Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης Πόθεν Έσχες

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 23-6-2014
Αρ. Πρωτ.: 82

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης Πόθεν Έσχες

Ενημερώνουμε τους κ.κ. Συναδέλφους , Δικαστές και Εισαγγελείς, ότι ψηφίστηκε διάταξη νόμου ( αναμένουμε τη δημοσίευση στο ΦΕΚ) σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες και ορίζεται προθεσμία υποβολής της δήλωσης του Πόθεν Έσχες τρεις (3) μήνες μετά το τέλος προθεσμίας προς υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Η Πρόεδρος                                                                                            Η Γεν. Γραμματέας

Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης                           Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης