Ψήφισμα Πανδικαστικής Συγκέντρωσης 10-3-2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
10ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, στην ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2011 αποφασίσαμε ομόφωνα τ’ ακόλουθα:
Καλούμε την Πολιτεία να κατοχυρώσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών και :
α) να καταργήσει ΑΜΕΣΑ την αντισυνταγματική διάταξη, με την οποία οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο Δικαστικοί Λειτουργοί , εντάσσονται στο ΙΚΑ και να ιδρύσει Ασφαλιστικό Φορέα Κρατικών Λειτουργών .
β) να σεβαστεί τη Συνταγματική Επιταγή για ισοτιμία και ισοκυρία των τριών Λειτουργιών του Κράτους ,της Εκτελεστικής, Νομοθετικής και Δικαστικής , με την διατήρηση του ειδικού μισθολογίου και την κατοχύρωση των συντάξεων στα επίπεδα της βουλευτικής αποζημίωσης
γ) να καλύψει ΑΜΕΣΑ τις κενές οργανικές θέσεις Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων, που υπάρχουν ήδη και να δεσμευθεί για την έγκαιρη κάλυψη αυτών που θα προκύπτουν.
ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ