Συνάντηση με κ. Υπουργό Οικονομικών για το ΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 21-2-2011
Αρ. Πρωτ. 15
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Κύριε Υπουργέ,
Συνέχεια του με αριθ. Πρωτ. 2/12-1-2011 εγγράφου μας, το οποίο και σας επισυνάπτουμε, ζητήσαμε να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας για το θέμα της ένταξης των νεοεισερχομένων συναδέλφων στο ΙΚΑ, θέμα για το οποίο είχατε δεσμευτεί κατά τη συνάντησή μας της 1-11-2010 να επανεξετάσετε μέχρι τέλος του 2010.
Ενόψει του ότι θεωρούμε ότι η ως άνω ένταξη είναι αντισυνταγματική και επίκεινται: α) προσφυγές των συναδέλφων στη Δικαιοσύνη με αίτημα την ακύρωση των σχετικών πράξεων και β)πανελλήνιες διαμαρτυρίες για την ως άνω δυσμενή μεταχείρισή μας,
Παρακαλούμε να έχουμε, το συντομότερο δυνατό, μία συνάντηση μαζί σας.

ΜΕ ΤΙΜΗ
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣΤΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους