Ημερίδα ΕΚΠΟΙΖΩ, ΔΣΑ: “Οι νέες τροποποιήσεις του Ν.3869/2010 και η προστασία της κύριας κατοικίας”

Πρόγραμμα – Πρόσκληση 

Αφίσα 

afisa