Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος».

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 26/07/2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος».
ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
H απονομή της Δικαιοσύνης στη Χώρα μας και εν προκειμένω η απονομή της ποινικής Δικαιοσύνης, παρά τις διαχρονικές προσπάθειες του ποινικού νομοθέτη, καθυστερεί με ότι αυτό συνεπάγεται για την αύξηση της εγκληματικότητας και την εν γένει εικόνα της χώρας μας αναφορικά με την αντιμετώπιση της.
Ειδικά, όσον αφορά τις παραβατικές συμπεριφορές πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, πρέπει να εκδικάζονται με ταχύτερους ρυθμούς απ ότι οι αντίστοιχες συμπεριφορές των απλών πολιτών, διότι η καθυστέρηση της εκδίκασης τους δημιουργεί ( αδικαιολόγητους ) συνειρμούς περί προσπάθειας συγκάλυψης και ατιμωρησίας.
Με τις σκέψεις αυτές θεωρούμε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση και ευελπιστούμε ότι η ορθή και προσεκτική εφαρμογή του και την ψυχολογία των πολιτών θα βελτιώσει και αποτελέσματα θα επιφέρει.
Βέβαια, θεωρούμε ότι για την εν γένει επιτάχυνση της ποινικής Δικαιοσύνης, απαιτείται σε βάθος ανάλυση των αιτίων της έξαρσης της εγκληματικότητας, σοβαρός σχεδιασμός και λήψη τολμηρών μέτρων που θα αποδώσουν αποτελεσματικά, σε ένα χρονικό βάθος μιας πενταετίας και όχι επιμέρους, αποσπασματικές ρυθμίσεις.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Άρθρο 1 παρ. 1
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού υπάγονται τα κακουργήματα που διαπράττουν οι Υπουργοί ή Υφυπουργοί τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 86 του Συντάγματος και του Ν. περί ευθύνης υπουργών. Και τούτο διότι η διατύπωση του νόμου « κατά τη διάρκεια της θητείας τους » είναι ευρύτερη αυτής του άρθρου 86 του Συντάγματος « κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ».
Ίσως υπάρξει και ερμηνευτικό πρόβλημα στα εξής : τι θα γίνει πχ αν ένας Υπουργός διαπράττει ένα κακούργημα, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς να επωφελείται από την ιδιότητά του αυτή, αλλά το διέπραξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Το αντίστροφο βαίνει ομαλότερα. Υπουργός τελεί αξιόποινη πράξη όχι «κατά την άσκηση των καθηκόντων του», αλλά επωφελούμενος της ιδιότητάς του.
Άρθρο 1 παρ. 2
Ορθή ρύθμιση.
Άρθρο 1 παρ. 3
Το άρθρο 30 παρ. 3 του ΚΠΔ καλύπτει τη ρύθμιση
Άρθρο 2 παρ. 1
Ορθώς, η προκαταρκτική εξέταση στις περιπτώσεις αυτές αποτελεί την εξαίρεση, διότι οδηγεί ενίοτε σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Και ο ανακριτής « προστατεύει » εκδίδοντας τυπική κλήση. Εξάλλου, σε σοβαρές και « αδιευκρίνιστες» υποθέσεις θα διατάσσεται προκαταρκτική εξέταση. Η προθεσμία, όμως, των 2 μηνών είναι ασφυκτική και θα περιέλθει σε αχρησία, ως ανεφάρμοστη, παρεκτός του ότι το συλλεγέν υλικό μπορεί να είναι ελλιπές.

Άρθρο 2 παρ. 2
Η προθεσμία περαίωσής της ανάκρισης εντός 4 μηνών είναι ασφυκτική και θα περιέλθει σε αχρησία (βλ. ανωτέρω).

Άρθρο 2 παρ. 3
Τους Γραμματείς, πρέπει να τους ορίζει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου και τους ειδικούς επιστήμονες (όχι πραγματογνώμονες) τους προσλαμβάνει ατύπως, ως σύμβουλους, ο Ανακριτής, ( όχι να τους ορίζει ο Εισαγγελέας), διότι αυτός ( Ανακριτής ) γνωρίζει και τι απαιτείται προς διερεύνηση και ποιές ειδικότητες χρειάζεται.
Οι πραγματογνώμονες ορίζονται όπως ορίζει ο ΚΠΔ. Οι ειδικοί Σύμβουλοι θα ορίζονται με διάταξη του Ανακριτή. Πρέπει, όμως, να ορίζεται ο τρόπος αποζημίωσής τους.
Προσοχή. Η εφαρμογή του άρθρου 29 του ΚπολΔ, δεν πρέπει να αποκλειστεί. Συνεπώς, να ορισθεί, ρητά, με ιδιαίτερη παράγραφο ότι « οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν αποκλείουν την εφαρμογή του άρθρου 29 ΚΠΔ».
Άρθρο 2 παρ. 7
Δεν διευκρινίζεται σε περίπτωση χωρισμού της υποθέσεως αν για τα πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του άρθρου 1 εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο παρών νόμος ή οι κοινές δικονομικές διατάξεις.
Άρθρο 3
Ορθή ρύθμιση.
Άρθρο 5
Η απαγόρευση της αναβολής θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σχετικά με την ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης. Εκ των πραγμάτων η διάταξη θα περιέλθει σε αχρησία, εν όψει και της έλλειψης υποδομών ( επάρκεια δικαστών – έλλειψη αιθουσών κλπ ) για σύντομη αναβολή και διακοπή της δίκης.
Θεωρούμε ότι η συνολική επαναδιατύπωση του άρθρου 349 ΚΠΔ, θα συνεισφέρει στην επιτάχυνση της διαδικασίας