Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 7-12-2011
Αρ. Πρωτ.:135

ΠΡΟΣ : τους κκ. Συναδέλφους μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Μετά τη δημιουργία της ιστοσελίδας της Ένωσης μας προχωρούμε στο δεύτερο στάδιο της προσπάθειας μας να παράσχουμε στα μέλη μας ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Στο στάδιο αυτό όσα μέλη της ΕΔΕ το επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail). Συγκεκριμένα η ΕΔΕ σε συνέχεια της συνεργασίας της με την Law Net θα χορηγήσει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της για την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και με την Ένωσή μας.
Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα έχει την μορφή onoma.epwnymo@ende.gr και θα προσδιορίζεται ενδεικτικά από το όνομα και επώνυμο του χρήστη, ενδεχομένως υπό παραλλαγή σε περίπτωση που πρέπει να αποφευχθούν συνωνυμίες.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε πολύ όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε με φαξ τη σχετική αίτηση στο τηλ. 2108841529, η οποία και θα παραμείνει σε αρχείο στη Γραμματεία της ΕΔΕ.

                                 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΟΝΟΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΔΕ

 

ΑΡ.ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ email

                                             @ende.gr

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ email

 

Επιθυμώ να μου χορηγηθεί προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με πάροχο την LawNet .

Ο/Η Αιτών/ουσα