Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσ/κης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 13-12-2011
Αριθμ. Πρωτ.: 140

Προς: τον Πρόεδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Εφετείου Θεσσαλονίκης
κ. Κων/νο Βαμβακίδη
Κοινοποίηση 1) Πρόεδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
κ. Παρθένα Ιωαννίδου
2) Πρόεδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης
κ. Φανή Μπατσιώτου

Κύριε Πρόεδρε,
Ενόψει καταθέσεως των προτάσεων μας επί του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων « Για την Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας», παρακαλούμε , αν και εσείς το κρίνετε αναγκαίο , να οργανώσετε με το Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης μια ανοιχτή συζήτηση επί των προτεινομένων ρυθμίσεων, έτσι ώστε στη συνέχεια το Δ.Σ. της Ένωσής μας να συγκεκριμενοποιήσει τις θέσεις μας.
Για την καλύτερη επεξεργασία των θέσεων που θα διατυπωθούν θα ήταν χρήσιμο να κατατεθούν, κατά τη συζήτηση , έγγραφες παρατηρήσεις οι οποίες στη συνέχεια θα αποδελτιοποιηθούν . Για την διευκόλυνση σας θα μπορείτε να βρείτε το κείμενο του νόμου στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Παρόμοια συζήτηση οργανώνουμε και στην Αθήνα στις 19-12-2011 .

Με εκτίμηση
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
            ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ