Έγγραφο προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με αυξηση οργανικών θέσεων, προσλήψεις Ειρηνοδικών, θέση Γραμματέως στο Πολυμελές.

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 10-4-2013
Αρ. Πρωτ. 49

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Αντ. Ρουπακιώτη
Κοινοποίηση κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Κατά τη συνεδρίαση της 5-4-2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας αποφασίσαμε να υποβληθούν προς εσάς τα κάτωθι αιτήματα, σχετικά με τα κατωτέρω ζητήματα:
Α)Μετά την ανακατανομή των οργανικών θέσεων, σε Δικαστήρια και Εισαγγελίες, με βάση το πρόσφατο Π. Δ. 30/2013, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα δυσλειτουργίας στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες, των οποίων μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις. Επανερχόμαστε, λοιπόν, επί του αιτήματός μας, για αύξηση των οργανικών θέσεων, η οποία καθίσταται πλέον απολύτως απαραίτητη και ΖΗΤΟΥΜΕ την αύξηση των οργανικών θέσεων ως εξής:1)Κατά πενήντα(50) θέσεις συνολικά, για το έτος 2013, εκ των οποίων τριάντα (30) Δικαστών και είκοσι (20) Εισαγγελέων (10 Εφετών και 8 Αντεισαγγελέων Εφετών και 20 Πρωτοδικών και 12 Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών) και 2)Κατά πενήντα (50) θέσεις συνολικά, για το έτος 2014, εκ των οποίων τριάντα (30)Δικαστών και είκοσι (20) Εισαγγελέων (10 Εφετών και 8 Αντεισαγγελέων Εφετών και 20 Πρωτοδικών και 12 Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών).
Β) ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση πρόσληψη πενήντα (50) Ειρηνοδικών, από τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2011, προς κάλυψη των υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων, τα οποία (κενά) ανέρχονται σε 55 και τα οποία, μετά και την μετακύλιση μεγάλου μέρους της δικαστηριακής ύλης, από 1-4-2013, προς τα Ειρηνοδικεία, επιφέρουν μεγάλο πρόβλημα δυσλειτουργίας και κατ΄ ακολουθία καθυστέρησης στην απονομή Δικαιοσύνης. Η πρόσληψη του ως άνω αριθμού Ειρηνοδικών είναι απολύτως απαραίτητη.
Γ)Θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη του Γραμματέα στην έδρα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, όπως προβλέπεται από τις σχετικές δικονομικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν η τήρηση των πρακτικών γίνεται με μηχανικό τρόπο ή από τη γραφίδα του Γραμματέα. Επίσης απαιτούμε να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 4055/12, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 270 ΚΠολΔ και ζητούμε η εξέταση των μαρτύρων να γίνεται ενώπιον όλης της σύνθεσης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, διότι άλλως αναιρείται η έννοια του Πολυμελούς Δικαστηρίου και καθίσταται αδύνατο να συμμετέχουν στη συζήτηση και να λαμβάνουν γνώση τα λοιπά μέρη της σύνθεσης. Θεωρούμε ότι η δίκαιη δίκη είναι εξίσου σημαντική με την ταχύτητα διεξαγωγής της δίκης.