Στιγμιότυπο 2019-03-28, 10.51.49 π.μ.

Συνάντηση του Προέδρου της Ε.Δ.Ε. με τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

    Αθήνα, 12-12-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 539

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. επισκέφθηκε χθες τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, υποβάλλοντας το αίτημα της Ένωσης για σύγκληση γνωμοδοτικής, διοικητικής Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προκειμένου να αποφανθεί για την συνταγματικότητα της τροπολογίας ανακατανομής των θέσεων Εφετών – Προέδρων Εφετών καθώς και για την δυνατότητα αναστολής της διάταξης.

Επισημάνθηκαν τα νομικά προβλήματα αλλά και οι δυσλειτουργίες που θα επέλθουν στα Εφετεία της Χώρας. Συνημμένα υποβλήθηκαν τα υπ’ αριθμό πρωτ. 4783/10-12-2019 και 2119/6-12-2019 έγγραφα του Εφετείου Θεσσαλονίκης και του Εφετείου Πειραιά, τα οποία επίσης τοποθετούνται αρνητικά στην ψηφισθείσα τροπολογία και εντοπίζουν με λεπτομέρειες τις αρνητικές επιπτώσεις της ρύθμισης.

Προς επίρρωση των νομικών θέσεών μας συνυποβάλλαμε και το άρθρο του Επίκουρου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, Ακρίτα Καϊδατζή, που δημοσιεύθηκε σε ηλεκτρονική σελίδα.