Ψήφισμα για την απώλεια του Γ.Α. Μαγκάκη

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 7/9/2011

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα Δ.Σ. των Δικαστικών Ενώσεων και των μελών του ΝΣΚ, σε έκτακτη συνεδρίασή τους, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του

ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗ

εκφράζουν τη βαθιά οδύνη του συνόλου των Δικαστικών Λειτουργών και των μελών του ΝΣΚ της χώρας, για την απώλεια του διακεκριμένου Πανεπιστημιακού δασκάλου και Υπουργού Δικαιοσύνης, του οποίου η Πανεπιστημιακή διδασκαλία, το πέρασμά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το επιστημονικό έργο, η στάση ζωής και το υποδειγματικό ήθος του, ενέπνευσαν ολόκληρο το νομικό κόσμο.
Ως ελάχιστο δείγμα τιμής για την προσφορά του αυτή, τα διοικητικά συμβούλια των Ενώσεών μας αποφασίζουν τα’ ακόλουθα :

1. Να αποστείλουν συλλυπητήριο τηλεγράφημα στην οικογένεια του εκλιπόντα.
2. Να καταθέσουν αντί στεφάνου, χρηματικό ποσό υπέρ του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο.

ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

                 ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ                                   ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ