Επί της αναγκαιότητας δημόσιας τοποθέτησης της Ε.Δ.Ε. σχετικά με την έγκληση της κ. Προέδρου του Αρείου Πάγου

Στο ΔΣ της 26 Φεβρουαρίου 2016, οπότε και τέθηκε από την πλειοψηφία του οργάνου, το ζήτημα της έκδοσης ανακοίνωσης με αναφορά στην έγκληση που υπέβαλε η κ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου σε βάρος του κ. Στ. Τσακυράκη, εκφράσαμε την αντίθεσή μας ως προς την αναγκαιότητα λήψης απόφασης και έκδοσης ανακοίνωσης επί του προκειμένου ζητήματος από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, εν όψει του ότι η υπόθεση έχει ήδη αχθεί προς κρίση στα αρμόδια δικαστικά όργανα και είναι εκκρεμής. Για το λόγο αυτό μειοψηφήσαμε στην σχετική ψηφοφορία που διεξήχθη στη συνέχεια.

 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016.

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ- Πρόεδρος Πρωτοδικών

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Μέλη του ΔΣ της Ε.Δ.Ε.