Θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. της 20ης Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 09/09/2016

Αρ. Πρωτ.: 310

Προς τους κ.κ. Συμβούλους                    

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

     Παρακαλείσθε να παραστείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΄Ενωσης που θα γίνει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 16:00, στα γραφεία της ΄Ενωσης με θέματα:

  1. Ασυμβίβαστο της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ. για τον συνάδελφο XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, ως αποσπασμένου σε Υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία (άρθρο 15 παρ. 7 του τροποποιημένου καταστατικού της ΕΔΕ)
  2. Συζήτηση επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
  3. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τους νέους Ειρηνοδίκες
  4. Αναμόρφωση και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής σελίδας της ΄Ενωσης
  5. Εκπρόθεσμες αιτήσεις συναδέλφων για τις παιδικές κατασκηνώσεις
  6. Ανανέωση σύμβασης με Ελληνοαμερικανική ΄Ενωση για μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας
  7. Αίτημα χορήγησης οικονομικής βοήθειας σε σύζυγο αποβιώσαντος συναδέλφου
  8. Λοιπά θέματα που θα τεθούν.

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. καλούνται να παραστούν οι Πρόεδροι ή οι αναπληρωτές τους όλων των Εφετειακών Επιτροπών της Χώρας για να διατυπώσουν τις θέσεις τους. 

 

43553454353453