ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 

ΕΝΩΣΗ

 

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 

ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529

 

Τ.Κ. 101. 71

 

e- mail: endikeis@otenet.gr

            Αθήνα, 9-6-2015

 

Αρ. Πρωτ. 49

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν έσχες)

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4268/2014 (ΦΕΚ 141/Α’/27-6-2014), η υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (“Πόθεν Έσχες”) γίνεται το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ήτοι τρεις (3) μήνες μετά την 30-6-2015, οπότε και λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2014.  

Θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση περί της αρχής στην οποία θα υποβληθούν οι δηλώσεις περιουσιακής  κατάστασης, δεδομένου ότι με τη διάταξη του άρθρου  225 του ν. 4281/2014, η οποία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 253 του ιδίου νόμου ισχύει από 1.1.2015, ο έλεγχος αυτών ανατίθεται σε Ειδική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αποτελείται από επτά (7) μέλη ενώ η έδρα της θα καθορισθεί με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

Επίσης, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να υπάρξει έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων.

23234234324234