Θέσεις της Εφετειακής Πατρών στο έκτακτο ΔΣ της 6-2-2020

ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. της 06.02.2020, στην οποία προσκληθήκαμε. 

 

Πάτρα 06.02.2020

Μιχαήλ Τσέφας, Πρωτοδίκης

Πρόεδρος   της Εφετειακής Επιτροπής 

 της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών

  • Ως προς το 1ο και 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (Η.Δ.) και το 1ο θέμα του από 24.01.2020 εγγράφου των εκεί αναφερομένων μελών του Δ.Σ. 

Έχουμε τη γνώμη ότι το Δ.Σ. της Ένωσής μας πρέπει να λειτουργήσει μέχρι τις εκλογές του Μαΐου του 2020 όπως προβλέπεται. Είναι υποχρέωση των μελών του, απέναντι σε όλους εμάς τους συναδέλφους, που τους ψηφίσαμε, τους εκλέξαμε και τους δώσαμε την εντολή να διαχειριστούν τα ζητήματα που μας απασχολούν ως δικαστές και  σκληρά εργαζόμενους. Είναι δυσάρεστο που τίθεται τόσο εύκολα σε κρίση η λειτουργία του Δ.Σ. με τις παραιτήσεις που έλαβαν χώρα και είναι εύκολα αντιληπτό ότι τούτο δε βοηθά την εικόνα της Ένωσής μας, αλλά και την ουσία της λειτουργίας και του προορισμού της. Έχουμε εκλέξει τα μέλη του Δ.Σ. για να μας εκπροσωπούν με ορθό λόγο και επιχειρήματα, και να μας βοηθούν, όχι να αντιδικούν με αδιάκοπες αντιπαραθέσεις κενές περιεχομένου από ένα σημείο και μετά. Είναι απορίας άξιο, πως μπόρεσε το προεδρείο της Ένωσής μας αλλά και συνολικά το Δ.Σ. να λειτουργήσει, να συνεννοηθεί και να παράξει έργο από το Μάιο του 2018 οπότε και εκλέχθηκαν τα μέλη του, μέχρι πριν λίγους μήνες, και σήμερα, να τίθεται τόσο εύκολα σε αμφισβήτηση η περαιτέρω λειτουργία του και να υπάρχει όλη αυτή η επίθεση εναντίον του Προέδρου της Ένωσης. Αυτός ο αρνητικός απόηχος  των αντιπαραθέσεων, μας έχει επηρεάσει όλους, δεν πρέπει όμως να οδηγήσει στην απαξίωση και στην εκτροπή του Δ.Σ. από τον προορισμό του, όπως προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του. Καλούμε τα μέλη του Δ.Σ. να συνεννοηθούν και να λειτουργήσουν με κανόνες ανταλλαγής επιχειρημάτων και όχι αντιπαλότητας. 

  • Ως προς το 3ο θέμα της Η.Δ. και το 3ο θέμα του από 24.01.2020 εγγράφου των εκεί αναφερομένων μελών του Δ.Σ.  

Αναφερόμαστε στη θέση που διατυπώσαμε αναλυτικά κατά τη συνεδρίαση της 07.12.2019. Επαναλαμβάνουμε ότι η Ένωσή μας πρέπει να επιδιώκει την υπεράσπιση της υπηρεσιακής σταθερότητας και της δίκαιης κατανομής των θέσεων των δικαστικών λειτουργών όλων των βαθμών με βάση τις υπηρεσιακές μας ανάγκες και να αντιτίθεται σε αποσπασματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της εκτελεστικής εξουσίας χωρίς προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με τους εκπροσώπους μας. Υπό το πρίσμα αυτό και των πορισμάτων της ετήσιας τακτικής Γ.Σ.  του Δεκεμβρίου του 2019, συμφωνούμε στη λήψη πρωτοβουλίας από το Προεδρείο της Ένωσής μας για την κατάργηση της διάταξης περί ανακατανομής των θέσεων Προέδρων Εφετών και Εφετών και την άμεση ψήφιση νέων θέσεων δικαστών σε όλους τους βαθμούς, στα πλαίσια που κινήθηκε και η Π.Υ.Σ. της 27.06.2019 με περαιτέρω βελτιώσεις. 

  • Ως προς το 4ο  θέμα της Η.Δ. 

Αναφερόμαστε στη θέση που διατυπώσαμε αναλυτικά κατά τη συνεδρίαση της 23.01.2020. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι βασικός προορισμός της Ένωσής μας, η αλληλέγγυα στάση και η δημόσια συλλογική προάσπιση μέσω των εκπροσώπων μας, των συναδέλφων δικαστών και εισαγγελέων, στην άσκηση του δικαιοδοτικού τους  έργου. Η συνταγματική κατοχύρωση της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών (δικαστών και εισαγγελέων), πρέπει να γίνεται αντικείμενο σεβασμού από την εκτελεστική εξουσία σε όλες τις εκφάνσεις της. Η κρίση για το νομικό χαρακτηρισμό των εγκληματικών πράξεων και την άσκηση των ποινικών διώξεων, ανήκει στους Εισαγγελείς και στα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιοδοτικά όργανα που αποφαίνονται αυθεντικά για τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό μιας αξιόποινης πράξης. Πάνω σε μια τέτοια ενέργεια, ιδίως δηλαδή στο στάδιο που εκκινείται η ποινική διαδικασία με την άσκηση της ποινικής δίωξης,  η τοποθέτηση από αξιωματούχους της εκτελεστικής εξουσίας, πολύ περισσότερο από Υπουργούς της Κυβέρνησης, περί άλλου, ορθότερου νομικού χαρακτηρισμού μιας εγκληματικής πράξης για βαρύτερο ποινικό αδίκημα, όπως εν προκειμένω έγινε στα πρόσφατα γεγονότα στο Κουκάκι, δημιουργεί την επικίνδυνη αίσθηση και σύγχυση στην κοινωνία, περί καλύτερων εναλλακτικών, τις οποίες παραβλέπουν οι εισαγγελείς και αναγνωρίζουν άλλα θεσμικά όργανα της κρατικής εξουσίας βρισκόμενα εκτός του δικαιοδοτικού χώρου. Υπό την έννοια αυτή, τέτοιες τοποθετήσεις μελών της εκτελεστικής εξουσίας όπως αυτές για τις ποινικές διώξεις που άσκησαν οι Εισαγγελείς στα πρόσφατα γεγονότα στο Κουκάκι, συνιστούν παρέμβαση στο έργο  της απονομής της δικαιοσύνης και μας βρίσκουν εμφατικά αντίθετους.

– Ως προς το 4ο και 5ο θέμα του από 24.01.2020 εγγράφου των εκεί αναφερομένων μελών του Δ.Σ. 

Συμφωνούμε στη λήψη πρωτοβουλιών για την οριστική, άμεση λύση με νομοθετική ρύθμιση,  σχετικά με τις μισθολογικές μας ωριμάνσεις και τα ασφαλιστικά μας ζητήματα στα πλαίσια του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου. 

– Τέλος, ως προς το 2ο θέμα του από 24.01.2020 εγγράφου των εκεί αναφερομένων μελών του Δ.Σ. 

Αναφερόμαστε στη θέση που διατυπώσαμε αναλυτικά κατά τη συνεδρίαση της 23.01.2020. Η διαιώνιση του ζητήματος αυτού με τους εκπροσώπους των δικηγόρων, δεν οδηγεί πουθενά, ούτε  ωφελεί.