ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μετά από συνεννόηση της Ε.Δ.Ε. με τον διδάσκοντα το Αγγλικό Νομικό Σύστημα και Νομική Ορολογία, κ. Νικόλαο Σαμαρά, καταρτίστηκε το ακόλουθο πρόγραμμα μαθημάτων:

Για την Αθήνα: Κάθε Τετάρτη από ώρα 16.00 έως 18.30’ (α’ γκρουπ) και 18.30’ έως 21.00’ (β’ γκρουπ). Έναρξη μαθημάτων στις 2 Νοεμβρίου 2016

Για τη Θεσσαλονίκη: Την πρώτη και τρίτη Παρασκευή κάθε μήνα από ώρα 17.00’ έως 19.30’. Έναρξη μαθημάτων στις 4 Νοεμβρίου 2016

Για τη Λάρισα: Την πρώτη και τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα από ώρα 16.00’ έως 18.30’. Έναρξη μαθημάτων στις 3 Νοεμβρίου 2016

Για το Ηράκλειο (εφόσον συμπληρωθεί ένας ικανός ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων) : Την δεύτερη και τέταρτη Παρασκευή κάθε μήνα από ώρα 17.00 έως 19.30’. Έναρξη μαθημάτων στις 11 Νοεμβρίου 2016

Για την Πάτρα (εφόσον συμπληρωθεί ένας ικανός ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων): Την δεύτερη και τέταρτη Πέμπτη κάθε μήνα από ώρα 16.00’ έως 18.30’. Έναρξη μαθημάτων στις 10 Νοεμβρίου 2016.

43553454353453