ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. της 23ης Σεπτεμβρίου 2019

     Αθήνα, 24-9-2019  

                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.:  392

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. της 23ης Σεπτεμβρίου 2019

 

          Πραγματοποιήθηκε χθες εθιμοτυπική συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης με τον κ. Πρόεδρο και τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά την οποία είχαμε την ευκαιρία να διατυπώσουμε τις προτεραιότητες της Ένωσης και τα ζητήματα που μας απασχολούν.  

        Στη συνέχεια ακολούθησε συνεδρίαση του ΔΣ και συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα: 

  1. Συζητήθηκε διεξοδικά η θέση της Ένωσης επί ενδεχόμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την διαμεσολάβηση. Η πλειοψηφία του ΔΣ (κκ. Π. Λυμπερόπουλος, Ν. Σαλάτας, Ε. Βεργώνης, Δ. Φούκας, Χ. Μαυρίδης, Σ. Γκαρά, Μ. Στενιώτη, Κ. Βουλγαρίδης) διατύπωσε την άποψη ότι η επικείμενη νομοθέτηση για τον θεσμό της Διαμεσολάβησης θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές που δεσμευτικά έθεσε η υπ αρ. 34/28.06.2018 απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου όταν εξέτασε τη συνταγματικότητα και τη συμμόρφωση του ν.4512/2018 με το ενωσιακό δίκαιο και ότι θα πρέπει ο θεσμός της Δικαστικής Μεσολάβησης που παρέχει υψηλά εχέγγυα λειτουργίας και αποτελεσματικότητας να εξεταστεί συνδυαστικά με τη Διαμεσολάβηση, προκειμένου περισσότεροι και σύγχρονοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών να συμβάλλουν στην ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης. Η μειοψηφία του ΔΣ (κκ. Χρ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Α. Ερμίδου, Π. Μποροδήμος, Β. Πάπαρη, Χ. Νάστας, Γ. Κομπολίτης) δήλωσε αντίθετη στην υποχρεωτικότητα της ιδιωτικής Διαμεσολάβησης με οποιαδήποτε μορφή καθώς αντιστρατεύεται στον εκούσιο χαρακτήρα της, θεώρησε ότι η γενική αναφορά και επίκληση στην απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του ΑΠ δεν αποτελεί συγκεκριμένη θέση επί του εξαγγελθέντος νομοσχεδίου και πρότεινε μορφές αντίδρασης σε περίπτωση που έρθει προς ψήφιση τέτοιο νομοσχέδιο, συντονίζοντας την δράση της Ένωσης με την δράση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Αποφασίστηκε δε ομόφωνα η έκτακτη σύγκληση νέου ΔΣ όταν κατατεθεί προς διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο. 
  2. Στο αίτημα που κατέθεσε το Εθνικό Συμβούλιο διεκδίκησης οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα για διοργάνωση από κοινού εκδήλωσης με την Ένωση και τον Δ.Σ.Α. για την ανάδειξη του ζητήματος, η πλειοψηφία του ΔΣ (κκ. Π. Λυμπερόπουλος,  Δ. Φούκας, Σ. Βεργώνης, Χ. Νάστας, Μ. Στενιώτη, Σ. Γκαρά, Χ. Μαυρίδης) τάχθηκε αρνητικά. Η μειοψηφία του ΔΣ (κκ. Χρ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Α. Ερμίδου, Π. Μποροδήμος, Γ. Κομπολίδης, Κ. Βουλγαρίδης) ψήφισε θετικά. 
  3. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάληψη της διοργάνωσης της ετήσιας συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών τον Μάϊο του 2021 στην Αθήνα. 
  4. Στο αίτημα των συναδέλφων Μ. Στενιώτη, Κ. Βουλγαρίδη και Γ. Κομπολίτη να τοποθετηθεί η Ένωση σε άρθρο δημοσιογράφου, ομόφωνα έκρινε το λοιπό ΔΣ ότι η Ένωση οφείλει να απαντάει σε ισότιμους θεσμικούς φορείς και όχι σε μεμονωμένα άτομα που δεν έχουν κάποια θεσμική ιδιότητα. Οι απόψεις που διατυπώνονται από δημοσιογράφους εξετάζονται προσεκτικά ιδίως για τις πιθανές στοχεύσεις που μακροπρόθεσμα επιδιώκονται.
  5. Συμφωνήθηκε ομόφωνα να διατυπωθεί αίτημα προς το Υπουργείο για έγκαιρη ενημέρωση και διαβούλευση με την Ένωση πριν κατατεθεί το Νομοσχέδιο για την Διαμεσολάβηση και το νομοσχέδιο για την σύσταση ειδικών τμημάτων Δικαστηρίων για τις επενδυτικές διαφορές, εφόσον αφορά και τα πολιτικά Δικαστήρια.   

34534534