Ομιλία της Γεν. Γραμματέως της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις 6-12-2014