ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

                      ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                         

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

       ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                                            Αθήνα, 29-05-2015

                             

                                                              ΨΗΦΙΣΜΑ

Το παρόν ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών (της οποίας αποτελεί μέλος και η Ένωσή μας) αποφασίσθηκε να δημοσιοποιηθεί από τις Εθνικές Δικαστικές Ενώσεις όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, κατά την ίδια ημερομηνία (29 Μαΐου 2015) προς στήριξη των Τούρκων συναδέλφων.

Association Européenne des Magistrats

Groupe Régional de l’Union

Internationale des Magistrats

 

European Association of Judges

Regional Group of the

International Association of Judges

RESOLUTION

ON THE SITUATION OF THE JUDICIARY IN TURKEY

At its meeting in Gdansk on May 16th, 2015, the European Association of Judges (EAJ) considered the arrest and detention of two judges, namely Metin Özcelik and Mustafa Basar on April 30th in Istanbul, Turkey.

The arrest and detention proceeded on the purported ground that the judges had ordered the release of an alleged suspect.

Any attempt to undermine the freedom of a judge to establish facts and apply the law in a particular case constitutes a clear breach of principle of judicial independence.

EAJ condemns the arrest and detention of any judge on the basis of a decision taken in the exercise of the judge’s judicial functions and calls for the immediate release of the judges Metin Özcelik and Mustafa Baser.

Gdansk, May 16th, 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών (EAJ), στο Γκντάνσκ της Πολωνίας, την 16η-5-2015, τέθηκε προς συζήτηση το θέμα της σύλληψης και της προσωρινής  κράτησης δύο δικαστών της Τουρκίας, του Metin Özcelikκαι του MustafaBasar, την 30η-4-2015 στην Κωνσταντινούπολη.

Η σύλληψη και προσωρινή κράτηση έλαβε χώρα με τη δικαιολογία ότι οι δικαστές διέταξαν την απόλυση κάποιου φερόμενου ως υπόπτου.

Κάθε απόπειρα υπόσκαψης της ελευθερίας των δικαστών να καθορίσουν τα πραγματικά περιστατικά και να εφαρμόσουν τον νόμο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της αρχής της δικαστικής ανεξαρτησίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών (EAJ) καταδικάζει τη σύλληψη και κράτηση κάθε δικαστή για απόφαση που αυτός έλαβε κατά την άσκηση της δικαστικής του λειτουργίας και ζητεί την άμεση απόλυση των δικαστών Metin Özcelikκαι MustafaBasar.

Γκντάνσκ, 16 Μαΐου 2015