ.: 48

Προς τους κ.κ. Συμβούλους

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Παρακαλείσθε να παραστείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης,που θα γίνει στις 5-4-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της Ένωσης με τα πιο κάτω θέματα:
1. Εκτίμηση της κατάστασης – η περαιτέρω στάση μας.
2. Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό των προτάσεών μας επί της Αναθεώρησης του Συντάγματος.
3. Ενημέρωση για τη σύνδεση με τη ΝΟΜΟΣ
4. Η αντιμετώπιση της περικοπής οργανικών θέσεων σε Πρωτοδικεία και Εφετεία.
5. Πρόταση για διάταξη σχετικά με τη δυνατότητα ή μη επανόδου στο Δικαστικό Σώμα και υπό ποιες προϋποθέσεις των Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι, παραιτούμενοι διορίζονται σε θέσεις Ανεξάρτητης Αρχής ή άλλες παρόμοιες θέσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
6. Η αντιμετώπιση της διάταξης για την κατάργηση του Γραμματέα στην εξέταση μαρτύρων ενώπιον του Εισηγητή – Δικαστή.
7. Λοιπά θέματα που θα θέσουν οι κ. κ. σύμβουλοι

                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου               Γεώργιος Μανωλίδης
              Αρεοπαγίτης                            Πρόεδρος Εφετών