Τοποθέτηση επί του εγγράφου της κ. Προέδρου του Αρείου Πάγου

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 26-10-2011
Αρ. Πρωτ. 111

Προς
τους Συναδέλφους, μέλη της Ένωσής μας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Χθες εκδόθηκε το με αριθ. πρωτ. 446/25-10-2011 έγγραφο της κ. Προέδρου του Αρείου Πάγου, στο οποίο εκθέτει τις απόψεις της για την «αποχή από τα Υπηρεσιακά μας καθήκοντα».
Στο στάδιο αυτό και ενόψει της επικείμενης συνάντησής μας με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο, δεν επιθυμούμε να απαντήσουμε στο ερειδόμενο, επί μη ανταποκρινόμενης στις περιστάσεις προϋποθέσεως, έγγραφο της κ. Προέδρου (αφού δεν πρόκειται περί αποχής από τα καθήκοντά μας, αλλά περί ολιγόωρης διακοπής των συνεδριάσεων).
Μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω συνάντηση, οπότε και θα επανακαθορίσουμε τη στάση μας, η ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης παραμένει σε ισχύ.

                      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
                   ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ