Νέο αίτημα συνάντησης με Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ:
Αθήνα 3/8/2012
Αρ. πρωτ : 87

Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μετά τη ματαίωση της καθορισμένης για την 31 Ιουλίου 2012 συνάντησή μας, ανανεώνουμε το αίτημά μας και παρακαλούμε για τον ορισμό νέας ημερομηνίας συνάντησης, το ταχύτερο δυνατόν, προς συζήτηση του θέματος των αποδοχών (Eιδικού Mισθολογίου) των Δικαστικών Λειτουργών. Θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την από μέρους μας ενημέρωσή σας, επί του εν λόγω θέματος.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών ΔΔ
Ρούσσος -Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 κ. Αθανάσιο Νάκο, Β’ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 19.07.2012
Αρ. Πρωτ.: 83

Προς:
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 3023/2002
κ. Αθανάσιο Νάκο, Β’ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Κύριε Πρόεδρε,

Με το άρθρο 3 του ν. 4065/2012 προβλέπεται ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 3213/2003 αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής με μέριμνα δική σας και αφού εσείς καθορίσετε την μορφή, τον τύπο, τα προς δημοσίευση στοιχεία, τη χρονική διάρκεια της ανάρτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Όπως είναι γνωστό η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει την αναφορά συγγενικών προσώπων, λεπτομερή έκθεση των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και συνυποβάλλεται μαζί με την φορολογική του δήλωση, το Ε-9 και τους τίτλους κτήσεως αυτών.
Οφείλουμε, ενόψει αυτών, να εκθέσουμε σε εσάς τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία μας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης και στις περιπτώσεις των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και των Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς να ληφθεί υπόψη η φύση των καθηκόντων τους, η οποία τους τοποθετεί στο κέντρο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των διαδίκων. Ειδικότερα, είναι προφανές ότι η έκθεση σε «δημόσια θέα» των ονομάτων των συγγενικών μας προσώπων, των διευθύνσεων κατοικίας μας, των μέσων μεταφοράς μας (προσδιοριζομένων κατά τύπο και αριθμό κυκλοφορίας) των τραπεζικών μας λογαριασμών κλπ, πέραν του ζητήματος συμβατότητας της εν λόγω ρύθμισης με τις συνταγματικές διατάξεις περί λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», δημιουργεί σοβαρότατους κινδύνους ασφάλειας για εμάς και τις οικογένειες μας, αλλά και ευκαιρίες τέλεσης ποινικών αδικημάτων σε κάθε δυσαρεστημένο και κακόβουλο διάδικο. Σημειώνουμε ότι ήδη εκκρεμεί αίτημά μας για την εξέταση του ζητήματος που έχει προκύψει από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως κατά την αρμοδιότητα σας ,ως αυτή περιγράφεται στην ανωτέρω διάταξη, καθορίσετε τον τρόπο ανάρτησης των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και των Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έτσι ώστε να μην αποκαλύπτονται τα ανωτέρω κρίσιμα στοιχεία. Θα πρέπει να επισημάνουμε την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος, δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση έστω και για μια φορά των στοιχείων αυτών θα προκαλέσει τους κινδύνους που προαναφέραμε και δεν θα είναι εφικτή μετά από αυτό οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση.

Με εκτίμηση
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Επιστολή – Απάντηση. Θέμα: Οι αποδοχές των Δικαστών

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2012

Θέμα: Οι αποδοχές των Δικαστών
Από: Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτη
Προέδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Προς: κ. Χρήστο Μεμή
Διευθυντή της εφημερίδας «Τα Νέα»

κ.κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο
Στέφανο Τζανάκη
Διευθυντές Σύνταξης της εφημερίδας «Τα Νέα»

κ. Διευθυντά,
Στο φύλλο των Νέων του Σαββατοκύριακου 21-22 Ιουλίου 2012, δημοσιεύεται άρθρο του δημοσιογράφου κ. Γιώργου Παπαχρήστου (σελ. 9), στο οποίο γίνεται αναφορά με ύφος και τρόπο ειρωνικό & προσβλητικό για τους Δικαστές και με σοβαρές ανακρίβειες, σχετικά με τις αποδοχές τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις και να προκαλείται στους Έλληνες πολίτες εχθρική διάθεση κατά των Δικαστών, και κατ’ ακολουθίαν να κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους προς τους Λειτουργούς της Δικαστικής Εξουσίας.
Οι Δικαστικοί Λειτουργοί απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, όπως ορίζει το Σύνταγμα και για την προστασία της ανεξαρτησίας τους διασφαλίζονται και οι αποδοχές τους, επίσης από το Σύνταγμα, το οποίο στο άρθρο 88 παρ. 2 προβλέπει ότι «οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών είναι ανάλογες με το Λειτούργημά τους». Παρά την Συνταγματική αυτή κατοχύρωση, στα πλαίσια της εφαρμογής των μέτρων λιτότητας, οι Δικαστές έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές (ποσοστό 38%), ενώ οι πραγματικές περικοπές είναι ακόμη μεγαλύτερες, εάν συνυπολογισθεί η κατάργηση της χωριστής φορολόγησης, η αύξηση του φορολογικού συντελεστή κλπ, με αποτέλεσμα ο νέος Πρωτοδίκης να έχει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 2000 Ευρώ. Με δεδομένο επίσης, ότι ο Δικαστής έχει συχνές μεταθέσεις ( σε κάθε προαγωγή του στον επόμενο βαθμό), καθώς και ότι κωλύεται να υπηρετήσει στον τόπο της καταγωγής του και ότι απαγορεύεται (και ορθώς) να ασκήσει παράλληλα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε νέα μείωση του μισθολογίου του είναι αντίθετη με το Σύνταγμα, αφού οι αποδοχές του Δικαστή παύουν να είναι ανάλογες με το Λειτούργημά του.
Τέλος με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, προβλέπεται Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Μισθοδικείο), στο οποίο, ως μειοψηφία συμμετέχουν Δικαστές, (συγκροτείται από τρεις ανώτατους δικαστές, τρεις καθηγητές Πανεπιστημίου & τρεις δικηγόρους) και το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση των αξιώσεων των Δικαστών, των σχετικών με τις αποδοχές τους. Είναι, επομένως, απολύτως ανακριβές το αναγραφόμενο στο ως άνω δημοσίευμα της εφημερίδας σας , ότι δήθεν ο Δικαστής μπορεί να προσφύγει σε οποιοδήποτε δικαστήριο της Χώρας, όπου δήθεν θα δικαιωθεί από τον συνάδελφό του.
Απορία δημιουργεί το γεγονός ότι ορισμένοι δεν ενοχλούνται από τις υψηλές αποδοχές κάποιων Προέδρων Οργανισμών ή Επιτροπών, ενοχλούνται, όμως, εάν ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου έχει αποδοχές, που του εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση, όπως επίσης, δεν ενοχλούνται όταν Υπουργοί άλλων Υπουργείων εκφράζονται υπέρ της μη περικοπής του ειδικού Μισθολογίου των υπαγομένων στο Υπουργείο τους , ενοχλούνται όμως και αντιδρούν έντονα όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρεται στο Συνταγματικά κατοχυρωμένο Μισθολόγιο των Δικαστών.
Οι Έλληνες Δικαστές δεν συναρτούν την άσκηση των καθηκόντων τους από το ύψος των αποδοχών τους. Ασκούν ένα λειτούργημα υψηλό, επαχθές και ψυχοφθόρο, εργαζόμενοι σε συνθήκες αντίξοες (μεγάλα κενά οργανικών θέσεων δικαστών και υπαλλήλων, έλλειψη τεχνολογικών υποδομών κλπ), και κάτω από μεγάλο φόρτο εργασίας, απασχολούμενοι και στο σπίτι τους κατά τις αργίες και τις εορτές. Και θα εξακολουθήσουν να ασκούν το Λειτούργημά τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και υπερήφανο. Πρέπει όμως, να αποφεύγονται προσπάθειες τραυματισμού της Δικαιοσύνης και κλονισμού της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους Λειτουργούς της, οι οποίοι, αγωνιζόμενοι για την εφαρμογή του δικαίου, διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και επίσης εξασφαλίζουν την κοινωνική ηρεμία και κατ’ ακολουθία διευκολύνουν και την επιδιωκόμενη οικονομική ανάπτυξη.

Επιστολή στην Διεθνή Ένωση

 Association des Magistrats
Association of Greek Judges and Prosecutors
Tribunal of First Instance
10171 Athens Greece
e- mail: endikeis@otenet.gr Tel.0032108827380- Fax 0032108841529
 ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ.101.71 e- mail: endikeis@otenet.gr

 

Mr. Antonio Mura
Secretary-General of the
International Association of Judges
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour – 00193 Roma, Italy
Tel.: +39 06 6883 2213
Fax: +39 06 687 11 95
E-mail: secretariat@iaj-uim.org

Αθήνα , 12-7-2012
Κύριο Antonio Mura
Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών
Κύριε Γενικέ Γραμματέα , αγαπητέ Συνάδελφε ,
Τα μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, που συμμετείχαν στη Σύνοδο του Άμστερνταμ , τον Μάϊο του 2012 , ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, ότι, σε εφαρμογή των μέτρων λιτότητας , που έχουν επιβληθεί από την ελληνική κυβέρνηση , οι αποδοχές των ελλήνων Δικαστών έχουν μειωθεί σε ποσοστό 38% ποσοστό υψηλότερο από τις μειώσεις σε όλο το Δημόσιο Τομέα , που κυμαίνονται από 15-25% , με αποτέλεσμα οι καθαρές ( μετά τις κρατήσεις φόρων κ.λ.π. ) μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου να είναι 5.000 € των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου ( Αρεοπαγιτών) 4.500 € και των Δικαστών του πρώτου βαθμού από 2.300 έως 3.000 €. Τα ποσά αυτά είναι ίσως υψηλότερα από ορισμένων άλλων Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην όμως, και το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη . Σημειωτέον ότι οι αποδοχές των Ελλήνων Δικαστών διασφαλίζονται από το Σύνταγμα , το οποίο στο άρθρο 88 ορίζει ότι « οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών είναι ανάλογες με το Λειτούργημά τους». Εν τούτοις , παρά την συνταγματική προστασία των αποδοχών μας και παρά τις ανωτέρω μεγάλες μειώσεις , η Τρόϊκα επιμένει και ζητά από την νέα Ελληνική Κυβέρνηση να εφαρμόσει το Μνημόνιο II , που είχε υπογράψει η προηγούμενη Κυβέρνηση και να επιβάλλει και άλλες, επί πλέον μειώσεις και στις αποδοχές των Δικαστών. Η Κυβέρνηση έχει προτείνει, αντί των μειώσεων, άλλα ισοδύναμα μέτρα και αναμένει την απάντηση της Τρόικας μέχρι την 23-7-2012.
Οι νέες αυτές μειώσεις είναι αντίθετες προς τα Διεθνή standards, αντίθετες προς την απόφαση της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών, της συνόδου της Κωνσταντινούπολης και επίσης , είναι αντίθετες προς το ελληνικό Σύνταγμα , αφού οι αποδοχές μας δεν θα είναι πλέον ανάλογες με το Λειτούργημά μας, και επίσης δεν θα εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των Δικαστών, ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Για τους λόγους αυτούς, σας παρακαλούμε να μας στηρίξετε στο αίτημά μας, ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε άλλη περικοπή στις αποδοχές μας και αφού διαβιβασθεί το παρόν έγγραφο και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, να εκδοθεί ψήφισμα και να αποσταλεί από μέρους σας το ταχύτερο δυνατό σχετικό έγγραφο τόσο προς την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου
Αρεοπαγίτης
Υ.Σ. 1. Θα ήταν για μας ιδιαίτερη τιμή και χαρά εάν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Gerhard Reissner και ο Γεν. Γραμματέας κ. Antonio Mura είχαν την ευαρέσκεια να επισκεφθούν την Αθήνα, ώστε να υπάρξει και προσωπική ενημέρωσή τους. Αναμένουμε την απάντησή σας, ώστε να φροντίσουμε για τη φιλοξενία σας.
2. Επισυνάπτουμε στην παρούσα μας και σχετικά νομοθετικά κείμενα, από τα οποία προκύπτουν οι μειώσεις των αποδοχών μας, σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους.

To Mr. Antonio Mura
Secretary General of the International Association of Judges
Mr. Secretary General, dear Colleague,
The members of the Hellenic Delegation, who attended the meeting of Amsterdam, in May 2012, informed the European Association that in application of frugality measures, which are enforced from the Hellenic Government, the incomes of the Greek Judges are deducted per a percentage of 38%, a percentage which is higher than the reductions imposed at the whole Public Sector, which are fluctuating between 15 – 25%. The result is that the clear (after the deduction of taxes etc) monthly incomes of the President of the High Court equal 5.000 euros, of the Members of the High Court 4.500 euros and of the Judges of the first instance from 2.300 euros to 3.000 euros. Those sums maybe are higher than of those of the colleagues of some other Member States of the European Union, but the cost of living in Greece is of the highest in the Eurozone. It is noticed that the incomes of the Greek Judges are ensured from the Constitution, which in the art. 88 stipulates that “the incomes of the Judicial Officers are commensurate to their vocation.” Despite of this constitutional protection of our incomes and despite the above great deductions, Troika insists and requires from the Hellenic Government to implement the Memorandum II, which is undersigned from the previous government and to impose accessional deductions to the incomes of the Judges. The Greek Government has suggested, instead of deductions, other measures to be taken and an answer from the part of Troika is expected till 23 July 2012.
Those new deductions are violating the International Standards and are opposing the resolution of the International Association of Judges of Istanbul and, also, are contradictious to the Hellenic Constitution, as our incomes are no more commensurate to our vocation and do not ensure any more the decent way of living of the Judges, so that the independence of the Judiciary is put in danger. For those reasons, we are asking from you to support our request, for no further more deductions of our incomes. So after submitting this letter to the President of the European Association of Judges, we ask for a resolution to be send from your part, as soon as possible, to the Hellenic Government and to the competent organs of the European Union.
Thank you a priori
Best regards
The President
Vasiliki Thanou – Christofilou
Member of the High Court
PS. 1. It will be a great honour and pleasure for us, if the President of the European Association Mr. Gerhard Reissner and the Secretary General Mr. Antonio Mura had the gratification to visit Athens, in order to be informed personally. We are waiting for your answer, so as to take care of your hospitality.
2. We subjoin to this letter the legislative texts from which result the deductions of our incomes in regard to those of the public servants.

Athènes , 12 July 2012

Vers Monsieur Antonio Mura,
Secrétaire General de l’ Union Internationale des Magistrats,
Monsieur le Secrétaire General, cher Collègue,
Les membres de la délégation hellénique, qui ont participer a la Réunion d’ Amsterdam, ont informé l’ Association Européenne que, en application des mesures de frugalité, qui sont imposés par le Gouvernement Hellénique, les appointements des Magistrats Grecs ont diminué d’ un pourcentage de 38%, pourcentage supérieur des déductions de tout le Secteur Public, qui fluctuent de 15-25%. Par conséquent les appointements nets (après les déductions d’ impôts etc) du salaire mensuel du Président de la Cour de Cassation est egal a 5.000 euros, des Membres de la Cour de Cassation a 4.500 euros et des Magistrats de la Première Instance de 2.300 a 3.000 euros. Cettes sommes sont peut être supérieures a celles de nos collègues d’ autres États Membres de l’ Union Européenne, mais le cout de vie en Grèce est un des plus élevés dans l’ Eurozone. C’ est remarquable que les appointements des Magistrats Grecs sont protégés par la Constitution, qui a l’ article 88 statue que les «appointements des Magistrats sont analogues a leur office ». Cependant, malgré la protection constitutionnelle de nos salaires et rien moins que les grandes déductions ci-dessus, la Troïka insiste et exige par le Gouvernement Grec d’ exécuter le Mémorandum II, qui est signé par le gouvernement précédent et d’ imposer des déductions supplémentaires aussi bien aux salaires des Magistrats. Le Gouvernement Hellénique a proposé, au lieu de déductions, d’ autres mesures équivalentes, et la réponse de Troïka est attendu jusque le 23 Juillet 2012.
Ces nouvelles déductions sont contraires aux standards internationaux et s’ opposent a la résolution de Constantinople de l’ Union Internationale des Magistrats et aussi, elles s’ opposent a la Constitution Grecque, puisque nos appointements ne seront plus proportionnelles a notre office, et aussi n’ assureront plus une vie digne des Magistrats, si bien que l’ indépendance de la magistrature se trouvera en danger. Pour ces raisons nous vous prions de soutenir notre demande, pour éviter toute nouvelle déduction de nos salaires et, après avoir soumis cette lettre au Président de l’ Association Européenne des Magistrats, nous demandons de votre part une résolution qui sera renvoyée de votre part, le plus vite possible, au Gouvernement Grec et également aux organes compétents de l’ Union Européenne.
Nous vous remercions d’ avance
Ma considération
La Présidente
Vasiliki Thanou – Christofillou
Membre de la Cour de Cassation
PS. 1.Nous serons très honorés et joyeux si le Président de l’ Association M. Gerhard Reissner et le Secrétaire General M. Antonio Mura avaient le plaisir de visiter Athènes, pour avoir une connaissance personnelle par surcroit. Nous attendons votre réponse, pour ménager votre hospitalisation.
2. Nous attachons a cette lettre des textes législatives, par lesquelles résultent les déductions de nos appointements, à l’ égard de celles des fonctionnaires.

Αίτημα συνάντησης με Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαμαρά

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 13/7/2012
Αρ. πρωτ : 79

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαμαρά

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικαστικών Ενώσεων, σας συγχαίρουμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας.
Παρακαλούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης, το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το επείγον ζήτημα των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών .

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών ΔΔ
Ρούσσος- Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αίτημα Συνάντησης με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 13/7/2012
Αρ. πρωτ : 80

Προς τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ)
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε ,
Οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικαστικών Ενώσεων, παρακαλούμε όπως ορίσετε ημερομηνία συνάντησης, το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το επείγον ζήτημα των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών .

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών ΔΔ
Ρούσσος- Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αίτημα συνάντησης με τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ κ. Φώτιο Κουβέλη

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 13/7/2012
Αρ. πρωτ : 81

Προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΔΗΜ.ΑΡ ) κ. Φώτιο Κουβέλη
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε ,
Οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικαστικών Ενώσεων, παρακαλούμε όπως ορίσετε ημερομηνία συνάντησης, το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το επείγον ζήτημα των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών .

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών ΔΔ
Ρούσσος- Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ανακοίνωση μετά την συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 12/7/2012
Αρ. πρωτ : 78

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη των Ενώσεών μας ότι χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων των Ενώσεων με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, τον οποίον ενημέρωσαν ότι παρά την διασφάλιση των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών από το άρθρο 88 του Συντάγματος, έχουμε ήδη υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές, σε ολόκληρο τον Δημόσιο Τομέα (ποσοστού 38% )και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση αντίκειται στο Σύνταγμα. Ο κ. Υπουργός μας πληροφόρησε ότι αντί των προγραμματισμένων μειώσεων στα Ειδικά Μισθολόγια, η Κυβέρνηση έχει προτείνει στην Τρόϊκα ισοδύναμα μέτρα και αναμένει απάντηση επί της πρότασής της το αργότερο μέχρι 23 Ιουλίου 2012.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών ΔΔ
Ρούσσος -Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ανακοίνωση για ομαδικη ασφάλιση στην Interamerican

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101 71

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012
Αρ. πρωτ : 77

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η ανανέωση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής και Υγείας των μελών της Ένωσης μας που λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από το έτος 1986 με την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN.
Η απόφαση μας αυτή ελήφθη με γνώμονα την άριστη μέχρι σήμερα συνεργασία μας, η οποία εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία του Ασφαλιστηρίου καθώς και την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των μελών μας. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε στο παραπάνω Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο , οι ευνοϊκοί όροι του οποίου εξασφαλίζουν εκτός των άλλων παροχών , πλήρη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη για εμάς και τις οικογένειες μας . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της Ένωσης τηλ. 210-8827380

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της 19ης Ιουνίου 2012 – Τοποθετήσεις Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ’ Τάξεως

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ

1)Πανδή Δέσποινα του Βασιλείου στο Ειρηνοδικείο Πολυγύρου,
2)Φράγκου Ελένη του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών,
3)Κοντού Λουκία του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών,
4)Αντωνάτος Διονύσιος του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών,
5)Κυρούδη Ιωάννα του Παναγιώτη στο Ειρηνοδικείο Αρναίας,
6)Σφυρή Ελένη του Αριστείδη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών,
7)Γκολέμη Χρυσούλα του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Κρύας Βρύσης,
8)Δελής Γεώργιος του Βασιλείου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών,
9)Μαυρέλης Δημήτριος του Σοφοκλή στο Ειρηνοδικείο Σερρών,
10)Μαυρούκα Μαρία – Ιωάννα του Σαράντη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών,
11)Μαλακωνάκης Απόστολος του Εμμανουήλ στο Ειρηνοδικείο Χανίων,
12)Μπαλάσκα Βασιλική του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου,
13)Αρκούδα Χριστίνα του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Κολινδρού,
14)Γιοχάλα Μαρία του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Ξάνθης,
15)Μάνος Νικόλαος του Μιχαήλ στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης,
16)Δημητρακόπουλος Θεόδωρος του Ιωάννη στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου,
17)Σκεμιτζή Λαμπρινή του Βασιλείου στο Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου,
18)Πηδηκτάκη Στυλιανή του Ανδρέα στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών,
19)Παπαδόπουλος Χρήστος του Βασιλείου στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου,
20)Ευθυμίου Γεωργία – Αγάπη του Ευθυμίου στο Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας,
21)Τούζου Θεοδώρα του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας,
22)Απέργης Ιάκωβος του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Πειραιά,
23)Φίλιου Άλκηστη του Αλεξάνδρου στο Ειρηνοδικείο Ιλίου,
24)Αναγνωστόπουλος Γεώργιος του Περικλή στο Ειρηνοδικείο Πειραιά,
25)Σκάρπου Ηλιάνα – Νεφέλη του Παύλου στο Ειρηνοδικείο Πειραιά,
26)Σωμαρακάκη Ευαγγελία του Ζαχαρία στο Ειρηνοδικείο Πειραιά,
27)Καλύβα Ειρήνη – Μαρία του Ιωάννη στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού,
28)Γεννετίδου Παναγιώτα του Σταύρου στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης,
29)Νάνου Χάριν – Μυρτώ του Ηλία στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης,
30)Διάκος Ιωάννης του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Χίου,
31)Ευταξία Ελένη του Λουκά στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας,
32)Χαλδαιοπούλου Στυλιανή του Πέτρου στο Ειρηνοδικείο Μουριών,
33)Νυχτοπάτης Χαράλαμπος του Αντωνίου στο Ειρηνοδικείο Νευροκοπίου,
34)Ζάχου Ελένη του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας,
35)Πανταζοπούλου Κωνσταντίνα του Ευαγγέλου στο Ειρηνοδικείο Τρίπολης,
36)Γκικοπούλη Αγλαΐα του Πέτρο στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας,
37)Καρυδά Άννα του Μιλτιάδη στο Ειρηνοδικείο Σερρών,
38)Βαχαβιώλου Γαρυφαλιά του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Παμίσου,
39)Νίτσου Ευθυμία του Χαράλαμπου στο Ειρηνοδικείο Δύμης,
40)Σμαΐλη Νεκταρία του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας,
41)Λερίου Ευάγγελος – Ευστάθιος του Ιωάννη στο Ειρηνοδικείο Φαλάρων,
42)Χόντζιας Θεοφάνης του Παναγιώτη στο Ειρηνοδικείο Λαμίας,
43)Μπουντουβή Γεωργία του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου,
44)Μπέλλου Παναγιώτα του Νικολάου στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας,
45)Σταματάκη Έλλη του Αδαμαντίου στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου,
46)Νασιάκος Παναγιώτης του Αλεξάνδρου στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας,
47)Παπαστάμου Χρυσάνθη του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας,
48)Μιχάλη Βασιλική του Νικολάου στο Πταισματοδικείο Θηβών,
49)Ατσίδη Ευτυχία του Μιχαήλ στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου,
50)Κοκκίνου Μαρία του Μιχαήλ στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνος,
51)Κωστακοπούλου Μαρία του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Θηβών,
52)Μπίρκου Μαγδαληνή του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου,
53)Δεληγιάννη Νεκταρία του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας,
54)Πιτταρά Μαριγώ του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου,
55)Μανίκα Σοφία του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου,
56)Αϊβαλή Πηνελόπη του Παναγιώτη στο Ειρηνοδικείο Ελευσίνας,
57)Παντελή Μαρία του Νικολάου στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας,
58)Τζουλάκη Σοφία του Νικολάου στο Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας,
59)Γκόντα Ευαγγελία – Μαρία του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Θέρμου,
60)Δουλγέρη Παρασκευή του Αποστόλου στο Ειρηνοδικείο Λαμίας,
61)Τσαρουχάς Ιωάννης του Σταματίου στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου,
62)Γεωργαρούδη Ελένη του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών,
63)Μπουτοπούλου Ελευθερία του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου,
64)Λάσκαρη Σοφία του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου,
65)Κοντογεώργου Ευαγγελία του Ιωάννη στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης,
66)Γαλίδης Κωνσταντίνος του Αστερίου στο Ειρηνοδικείο Γουμένισσας,
67)Δευτεραίου Αρετή του Νικολάου στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών,
68)Μητρογιάννη Δήμητρα του Ιωάννη στο Ειρηνοδικείο Σερρών,
69)Σουγλέρης Σπυρίδων– Αθανάσιος του Μιχαήλ στο Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας,
70)Τανάγιας Γεώργιος του Σωκράτους στο Ειρηνοδικείο Σερρών,
71)Ασπρογιάννη Ελένη του Θεοδώρου στο Ειρηνοδικείο Μεγάρων,
72)Βοϊτσίδου Αναστασία του Μόσχου στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου,
73)Καραγιαννοπούλου Ελένη του Βασιλείου στο Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων,
74)Χατζηχαρίση Ευανθία του Χαρισίου στο Ειρηνοδικείο Καστοριάς,
75)Ταλαδιανού Αγνή – Μαρία του Νικολάου στο Ειρηνοδικείο Πύργου,
76)Ζλάτη Δάφνη του Μιχαήλ στο Ειρηνοδικείο Έδεσσας,
77)Μίμαρου Μαρία του Νικολάου στο Ειρηνοδικείο Κω,
78)Δημητριάδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Νιγρίτας,
79)Σταθακοπούλου Χαρίκλεια του Πάνου στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας,
80)Κοκκωνίδης Εμμανουήλ του Αθανασίου στο Ειρηνοδικείο Πιερίας,
81)Δορλής Θωμάς του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Δράμας.
82)Τριλιανού Ουρανία του Αθανασίου στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας,
83)Λιακοπούλου Ολυμπία του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Ροδολίβους,
84)Ασκιανάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου Νεάπολης,
85)Γιακοβή Χαρίλια του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Ερμούπολης,
86)Παπαδημητρίου Αλέξανδρος του Νικολάου στο Ειρηνοδικείο Αργαλαστής,
87)Κωστοπούλου Αναστασία του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Ηράκλειας,
88)Καραγιάννη Δέσποινα του Παναγιώτη στο Ειρηνοδικείο Μεγάρων,
89)Αγγελοπούλου Δήμητρα του Νικολάου στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών,
90)Ζαχαριάδη Αποστολία του Δημητρίου – Αλεξάνδρου στο Ειρηνοδικείο
Παγγαίου,
91)Γεωργούλα Άννα του Αλεξάνδρου στο Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών,
92)Παρασκευοπούλου Βασιλική του Παναγιώτη στο Ειρηνοδικείο Σιντικής,
93)Οικονόμου Ηλιάνα του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Μακρακώμης,
94)Χαριζάνη Διονυσία του Αριστοτέλη στο Ειρηνοδικείο Μετσόβου,
95)Χατζηδάφνη Φωτεινή του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Χρυσούπολης,
96)Αναστασοπούλου Δήμητρα του Βασιλείου στο Ειρηνοδικείο Ταμινέων,
97)Σαράφη Νικολέτα του Βασιλείου στο Ειρηνοδικείο Φυλλίδος,
98)Καγκάνης Ιωάννης του Αθανασίου στο Ειρηνοδικείο Θηβών,
99)Κουρέλλου – Καρυστινού Παρασκευή του Βαΐου στο Ειρηνοδικείο Θηβών,
100)Μυστρίδης Θεόδωρος του Βασιλείου στο Ειρηνοδικείο Πωγωνίου,
101)Κάππου Δήμητρα του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Θεσπιών,
102)Κακώνη Βασιλική του Αθανασίου στο Ειρηνοδικείο Σικυώνος,
103)Κιοσές Γεώργιος του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Εορδαίας,
104)Κόμναρη Δήμητρα του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Διδυμοτείχου,
105)Μπακανάκη Σοφία του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Νεμέας,
106)Γκοτσοπούλου Βασιλική του Παναγιώτη στο Ειρηνοδικείο Καρύστου,
107)Ταμπακοπούλου Ακριβή του Ευαγγέλου στο Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου,
108)Παπαϊωαννίδου Κυριακή του Ιωάννη στο Ειρηνοδικείο Άργους,
109)Κοκκίνη Παναγιώτα του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Θάσου,
110)Μανωλούδη Γαλήνη του Αποστόλου στο Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας,
111)Αρχιτεκτονίδου Πολυξένη του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας,
112)Γαλάνη Ευθυμία του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Σουφλίου,
113)Κούκου Γεωργία του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Βάρδας,
114)Καραγιαννίδου Χαρίκλεια του Ελευθερίου στο Ειρηνοδικείο Ιστιαίας,
115)Τέμα Ειρήνη του Λαζάρου στο Ειρηνοδικείο Σκοπέλου,
116)Σκαμάγκης Σάββας του Φωτίου στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου Νεάπολης,
117)Δοκιανάκη Ελισάβετ του Ιωάννη στο Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας,
118)Ροδίτη Μαρία του Αλεξάνδρου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου,
119)Μπακογιάννη Μαρία του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Αρήνης,
120)Δημητράκη Ιωάννα του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Θήρας,
121)Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνα του Αναστασίου στο Ειρηνοδικείο
Λιβαδειάς,
122)Γαραντζιώτη Στυλιανή του Δημητρίου στο Πταισματοδικείο Πύργου,
123)Μπαλάσκα Χαρίκλεια του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Μάσσητος,
124)Καρδάκου Αικατερίνη του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Σαμοθράκης,
125)Τέλιου Χρυσάνθη του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Άργους,
126)Κωτούλα Βασιλική του Αθανασίου στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων,
127)Σαββοπούλου Σοφία του Διαμαντή στο Ειρηνοδικείο Σκύρου,
128)Ζερβογιαννίδου Καλλιόπη του Νικολάου στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας,
129)Κοκκίνου Παρασκευή – Ελένη του Χριστοδούλου στο Ειρηνοδικείο
Σκιάθου,
130)Παπαμανώλη Σμαρούλα του Θεοδώρου στο Ειρηνοδικείο Τήνου,
131)Κοπατσάρης Χρήστος του Αντωνίου στο Ειρηνοδικείο Καλλονής,
132)Πιτταράς Γεώργιος του Στυλιανού στο Ειρηνοδικείο Άμφισσας,
133)Σιδηροπούλου Αλεξάνδρα του Ιωάννη στο Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου,
134)Μπενάκη Ευανθία του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Κρεστένων,
135)Κοκκορίκου Παναγιώτα του Θεοδώρου στο Ειρηνοδικείο Αρκαλοχωρίου,
136)Εφραιμίδου Ιωάννα του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Ιερισσού,
137)Χουντή Αγγελική του Πάνου στο Ειρηνοδικείο Μήλου,
138)Αβράμ Ισιδώρα του Ιωάννη στο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης,
139)Καραμπίνη Καλή του Ιωάννη στο Ειρηνοδικείο Μυκόνου,
140)Νικητοπούλου Βασιλική του Μιχαήλ στο Ειρηνοδικείο Μοιρών,
141)Χατζή Στεργιανή του Θωμά στο Ειρηνοδικείο Σάμου,
142)Ντήν Σταύρος του Αλάμ – Αλεξάνδρου στο Ειρηνοδικείο Χανίων,
143)Παπαδημητρίου Αικατερίνη του Σωτηρίου στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου,
144)Δημητρίου Μαρία του Κωνσταντίνου στο Πταισματοδικείο Ρόδου,
145)Γεροστάθου Δροσούλα του Κωνσταντίνου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου,
146)Σπάρτη Αικατερίνη του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Καλύμνου,
147)Ψάρρη Αγγελική του Φιλίππου στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου,
148)Νάστου Λαμπρινή του Αθανασίου στο Ειρηνοδικείο Λευκίμης,
149)Μπιχάκης Αργύρης του Νικολάου στο Ειρηνοδικείο Κω,
150)Παπαγγελή Αικατερίνη του Σταματίου στο Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου,
151)Πουλοπούλου Αγγελική του Παναγιώτη στο Ειρηνοδικείο Καρλοβασίου,
152)Ζαχαριάδου Μαρία του Αργυρίου στο Ειρηνοδικείο Σύμης,
153)Ρώσσογλου Μαρία του Νικολάου στο Ειρηνοδικείο Μυλοποτάμου,
154)Ιατράκη Ζαμπία του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Καστελλίου,
155)Κανούτα Ελένη του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου,
156)Κολτσίδα Αικατερίνη του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο Λέρου,
157)Αθανασιάδου Ευσταθία του Γεωργίου στο Ειρηνοδικείο Σητείας,
158)Γκότοβου Χρυσαυγή του Αθανασίου στο Ειρηνοδικείο Ληξουρίου,
159)Μαντζαρίδου Παναγιώτα του Αναστασίου στο Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας,
160)Μουτζούρης Αθανάσιος του Ηλία στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου.