Το Καταστατικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων