Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101 71

Προς: Πρόεδρο ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Αθήνα, 28/2/2012
Αρ. Πρωτ.: 33

Κύριε Πρόεδρε,
Στο από 10-2-2012 Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας σας και αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά», διατυπώνονται αιχμές για την ευθυκρισία και αμεροληψία των δικαστικών λειτουργών (Ειρηνοδικών)που εκδικάζουν τις σχετικές υποθέσεις.
Αναφέρεται, ανακριβώς και προς δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων, ότι οι σχετικές αιτήσεις απορρίπτονται σε ένα ποσοστό 50% στα κατά τόπους (επαρχιακά και περιφερειακά) Ειρηνοδικεία και 70% στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Μάλιστα δε, διατυπώνεται και η «συκοφαντική» άποψη ότι στους δικαστές μας (Ειρηνοδίκες)έχει «δοθεί άτυπη γραμμή προκειμένου να απορρίπτονται οι αγωγές των δανειοληπτών για να προστατευτούν επαρκώς τα τραπεζικά συμφέροντα, όπως αυτά επιβάλλονται από το εδώ τραπεζικό καρτέλ αλλά και τους έξωθεν υποστηρικτές του που είναι η Τρόϊκα και το ΔΝΤ».
Πριν προβείτε στο ανωτέρω συκοφαντικό και προσβλητικό Δελτίο Τύπου, θα έπρεπε πρώτα να γνωρίζετε τα εξής: α) ότι οι Έλληνες Δικαστικοί Λειτουργοί και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Ειρηνοδίκες μας, δικαιοδοτούν με γνώμονα και μόνο το νόμο και τη συνείδησή τους, β) ότι διακρίνονται για τις κοινωνικές ευαισθησίες τους, γ) ότι εφάρμοσαν το συγκεκριμένο νόμο με μεγάλη ευρύτητα προς όφελος των αδύναμων καταναλωτών και δ) ότι οι δικαστές μας δεν παίρνουν εντολές από κανέναν, αντίθετα «δίνουν εντολές» μέσα από το δικαιοδοτικό τους έργο, το οποίο είναι ποιοτικό και κοινωνικά ευαίσθητο.
Για τη «στατιστική σας υπηρεσία» και μόνο, αναφέρουμε ότι στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, το έτος 2011 από τις 230 δημοσιευθείσες αποφάσεις, απορρίφθηκαν μόνο 112 και απ΄ αυτές οι μισές (το 50%) όχι κατ’ ουσίαν, αλλά για λόγους τυπικούς, που σημαίνει ότι αυτές που απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους, θα επανεξετασθούν.
Κατά το έτος 2012 μέχρι σήμερα δημοσιεύθηκαν 84 αποφάσεις από τις οποίες απορρίφθηκαν μόνο 32 και από αυτές οι μισές (50%) για τυπικούς λόγους.
Όσον αφορά το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, κατά τα έτη 2011 και 2012, απορρίφθηκε μόνο το 30% των υποθέσεων.
Θα έπρεπε δε να γνωρίζετε ότι για τις τυπικές παραλείψεις δεν ευθύνονται οι δικαστές.
Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας, την οποία αναμένουμε και από εσάς.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
          ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ