Ορισμός Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 27-10-2011
Αρ. Πρωτ. 112

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας αποφάσισε την επίσπευση της σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011 ώρα 09.30 (αντί για την αρχικώς προσδιορισθείσα χρονολογία της 10ης Δεκεμβρίου 2011,

με θέματα :

• Ενημέρωση επί των δεδομένων που προέκυψαν μετά την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ηςΟκτωβρίου 2011
• Σεβασμός της Συνταγματικής μας θέσης
• Συνεχής υποβάθμισή μας
• Ένταξη μας στο ΙΚΑ
• Οικονομική μεταχείριση μας
• Επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης
• Συνθήκες απονομής της
• Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων και αύξηση τους στο αναγκαίο μέτρο
• Δικαστικές διακοπές
• Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών .
Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη .

           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
     ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ