Συνέντευξη της Προέδρου της ΕΔΕ Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου