Επιστολή Δικ. Ενώσεων στον Πρωθυπουργό σχετικά με ψήφιση διατάξεων

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 9-12-2013

Αρ. Πρωτ. 152

Προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας
κ. Αντώνη Σαμαρά

Προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Κοινοποίηση: Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Χαράλαμπο Αθανασίου

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Εκφράζοντας και πάλι την έντονη ανησυχία μας για τη διόγκωση των προβλημάτων στη λειτουργία και απονομή της Δικαιοσύνης, υποβάλλουμε το αίτημα για την ταχύτατη προώθηση και ψήφιση, με σχετική τροπολογία, των διατάξεων, επί των κάτωθι ζητημάτων, τα οποία είναι εξαιρετικώς επείγοντα:

1) Κατάργηση της διάταξης της παρ.2 εδ. α καιβτου άρθρου 50Ν 4055/2012, σύμφωνα μετα οποία«μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από τη συμπλήρωση υπηρεσίας ενός (1) δικαστικού έτους στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισμού, προαγωγής ή μετάθεσης.Προκειμένου για δικαστές των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων δεν επιτρέπεται μετάθεση πριν από τη συμπλήρωση υπηρεσίας δύο (2) δικαστικών ετών στον τόπο όπου τοποθετήθηκαν, λόγω διορισμού προαγωγής ή μετάθεσης». Η διατήρηση της ισχύος της παραγράφου αυτής, μετά την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου της ίδιας διάταξης, σύμφωνα με την οποία«για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει για προαγωγές & μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών και κατά τους μήνες Οκτώβριο & Ιανουάριο» έχει ως στο αποτέλεσμα την παραβίαση της αρχαιότητας της επετηρίδας, ως προς τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις, διότι, εάν ανακύψουν κενά, κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προβεί σε διορισμούς ή σε προαγωγές και τοποθετήσεις (όπως συμβαίνει στον παρόντα χρόνο, κατά τον οποίον έχουν προκύψει ήδη, λόγω παραιτήσεων στον δεύτερο βαθμό, ένδεκα (11) κενά Δικαστών και δύο (2) Εισαγγελέων καθώς και εξήντα οκτώ (68) κενά Ειρηνοδικών), τότε οι μεν αρχαιότεροι Δικαστικοί Λειτουργοί, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ή μετατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του προηγούμενου Συμβουλίου, θα πρέπει να παραμείνουν εκεί όπου τοποθετήθηκαν, για ολόκληρο το δικαστικό έτος, χωρίς να είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί η αίτησή τους για μετάθεση σε δικαστήριο εγγύτερο προς την οικογενειακή τους εγκατάσταση, ενώ οι νεότεροι στη σειρά αρχαιότητας στην επετηρίδα θα έχουν την προνομιακή μεταχείριση της τοποθέτησής τους στις θέσεις, που θα παραμένουν κενές, λόγω της μη ικανοποίησης της αίτησης των αρχαιοτέρων.Εξ΄άλλου η ούτως ή άλλως άδικη και άνιση μεταχείριση των διοικητικών δικαστών με το εδ. β΄ έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα τα οποία υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες οξύνθηκαν και συνεπώς πρέπει να καταργηθεί και η διάταξη του εδ. β΄ για τους ίδιους λόγους .

Η προώθηση και ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, για την κατάργηση της ως άνω διάταξης πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, διότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου συνεδριάζει εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2013, για την πλήρωση των ως άνω κενών οργανικών θέσεων (Δικαστών και Εισαγγελέων), με αντίστοιχες μεταθέσεις και τοποθετήσεις.

2) Την τροποποίηση της κριθείσας ως αντισυνταγματικής διάταξης του αρθ. 89 του Ν.4055/2012, με την οποία η άδεια ανατροφής τέκνου των Δικαστικών Λειτουργών (και μόνον) είχε περιορισθεί σε πεντάμηνη από εννεάμηνη, και η οποία κρίθηκε αντισυνταγματική, με την υπ’ αριθμ. 3591/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η νομοθετική ρύθμιση προς εναρμόνιση με την ως άνω απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

3) Τις απαραίτητες τροποποιήσεις των λοιπών διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (κανονισμοί Δικαστηρίων, περικοπή μισθού & δικαστικών διακοπών κλπ), όπως ειδικότερα έχουν τεθεί στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι οι αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις υποβαθμίζουν την ανεξαρτησία και μειώνουν το κύρος των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, άγουν σε υπαλληλοποίηση τους και δημιουργούν, από την εφαρμογή τους, πρακτικά προβλήματα ,που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων.

Δεδομένου ότι οι μεγάλες περικοπές των αποδοχών καθώς και οι αναχρονιστικές συνθήκες εργασίας,με υποτυπώδεις υποστηρικτικές δομές που κρατούν στα περισσότερα Δικαστήρια, δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην άσκηση των καθηκόντων των Δικαστών και Εισαγγελέων, θεωρούμε ότι οι ανωτέρω βελτιώσεις της Νομοθεσίας θα καταστήσουν αποτελεσματικότερη την οργάνωση και λειτουργία των Δικαστηρίων

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης
Ειρήνη Γιανναδάκη, Πρ. Εφετών
Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετων
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος ΝΣΚ