Παράσταση σε συμβόλαια

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 Αθήνα 12-4-2012
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529 
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αρ. Πρωτ. 47

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ,

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, που δεχόμαστε από Συναδέλφους θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.7 του ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), η διάταξη του άρθρου 42 του Ν.Δ.3026/1954, περί υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου σε συμβολαιογραφικές πράξεις , όπως αυτή ισχύει, δεν έχει εφαρμογή σε δικαιοπραξίες για τον συμβαλλόμενο που έχει την ιδιότητα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού παντός βαθμού, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συμβολαιογράφου ή υποθηκοφύλακα.

      Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
Χαράλαμπος Αθανασίου                 Γεώργιος Μανωλίδης
    Αρεοπαγίτης                          Πρόεδρος Εφετών