Ανακοίνωση για την απογραφή

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 8-9-2011
Αρ. Πρωτ.: 84

Προς τους κ.κ. Συναδέλφους,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Ενόψει της πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : Στην αρχική φάση της απογραφής είχε εντοπιστεί, ότι κατά την συμπλήρωση από τους Δικαστικούς Λειτουργούς των πεδίων στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης απογραφής και στην διαδικασία επιλογής «της εργασιακής σχέσης» ,στην ομάδα εργασιακών σχέσεων από την οποία υποχρεωτικά έπρεπε να επιλέξουμε, δεν αναφερόταν η ιδιότητα του Δικαστικού Λειτουργού, η δε, επιλογή «ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» , είχαμε και έχουμε την άποψη ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί με την ιδιότητά μας ως Δικαστικών Λειτουργών , ως φορέων της Tρίτης Aνεξάρτητης Λειτουργίας του Κράτους ( αρθρ. 87 επ. του Συντάγματος). Η Διοίκηση αναγνωρίζοντας το βάσιμο της θέσεώς μας όπως της κοινοποιήθηκε με το αριθ. πρωτ: 68/6-7-2010 έγγραφό μας συμπεριέλαβε στις παραμέτρους της ηλεκτρονικής απογραφής την επιλογή της ιδιότητας του Δικαστικού Λειτουργού με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Ακολούθως και με την υπ αριθμ πρωτ :ΔΙΔΑΔ/Φ.18.24/1911/οικ. 15602/5-8-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που απεστάλη και στις Δικαστικές Υπηρεσίες περιγράφεται η διαδικασία υπαγωγής υπαλλήλων στην Υπηρεσία Φορέα . Ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία οι πιστοποιημένοι Διευθυντές Διοικητικού εισερχόμενοι στο σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/hr μπορούν να επιλέξουν ,προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία που τους αφορά, μόνο μια επιλογή που φέρει αρχικώς τίτλο « Προσθήκη Υπαλλήλου Διεύθυνσης Προσωπικού» και μετά «Υπαγωγή Υπαλλήλου στην Υπηρεσία / Φορέα».Με αυτό τον τρόπο όμως ζητείται από το σύστημα να υπαχθούν εκ νέου στην απογραφή οι Δικαστικοί Λειτουργοί ως υπάλληλοι, ενέργεια η οποία είναι αντίθετη με τις ανωτέρω μνημονευόμενες Συνταγματικές Διατάξεις. Επιπλέον ενυπάρχει ο κίνδυνος με τον συλλήβδην χαρακτηρισμό όλων των απογραφομένων ως υπαλλήλων να δημιουργηθεί πλασματική εικόνα του πραγματικού αριθμού υπηρετούντων υπαλλήλων ή Δικαστικών Λειτουργών σε κάθε Υπηρεσία . Ως εκ τούτου έχουμε την άποψη ότι οι Δικαστικές Υπηρεσίες δεν πρέπει να προχωρήσουν στην αιτούμενη από την εγκύκλιο ενέργεια ,όσον αφορά στους υπηρετούντες σε αυτές Δικαστικούς Λειτουργούς μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος και την εισαγωγή στην παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος και κατά την παρούσα φάση της απογραφής, της ένδειξης «Δικαστικός Λειτουργός» .

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Νικόλαος Αγγελάρας Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου , Νομική Σύμβουλος του Κράτους