«Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Παρουσίαση – Κριτική προσέγγιση» ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

1) Πέτρος Αλικάκος, Πρωτοδίκης, Δρ. Ν.

Τροποποιήσεις των γενικών διατάξεων του ΚΠολΔ (άρθρα 1 – 225 ΚΠολΔ)

 
2) Γρηγόριος Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης

 Τροποποιηθείσες διατάξεις που αφορούν ειδικά την ενώπιον του Ειρηνοδικείου διαδικασία

 
3) Σπυρίδων Γεωργουλέας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών

 Η δίκη ενώπιον των πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων κατά την τακτική διαδικασία: Νομοτεχνικά ζητήματα – Πρακτικά προβλήματα εφαρμογής – Προτεινόμενες λύσεις

 
4) Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

  Ένδικα μέσα – Ειδικές διαδικασίες – Αναγκαστική εκτέλεση (γενικό μέρος)

5) Βασιλική Τσαμπάζη, Εφέτης

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων