Στιγμιότυπο 2019-03-28, 10.51.49 π.μ.

Επιστολή Κώστα Βουλγαρίδη, Εφέτη, Μέλους του ΔΣ της ΕνΔΕ

Οι τοποθετήσεις μου σε θέματα, που απασχόλησαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων από τις 19-9-2020 μέχρι σήμερα

 

                                                                                    Αθήνα, 23-12-2020

Καταρχήν θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι στην ιστοσελίδα dikastis.blogspot.com ημερομηνίας 28-11-2020 υπάρχει δημοσιευμένο κείμενο (σε μορφή word για την περαιτέρω επεξεργασία του, εκτύπωση του κλπ.), στο οποίο περιλαμβάνονται κωδικοποιημένες οι διαχρονικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την παραγραφή υφ΄ όρον του αξιοποίνου και την παραγραφή και μη εκτέλεση υφ΄ όρον των ποινών με τους Νόμους 4043/2012, 4198/2013, 4411/2016 και 4689/2020.

Επίσης, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως, που πραγματοποιήθηκε στις 12-12-2020 εισηγήθηκα (ήδη με σχετικό από 7-12-2020 έγγραφο μου) όπως μεριμνήσει άμεσα η Ένωση για τη διασφάλιση, κατά προτεραιότητα, επαρκή αριθμού εμβολίων για όλους τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς της χώρας με το επιχείρημα ότι οι συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης χαρακτηρίζονται από ιδιάζουσες καταστάσεις πολυκοσμίας, στις οποίες βρίσκονται καθημερινά εκτεθειμένοι οι συνάδελφοι, ανεξαρτήτως της τελικής επιλογής στο ζήτημα αυτό.

Περαιτέρω:

Από τις 19 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι σήμερα ανέκυψαν και συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις του ΔΣ (19-9-2020, 31-10-2020 και 12-12-2020) σημαντικά ζητήματα Δικαιοσύνης και ήταν αναμενόμενο, πέρα από τις συμφωνίες, να υπάρξουν και διαφωνίες, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να αποτυπώνονται διότι οι συνάδελφοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τις θέσεις του κάθε εκλεγμένου εκπροσώπου της Ένωσης. Η έννοια, εξάλλου, της Ομάδας στο πλαίσιο λειτουργίας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ήτοι σε ένα κατεξοχήν χώρο Ανεξαρτησίας δεν μπορεί να έχει την έννοια της «γραμμής» σε επίπεδο θέσεων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, θα ήθελα με την παρούσα να γνωστοποιήσω προς τους συναδέλφους τις θέσεις, που διατύπωσα ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως, σε επιμέρους θέματα, τα επιπρόσθετα ζητήματα, που εισηγήθηκα στο ΔΣ, καθώς και τις δημόσιες παρεμβάσεις μου.

Συγκεκριμένα:

Α. Πανδημία covid – 19 και αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων:

Από τα μέσα του προηγούμενου Οκτωβρίου όταν ακόμη ο αριθμός των κρουσμάτων κορωνοιού στη χώρα ήταν σχετικά ελεγχόμενος, πλην, όμως, σταδιακά αυξανόμενος, είχα υποστηρίξει την άποψη ότι θα έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις για την αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων. Οι κίνδυνοι επισημάνθηκαν και σε σχετικό έγγραφο της Ένωσης λίγες ημέρες αργότερα και δη στις αρχές μηνός Νοεμβρίου (με το από 2-11-2020 έγγραφο της ΕνΔΕ). Παρά το γεγονός αυτό και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των κρουσμάτων, που είχε, πλέον, φτάσει σε τετραψήφια νούμερα, η εκδοθείσα τότε ΚΥΑ δεν ανέστειλε τη λειτουργία των Δικαστηρίων στο πλαίσιο που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Η συμβολική τρίωρη διακοπή των δικαστικών συνεδριάσεων, που αποφασίστηκε εκτάκτως στις 4 -11 από την πλειοψηφία του ΔΣ της ΕνΔΕ για την Παρασκευή 6-11, την οποία υπερψήφισα, αποτελούσε τη μόνη μορφή απάντησης απέναντι στην ανωτέρω εξέλιξη, ενώ την ίδια μέρα με δημοσιευθέν έγγραφο μου κάλεσα τους συναδέλφους να εφαρμόσουν την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Να σημειωθεί ότι ανάλογη απόφαση έλαβε την ίδια ημέρα και η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας. Ένα 24ωρο περίπου μετά αποφασίστηκε lockdown στη χώρα και η απόφαση περί διακοπής των δικαστικών συνεδριάσεων, όπως ήταν επόμενο, ανεστάλη, η, δε, αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων τέθηκε σε σχετικά ορθά πλαίσια. Στις 23 Νοεμβρίου με έγγραφο μου προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕνΔΕ ζήτησα να αιτηθεί η Ένωση την πλήρη αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων τουλάχιστον μέχρι τα μέσα μηνός Δεκεμβρίου 2020 ώστε να βρισκόμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στο χρονικό σημείο διάθεσης του εμβολίου. Ακολούθησε εμπεριστατωμένο κείμενο της Ένωσης (από 25-11-2020), το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις, που διατυπώθηκαν τότε, περιελάμβανε σχέδιο πρόβλεψης αφενός μεν ήπιου πλαισίου αναστολής, αφετέρου, δε, αυστηρού πλαισίου αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων.


Β. Παραστάσεις και τοποθετήσεις μου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης:

α) Κατά την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕνΔΕ της 19-9-2020 και μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα συγκροτήθηκαν Επιτροπές, μεταξύ των οποίων και Επιτροπής Ειρηνοδικών. Η συγκρότηση της Επιτροπής αυτής είναι νόμιμη στηριζόμενη αφενός μεν στη ρητή διάταξη του άρθρου 21 του Καταστατικού της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, στο οποίο ρητά προβλέπεται η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου «να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες αναθέτει την μελέτη επιστημονικών ή άλλων θεμάτων, που ενδιαφέρουν την Ένωση», αφετέρου, δε, στη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας δράσης όλων των συλλογικών οργάνων. Η ένσταση μου, ωστόσο, ως προς τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής συνίσταται στο ότι, κατά την άποψη μου, σε αυτή θα έπρεπε να συμμετέχουν, καταρχήν, άπαντες οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ειρηνοδικών στο Διοικητικό Συμβούλιο.    

β) Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕνΔΕ της 31-10-2020:

– Κατά τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο της λειτουργίας της ηλεκτρονικής σελίδας της Ενώσεως και ειδικώς σχετικά με την υπηρεσία newsletter υπήρξε εισήγηση από το Προεδρείο της Ενώσεως ότι η εν λόγω υπηρεσία προορίζεται για την ενημέρωση των συναδέλφων ως προς την επίσημη θέση της Ένωσης (δελτία τύπου κλπ.). Κατόπιν σχετικού αιτήματος μου, που έγινε τελικώς δεκτό αποφασίστηκε, περαιτέρω, ότι τα μέλη του ΔΣ της Ενώσεως θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας δύο φορές το χρόνο και δη μετά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και στο τέλος του δικαστικού έτους. Υπέβαλα, μάλιστα, και το αίτημα να εκδίδεται μία φορά το χρόνο σε έντυπη μορφή περιοδικό της Ένωσης υπό τον τίτλο «ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ».

– Ψήφισα ανεπιφύλακτα υπέρ της πρότασης για τη διενέργεια ψηφιακών ψηφοφοριών και διαβουλεύσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΕΥΣ. Θεωρώ, καταρχήν, ότι η διασύνδεση όλων των συναδέλφων με τις ψηφιακές δομές της Ένωσης προάγει γενικότερα τον επιστημονικό διάλογο και τη συμμετοχή, ενώ η Ένωση έχει ήδη ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και του εφαρμοστικού ν. 4624/2019. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα μέριμνα ώστε με τις σχετικές ψηφιακές δομές της Ενώσεως να συνδεθούν άπαντες οι συνάδελφοι της χώρας δεδομένου, μάλιστα, ότι πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν ενημερωθεί μέχρι σήμερα επί του θέματος.

γ) Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕνΔΕ της 12-12-2020 μέσω τηλεδιάσκεψης:

Καταρχήν, πριν τη συνεδρίαση, απέστειλα σε όλα τα μέλη του ΔΣ έγγραφο μου με ημερομηνία 7-12-2020, στο οποίο εκτίθεντο με λεπτομέρειες οι θέσεις μου επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επιπρόσθετα ζητήματα για καταχώριση στα πρακτικά, συζήτηση και λήψη αποφάσεως. Ειδικότερα:

Σχετικά με την αποτίμηση του τελικού σχεδίου της Επιτροπής Πισσαρίδη για τη Δικαιοσύνη η τοποθέτηση μου συνοπτικά ήταν η εξής:

Στην πρόταση που εισήχθη προς ψήφιση από το Προεδρείο της Ενώσεως ψήφισα αρνητικά λόγω διαφωνίας μου σε επιμέρους θέματα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ειδικών τμημάτων (ενέργειας κλπ.), που ήδη έχει θεσμοθετηθεί νομοθετικά, όπως και η ενίσχυση θεσμών εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, μεταξύ των οποίων και ο θεσμός της Διαμεσολάβησης κινούνται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση και αποτελούν σύγχρονους θεσμούς, που έχει υιοθετήσει σχεδόν ολόκληρη η Ε.Ε.

Συγχρόνως, όμως, το να χαρακτηρίζεται συστηματικά η Δικαιοσύνη ως «μοχλός» οικονομικής ανάπτυξης ή ως συνιστώσα επενδύσεων υπό την έννοια και στο πλαίσιο αμιγώς τεχνοκρατικών αντιλήψεων για το θεσμό, αποτελεί αντίληψη, η οποία παραβλέπει και παρερμηνεύει το θεσμικό ρόλο των Δικαστικών Λειτουργών.

Το ισχύον, τέλος, θεσμικό πλαίσιο επιθεώρησης (ως προς το οποίο δεν υπήρξε κάποια ειδικότερη εισήγηση παρά το ότι η έκθεση Πισσαρίδη στο σημείο αυτό προτείνει πλαίσιο νέων όρων αξιολόγησης)   είναι πλήρες και, κατά την άποψη μου, κάθε ενδεχόμενη νομοθετική παρέμβαση, που θα δημιουργούσε ασφυκτικούς όρους αξιολόγησης και κατ΄ επέκταση καθεστώς πίεσης κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού έργου θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση αφενός μεν με την αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας, αφετέρου, δε, με τη θεμελιώδη για το Κράτος Δικαίου αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

– Σχετικά με τις τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα) με το Ν. 4745/2020 οι τοποθετήσεις μου ήταν οι ακόλουθες:

Ψήφισα αρνητικά στην τελική πρόταση της Επιτροπής Ειρηνοδικών, για δύο λόγους, έναν τυπικό και έναν ουσιαστικό: α) διότι τις προτάσεις της Ένωσης έπρεπε, κατά την άποψη μου, να συνδιαμορφώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, που αντλεί την άμεση νομιμοποίηση του από το Δικαστικό Σώμα και στη βάση αυτών των προτάσεων να συνεκτιμηθεί και η τελική έκθεση της Επιτροπής Ειρηνοδικών (αυτός είναι ο τυπικός λόγος) και β) διότι (ουσιαστικός λόγος) κατά την άποψη μου η Επιτροπή δεν διευκρινίζει στην έκθεση της με σαφήνεια πως εννοεί την τροποποίηση των Κανονισμών με την πρόβλεψη ανώτατου αριθμού χρέωσης. Αν την εννοεί ως πλαφόν χρέωσης ώστε ο κάθε δικαστής πραγματικά να μην χρεωθεί άνω ενός ευλόγου αριθμού υποθέσεων με τη συνεκτίμηση και της ήδη υπάρχουσας χρέωσης του και όχι ως χρέωση με στόχο την περαίωση των υποθέσεων αυτών σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τότε η πρόταση στο κρίσιμο αυτό ζήτημα θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Διότι η άποψη μου επί του θέματος αυτού είναι ότι η πρόβλεψη ανώτατου αριθμού χρεώσεως ανά δικαστή στους Κανονισμούς των Ειρηνοδικείων, που εκκρεμούν οι σχετικές υποθέσεις, θα πρέπει να προβλεφθεί στα πρότυπα αντίστοιχης απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών επί των διατάξεων του Ν. 4335/2015 σχετικά με τη νέα τακτική διαδικασία ήτοι με τη συνεκτίμηση και της ήδη τρέχουσας χρέωσης των λοιπών υποθέσεων. Σκοπός δεν μπορεί να είναι η ταχεία περαίωση των εν λόγω εκκρεμών υποθέσεων υπερχρεωμένων σε βάθος ενός σχεδιαζόμενου μελλοντικού χρόνου, που θα συνεπαγόταν υπέρμετρο και μη ανεκτό φόρτο εργασίας σε βάρος της ουσιαστικής απονομής Δικαιοσύνης.     

Κατόπιν αυτών οι προτάσεις μου ήταν οι εξής: α) το στάδιο της διαμεσολάβησης επί των εν λόγω υποθέσεων να θεσπισθεί ως υποχρεωτικό επί ποινή απαραδέκτου της σχετικής συζητήσεως της αίτησης, δεδομένου ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας οι διάδικοι έχουν, είτε ούτως, είτε άλλως, το δικαίωμα να συμβιβάζονται, β) να επιμηκυνθεί ο χρόνος επαναπροσδιορισμού των εν λόγω υποθέσεων έτσι ώστε να αποφευχθεί η απότομη συσσώρευση χιλιάδων υποθέσεων υπερχρεωμένων προς προσδιορισμό με ότι αυτό θα συνεπαγόταν (ειδικά από τον Μάιο – Ιούνιο 2021 και μετά βάσει των προθεσμιών ενέργειας, που προβλέπονται στο Ν. 4745/2020), γ) σε κάθε περίπτωση, και εφόσον τα Ειρηνοδικεία στα οποία εκκρεμούν οι εν λόγω υποθέσεις προβούν σε τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών, να καθορισθεί ανώτατος αριθμός χρέωσης ανά δικαστή στα πρότυπα της σχετικής απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών στο πλαίσιο του Ν. 4335/2015 για τη νέα τακτική διαδικασία και δ) οι σχετικές αποφάσεις επί των ανωτέρω υποθέσεων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό να δημοσιεύονται με συνοπτική αιτιολογία κατ΄ αναλογία των όσων ισχύουν στις αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων. Στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας η κρίση του Δικαστηρίου είναι διαπιστωτική και είναι δογματικά θεμιτή η πρόβλεψη συνοπτικής αιτιολογίας. Άλλωστε σε αρκετές υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας ο νομοθέτης προβλέπει την έκδοση διάταξης, ενώ η συνοπτική αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων ισχύει και στις περιπτώσεις των μη γνήσιων υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, των διαφορών δηλαδή, που απλώς εκδικάζονται με την εν λόγω διαδικασία. Επί των ζητημάτων του Ν. 4745/2020 κατατέθηκε από εμένα πλήρες και αναλυτικό κείμενο.

– Για την κατάσταση της Δικαιοσύνης στην Πολωνία:

Θεωρώ, σε κάθε περίπτωση, ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στο πλαίσιο της Διεθνούς παράστασης της οφείλει να τοποθετηθεί και να τοποθετείται, γενικότερα, απέναντι σε κάθε ενέργεια, που θίγει τον πυρήνα της Δικαστικής Ανεξαρτησίας και της αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ε.Ε.

– Ψήφισα υπέρ της κατάρτισης σύμβασης (για δύο έτη) με τις εκδόσεις Σάκκουλα, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικής προνομιακής τιμής τα μέλη της Ένωσής μας, για την πρόσβαση στην ψηφιακή βάση δεδομένων sakkoulas online, με τον όρο της αποδέσμευσης των εκδόσεων από την υποχρέωση καταβολής της συμφωνηθείσας αξίας των δικαιωμάτων χρήσης του περιοδικού Ελληνική Δικαιοσύνη.

– Σχετικά με τις δωρεές της Ένωσης για φιλανθρωπικούς σκοπούς αλλά και της εν γένει επικαιρότητας εισηγήθηκα στην ίδια συνεδρίαση της 12-12-2020 για καταχώριση στα πρακτικά, συζήτηση και λήψη απόφασης τα ακόλουθα θέματα:

– εισηγήθηκα να αποφασισθεί από το ΔΣ ότι στις περιπτώσεις που ανακύπτουν λόγοι γενικότερου ενδιαφέροντος θα δύναται η Ένωση να ανοίγει ειδικό λογαριασμό ορισμένης χρονικής διάρκειας λ.χ. ενός μηνός. Τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού (IBAN κλπ) θα αποστέλλονται μόνο με newsletter σε όλα τα μέλη της Ενώσεως, τα οποία θα καλούνται (προαιρετικά) να καταθέτουν, ονομαστικά, στο πλαίσιο της προθεσμίας ισχύος του λογαριασμού, χρηματικό ποσό, που μπορεί να καθορίζεται (κατ΄ ανώτατο όριο) και από την Ένωση. Το χρηματικό ποσό, που θα συγκεντρώνεται θα διατίθεται για τους παραπάνω σκοπούς και αυτομάτως ο λογαριασμός θα κλείνει. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται, όπως προανέφερα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος και παρέχει εγγυήσεις ώστε και η συμμετοχή της Ένωσης σε φιλανθρωπικές δράσεις να είναι σημαντική, αλλά και συγχρόνως να μην επιβαρύνεται υπέρμετρα το Ταμείο της Ενώσεως, τα έσοδα του οποίου προορίζονται κυρίως για την επίτευξη των εν στενή εννοία σκοπών της.

– εισηγήθηκα να αποφασισθεί όπως προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις δέουσες ενέργειες για την επίτευξη συμφωνίας μειωμένου εισιτηρίου για τις μετακινήσεις των συναδέλφων με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

– εισηγήθηκα επίσης να ληφθεί μέριμνα μέσω των αρμοδίων φορέων και με την βάσιμη αιτιολογία ότι οι συνάδελφοι βρίσκονται καθημερινά άμεσα εκτεθειμένοι σε καταστάσεις συνωστισμού και πολυκοσμίας, ώστε να διασφαλισθεί για τα μέλη της Ένωσης μας, σε κάθε περίπτωση, έγκαιρη και από την αρχή πληρότητα αριθμού εμβολίων κατά του κορωνοιού, ώστε να μην σημειωθούν ελλείψεις, ανεξαρτήτως της τελικής επιλογής των συναδέλφων στο ζήτημα αυτό

Γ. Αρθρογραφία – δημόσιες παρεμβάσεις:

– Στις 21-9-2020 δημοσίευσα άρθρο μου με τον τίτλο «προσωπική ελευθερία και πολιτικές ταμπέλες» με αφορμή επιθέσεις από μερίδα του Τύπου που δέχθηκαν συνάδελφοι για τις απόψεις τους. Οι απόψεις, που διατύπωσα στο άρθρο αυτό ισχύουν σε κάθε περίπτωση, που ανακύπτουν ανάλογα ζητήματα

– Δημοσίευσα επίσης άρθρο μου υπό τον τίτλο «Αθλητική Δικαιοσύνη συγκροτούμενη από Τακτικούς Δικαστικούς Λειτουργούς. Το Αυτοδιοίκητο της Ε.Π.Ο. υποχωρεί στο Αυτοδιοίκητο της Δικαιοσύνης. Προς τη σωστή θεσμική κατεύθυνση η διάταξη σε σχέδιο νόμου, που προβλέπει την υπόδειξη των Αθλητικών Δικαστών από θεσμικά όργανα της Δικαιοσύνης». Σημειωτέον ότι τις θέσεις, που περιλαμβάνονται στο άνω άρθρο και πριν επέλθουν οι σχετικές τροποποιήσεις, είχα διατυπώσει με σχετική αρθρογραφία ήδη από το έτος 2018 διαφωνώντας περαιτέρω με την άποψη της πλειοψηφίας του ΔΣ, που ζητεί την κατάργηση της συγκρότησης της Αθλητικής Δικαιοσύνης από τακτικούς Δικαστές

–  Δημοσίευσα άρθρο μου σχετικά με την απαγόρευση του δικαιώματος της συνάθροισης. Στο άρθρο μου αυτό υποστήριξα ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων νομιμοποιείται να παρεμβαίνει και να διατυπώνει την άποψη της σε τέτοια ζητήματα, που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συγχρόνως υποστήριξα με αναλυτική αιτιολογία ότι στην προκείμενη περίπτωση και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας το εν λόγω δικαίωμα δύναται να απαγορευθεί υπό την τήρηση βέβαια και των λοιπών συνταγματικών προϋποθέσεων (αρχή αναλογικότητας κλπ.)

– Τέλος, στις 7-12-2020, δημοσίευσα άρθρο μου υπό τον τίτλο «Διάκριση εξουσιών και Δικαστική Ανεξαρτησία. Η Δικαιοσύνη αποτελεί πυλώνα του Κράτους Δικαίου και όχι «μοχλό» οικονομικής ανάπτυξης. Η από 14 Νοεμβρίου 2020 έκθεση Επιτροπής για τη Δικαιοσύνη»


Δ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Είναι προφανές ότι στον τομέα αυτό, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο Αθλητισμός εν γένει, δεν κατέστη δυνατό να αναπτυχθούν κάποιες δράσεις λόγω της πανδημίας. Ωστόσο και στους τομείς αυτούς, μετά την έξοδο από την κρίση, θα υπάρξουν συγκεκριμένες εισηγήσεις.

 Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά με υγεία!

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Εφέτης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων