ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Αθήνα, 20.02.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Πραγματοποιήθηκε την 18.02.2020 συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία κατά τη συνεδρίαση του την 6η Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Ένωσης μας. Η συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και εκ μέρους της Ένωσης μετείχαν οι κ.κ. Χρήστος Νάστας, Πρόεδρος Εφετών, Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης, Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών και Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης, μέλη του ΔΣ.   

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα : 

α) Η θέσπιση, με το επικείμενο προς κατάθεση εντός του Μαρτίου στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνολικά 65 νέων οργανικών θέσεων και ο προσφορότερος τρόπος κάλυψης τους 

β) Η έγκαιρη προετοιμασία εκ μέρους της διοίκησης για την υποβολή των ερωτημάτων προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ενόψει των αποχωρήσεων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών την 30.06.2020

γ) Η πρόοδος στην επεξεργασία των μισθολογικών ωριμάνσεων που οφείλονται από 1.1.2019 και καταβολής των οφειλόμενων από δικαστικές αποφάσεις σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς

δ) Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Ποινικών Κωδίκων και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ε)Η νομοθετική κατάργηση μη δικαιοδοτικού χαρακτήρα καθηκόντων Ειρηνοδικών

στ) Η εκ νέου παροχή στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του δικαιώματος χρήσης της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

ζ) Η χρήση νέων τεχνολογιών στον χώρο της Δικαιοσύνης 

η) Η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων 

Ο κ. Υπουργός επιπλέον διέψευσε φήμες, που διακινούνται στο χώρο των δικαστηρίων, για τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων σε θέματα όπως οι δικαστικές διακοπές και ο θεσμός του αυτοδιοίκητου, ή του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων σε θέματα ωραρίου. Επίσης, επισήμανε ότι με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δεν  προκλήθηκε μείωση των πόρων του ΤΑΧΔΙΚ που προορίζονταν για την κάλυψη των αναγκών των δικαστηρίων. 

Τέλος, ενόψει της διαπίστωσης του θετικού κλίματος για συνεργασία συμφωνήθηκε η συστηματοποίηση των επαφών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης με βασικούς άξονες την προστασία του Κράτους Δικαίου και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης για τους πολίτες. 

Τα μέλη του ΔΣ 

 

Χρ. Νάστας, Πρόεδρος Εφετών             Ν. Σαλάτας, Εφέτης                                         

Μ. Στενιώτη , Εφέτης                               Κ. Βουλγαρίδης, Πρ. Πρωτοδικών           

Γρ.Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης.                  Β.Πάπαρη, Εφέτης

Δ. Φούκας , Πρ. Πρωτοδικών                 Ε. Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών 

                                       Π. Λυμπερόπουλος , Εφέτης