screen-shot-2017-07-27-at-11-16-55-am

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΣΑΛΙΑ

Αθήνα, 30/10/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 422

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΣΑΛΙΑ

Δημοσιεύθηκε στις 13-10-2017 η υπ’ αριθμό 9388/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία απέρριψε επί της ουσίας την αγωγή που είχε ασκήσει το πρώην μέλος του ΔΣ, κ. Ευάγγελος Κασαλιάς, στρεφόμενος εναντίον της Ένωσής μας και ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του ΔΣ που αποφάσισε την έκπτωσή του από μέλος του λόγω του ασυμβίβαστου με την απόσπασή του στην Ε.Υ.Π.

Από τον Ιούνιο του 2016 συγκροτήθηκε για πρώτη φορά ένα Ενωτικό Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που έδωσε με πρωτοφανή ενότητα και ομοψυχία τις κρίσιμες μάχες της περιόδου αυτής για την ανεξαρτησία, εσωτερική και εξωτερική της Δικαιοσύνης και την ικανοποίηση των συλλογικών μας δικαίων. Την ίδια στιγμή η ήδη ”διαχωρισθείσα” σε δύο ομάδες μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου (κκ. Στενιώτη, Βουλγαρίδης, Τζανερίκος, Μαυρίδης, Παπαδήμας, Γκαρά) μετά την άρνηση για συμμετοχή στην συγκρότηση του ενωτικού προεδρείου μας ξεκίνησε την προσπάθεια απονομιμοποίησής του. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν στους συναδέλφους αίσθηση διάσπασης και διαφωνιών χωρίς επιτυχία. Ένα από τα βασικά στοιχεία της προσπάθειας αυτής ήταν η αντίδραση στην εφαρμογή του καταστατικού σχετικά με τα κωλύματα εκλογής στο διοικητικό συμβούλιο χαρακτηρίζοντας ως παράνομη την απόφαση έκπτωσης του μέλους, κ. Κασαλιά, λόγω απόσπασής του σε θέση υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία. Ο μεν κ. Κασαλιάς άσκησε αγωγή στρεφόμενος κατά της Ένωσης και ζητώντας να επιστρέψει στο ΔΣ, ενώ σύσσωμη η ομάδα του δημοσίευσε άρθρα δυσφημιστικά για την Ένωση περί δήθεν αντιδημοκρατικών ενεργειών και παράνομης απομάκρυνσής του. Τα άρθρα αυτά μάλιστα αναπαράγονταν σε φίλα προσκείμενες ηλεκτρονικές σελίδες ώστε η πίεση στην Ένωση να γίνει πιο αισθητή. Στη συνέχεια η ομάδα του κ. Κασαλιά και μειοψηφία του ΔΣ, αξιοποιώντας πρόταση άλλων συναδέλφων, ζήτησε να ανακληθεί η απόφαση του οργάνου και να συζητηθεί το ζήτημα εκ νέου στη ΓΣ,  για να εκτονωθεί δήθεν η κατάσταση. Ζήτησαν με άλλα λόγια να ανακαλέσουμε μια σύννομη απόφαση (όπως αποδείχθηκε με την προαναφερόμενη δικαστική απόφαση) και να συνεχίσουμε αντικαταστατικά να αποδεχόμαστε τον συνάδελφο ως μέλος του ΔΣ. Η πρόταση των συναδέλφων βέβαια δεν είχε ως αφετηρία το ενδιαφέρον για τις κοινές υποθέσεις, αφού έκτοτε ο κ. Κασαλιάς δεν έλαβε μέρος σε καμία εκδήλωση της Ένωσης, ούτε καν στην Γενική Συνέλευση. Αντίθετα αποκλειστικός σκοπός τόσο του ίδιου όσο και της ομάδας του ήταν η δυσλειτουργία και η ακινησία του ΔΣ. Επιθυμούσαν να συνεχίσουν την τακτική του καλοκαιριού του 2016 όταν σε 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ κανείς τους δεν συμμετείχε με συνέπεια να μην δημιουργείται απαρτία και να εμποδίζεται το όργανο στη λήψη απόφασης.  Η πολεμική τους σε βάρος της Ένωσης έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε στο ΔΣ της 30ης Ιανουαρίου 2017 κατά το οποίο προτάθηκε και εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στον πληρεξούσιο δικηγόρο, που θα υπερασπιζόταν την Ένωση στο παραπάνω Δικαστήριο, όλα τα μέλη της μειοψηφίας απέρριψαν την πρόταση, αξιολογώντας προφανώς ως σημαντικότερη την προστασία του συνεργάτη τους από τον σεβασμό στο Καταστατικό και την υποστήριξη στην Ένωσή μας.  Εξακολουθεί δε ακόμα και σήμερα ο κ. Κασαλιάς μαζί με τα μέλη της μειοψηφίας, αντιποιούμενος την πρώην ιδιότητά του, να υπογράφει ως μέλος του ΔΣ.

Η απόφαση του Δικαστηρίου δικαιώνει πανηγυρικά τη θέση του Προεδρείου της Ένωσής μας, αποκαθιστά οριστικά τη νομιμότητα, σταθεροποιεί τους συσχετισμούς στο Δ.Σ, κλείνοντας μια περίοδο σκόπιμων αμφισβητήσεων και παρερμηνειών, ενώ πέφτει πλέον στο κενό κάθε προσπάθεια των συναδέλφων της μειοψηφίας να  εκμεταλλευτούν συνδικαλιστικά το γεγονός και να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία του ΔΣ. Η συμπαγής πλειοψηφία του Συμβουλίου της Ένωσης που αντιπροσωπεύει την μεγάλη πλειοψηφία του Δικαστικού Σώματος θα συνεχίσει αδιατάρακτα, χωρίς εμπόδια και κραδασμούς, το έργο που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017.

Για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Σαλάτας, Γενικός Γραμματέας
Αγγελική Δεμέστιχα, Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών
Ευστάθιος Βεργώνης, Β’ Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Φούκας, Αναπλ. Γενικός Γραμματέας
Ακριβή Ερμίδου, Αναπλ. Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών
Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εκπρόσωπος Τύπου
Βαρβάρα Πάπαρη, Μέλος