Στιγμιότυπο-2019-04-03-8.55.44-μμ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΟΤΗ:ΜΙΑ ΑΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, 35KB)