Πανδικαστική Συγκέντρωση 10-3-2011

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 4-3-2011
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
10 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

Ενόψει της, συνεχώς, επιχειρούμενης υποβάθμισης της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση , η οποία συστηματικά αποπειράται την υπαλληλοποίησή μας και συνειδητά αγνοεί ότι :
1) ο θεσμικός ρόλος των τριών Λειτουργιών του Κράτους πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα και ισόρροπα
2) η συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών πρέπει να εξασφαλίζεται από την Ελληνική Πολιτεία με τις αποφάσεις της σε όλα τα επίπεδα
3) το πλαίσιο λειτουργίας των άμεσων οργάνων του Κράτους δεν μπορεί να είναι αντικείμενο περιστασιακών και εξωθεσμικών διαδικασιών ή διαβουλεύσεων
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
Όλων των κλάδων και βαθμίδων σε διακοπή των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων την Πέμπτη 10 Μαρτίου και από ώρα 12:00 έως 15:00
Με αιτήματα:
α) Την άμεση κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης, με την οποία οι νεοεισερχόμενοι Δικαστικοί Λειτουργοί στον κλάδο, εντάσσονται στο ΙΚΑ.
β) Το σεβασμό της Συνταγματικής Επιταγής για ειδικό μισθολόγιο, για κατοχύρωση των συντάξεων και για ισοτιμία και ισοκυρία των τριών Λειτουργιών του Κράτους και
γ) Την άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων.
Οι συγκεντρώσεις θα λάβουν Χώρα στα κατά τόπους Δικαστήρια, με την Ενημέρωση και φροντίδα των Εφετειακών Επιτροπών και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών.
Ειδικά , στην Αθήνα η διακοπή των συνεδριάσεων των δικαστηρίων θα λάβει Χώρα στις 11:00 και η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί ώρα 12:00 στα Προπύλαια του Αρείου Πάγου ( Λεωφ. Αλεξάνδρας ) .

ΤΑ Δ.Σ.
ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ