Ανακοίνωση για Πανδικαστικές Συγκεντρώσεις

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2012
Αρ.πρωτ.:100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μας, της 31ης Αυγούστου 2012, που επακολούθησε της κοινής συνάντησης και απόφασης των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Δικαστικών Ενώσεων, σχετικά με το θέμα το σχεδιαζόμενων νέων περικοπών των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίες, παρότι κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, έχουν ήδη υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές (ποσοστό 38%), αποφασίσαμε τα εξής :
Α) Την διενέργεια Πανελλήνιας Πανδικαστικής Συγκέντρωσης, την 5η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα12.30, στον ισόγειο χώρο της εισόδου του Αρείου Πάγου, με διακοπή των συνεδριάσεων ( πολιτικών και ποινικών ), από ώρα 11:30 έως 15:00, ώστε συνάδελφοι να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.
Β) Την διενέργεια Πανδικαστικής Συγκέντρωσης, στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και στις λοιπές Εφετειακές έδρες, την ημέρα έναρξης του νέου δικαστικού έτους, 17η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα με διακοπή συνεδριάσεων ( πολιτικών και ποινικών ) από ώρα 10:00 έως 15:00, ώστε οι συνάδελφοι να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.
Δηλώνουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε οποιαδήποτε υποχώρηση και ότι θα προστατεύσουμε τα Συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας, έστω και αν απαιτηθεί να οδηγηθούμε σε ρήξη με τις άλλες δύο Εξουσίες ( Νομοθετική και Εκτελεστική ), εάν αυτές επιμείνουν να αγνοούν το ισότιμο των Λειτουργών της Δικαστικής Εξουσίας.
Δηλώνουμε, επίσης, ότι η Ένωσή μας, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα επανακαθορίσει τη στάση της και κυρίως ως προς τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο άσκησης των καθηκόντων μας. ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στον αγώνα μας.

         ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου                              Γεώργιος Μανωλίδης
         Αρεοπαγίτης                                            Πρόεδρος Εφετών