Πρόγραμμα συνεδρίου ΕΔΕ Μεταναστευτικό – Προσφυγικό Ευρωπαϊκό πρόβλημα ή αφορμή για επανακαθορισμό της σχέσης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών – μελών; Νομική διάσταση στην εσωτερική νομοθεσία

Ιωάννινα 16 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα συνεδρίου ΕΔΕ Μεταναστευτικό – Προσφυγικό Ευρωπαϊκό πρόβλημα ή αφορμή γιαεπανακαθορισμό της σχέσηςαλληλεγγύης μεταξύ των κρατών – μελών; Νομική διάσταση στην εσωτερική νομοθεσία. – Ιωάννινα 16 Απριλίου 2016-04-2016.

654465564